You are on page 1of 18

Visie op Informatie

Management
EMIM2008
23 Januari 2009

Sandra Breet, Jan Willem Duijzer, Gerard van der Meij, Eric Schutte, Anna Snel
Inleiding en aanleiding
Visie opVisie op Informatie
Information Management volgens
Management
Ciborra, Introna en van Dinten en
Schouten
Overeenkomsten, verschillen,
EMIM2008 conclusies
23 Januari 2009
Discussie en vragen
Sandra Breet, Jan Willem Duijzer, Gerard van der Meij, Eric Schutte, Anna Snel
Inleiding
Aanleiding
Geldigheidsaanspraken
SamenNieuwe
En
onze
Informatie
perspectieven
Betekenis
invalshoeken
nieuwe werkelijkheid
verzamelen
ter
geven
behouden
discussie
toevoegenmaken
stellen

Informatie Management

Discours

Taal Macht
Waarheid
Waarheden
De rode draad in onze context
Discours:
• begrip en onbegrip
• niet universeel definiëerbaar
• dualiteit vs dualisme
• voelbaarheid vs tastbaarheid
• vergelijkbaar met begrippen als Liefde,
Management, Informatie en
Communicatie
• een nieuw perspectief
Het concept van Discours

Enkele definities van Discours:


De Dikke Van Dale
Jürgen Habermas
Michel Foucault
Definitie volgens van Dale
Main Entry: 1dis·course
Pronunciation: \ˈdis-ˌkors,
̇ dis-ˈ\
Function: noun
Etymology: Middle English discours, from Medieval Latin & Late Latin discursus; Medieval
Latin, argument, from Late Latin, conversation, from Latin, act of running about, from
discurrere to run about, from dis- + currere to run — more at car
Date: 14th century
1 archaic : the capacity of orderly thought or procedure : rationality
2: verbal interchange of ideas ; especially : conversation
3 a: formal and orderly and usually extended expression of thought on a subject b:
connected speech or writing c: a linguistic unit (as a conversation or a story) larger than a
sentence
4 obsolete : social familiarity
5: a mode of organizing knowledge, ideas, or experience that is rooted in language and its
concrete contexts (as history or institutions) <critical discourse>
Definitie volgens van Habermas
Blabla
Filmpje van Habermas>
Definitie volgens van Foucault
blabla
Gelaagdheid
Filmpje van Foucault

Foucault is de bedenker van Discours als wetenschappelijk concept.


De boeken
Een analyse op de visie op
Information Management van
de schrijvers.
Een persoonlijke visie langs
het discours perspectief.
Visie op IM volgens Ciborra
Visie op IM volgens Introna
Visie op IM volgens van
Dinten en Schouten
Overeenkomsten, verschillen
Conclusies
Informatie Management is Discours
Management; het heeft dezelfde kenmerken:
Machtspatronen, Kennis, “Waarheid”, Informatie,
Management, Taal, Leren, (over)Leven, Balanceren,
Dialoog, Betekenis en Identiteit.

A Master of Information Management is a


Master of Discours. (The master in disguise,The devil in dis…)
Materiaal:
• Presentatie op de EMIM-weblog
• Hand-out
Discussie en vragen