DALAM PENDIDIKAN

VIDEO

Video Sebagai Media Dalam Pengajaran & Pembelajaran

Apa Dia Video
Paparan Imej di atas skerin TV Ada pergerakan warna dan suara

Heinich 1996

IMPLIKASI DALAM P & P.
Meluaskan pengalaman
Membawa pelajar memahami sesuatu yang baru • Pendedahan kepada situasi/keadaan yang baru / lain. • Pendedahan kepada pengalaman yang tiada di sekolah. •

IMPLIKASI DALAM P & P
Menyediakan maklumat.
• • Maklumat dalam pelbagai cara. Maklumat dari pelbagai perspektif dan tahap kefahaman. • Memberi idea / strategi pengajaran.

IMPLIKASI DALAM P & P
Menarik perhatian
• Menarik Minat melalui teknik dan suntingan produksi. • Video menyediakan keadaan yang realistik.

IMPLIKASI DALAM P & P

Memberi bimbingan kepada pelajar.
• BBM dalam memberi bimbingan kepada pelajar.

IMPLIKASI DALAM P & P

Melangkaui batasan fizikal
• • • Mengembara ke dunia / masa lain. Menjalankan ujikaji lebih selamat. Dapat mengurangkan kos perbelanjaan.

IMPLIKASI DALAM P & P

Sebagai alat bantuan bagi proses pemulihan
• Bantu memahami sesuatu konsep sukar dilihat.

IMPLIKASI DALAM P & P

Membina kefahaman
Berkongsi kefahaman bahan pembelajaran dengan perbincangan, berkongsi pendapat, persembahan, penilaian dan membuat perancangan masa hadapan.

IMPLIKASI DALAM P & P

Memberi ransangan kepada penyelesaian masalah.
• Menyediakan kefahaman ke atas sesuatu topik • Menggalakkan pelajar mengupas topik tersebut.

BAGAIMANA
MEMILIH VIDEO

PEMILIHAN VIDEO
Penilaian Analisis keperluan

Pelaksanaan

Pemilihan sumber

Kajian Rintis

Pembangunan bahan pembelajaran

Analisis keperluan
• Apakah yang diperlukan oleh pelajar?

• Adakah keperluan pelajar selaras dengan kehendak kurikulum? • Adakah pembelajaran akan dijalankan secara individu / berkumpulan.

PEMILIHAN SUMBER
• Mencari dan mengenalpasti sumber yang sedia ada • Sumber video dibahagi kepada 3 bahagian: - video dalam pasaran

-

rakaman video penghasilan video sendiri

PEMBANGUNAN BAHAN PEMBELAJARAN
• 3 faktor utama:

1. 2. 3.

Pelajar Aktiviti Persekitaran

PEMBANGUNAN BAHAN PEMBELAJARAN
Pelajar
• Individu / Berkumpulan • Tahap kesukaran • Motivasi dan objektif

PEMBANGUNAN BAHAN PEMBELAJARAN
Aktiviti • Tahap kesukaran • Bentuk dan kekangan

PEMBANGUNAN BAHAN PEMBELAJARAN
Persekitaran

• Isu-isu semasa • Latarbelakang

FAKTOR LAIN DALAM PEMILIHAN VIDEO
• • • • • • Objektif dan kandungan pengajaran o Minat pelajar Tempoh segmen video yang digunakan Fleksibiliti segmen video tersebut Tahap pelajar Faktor Praktikal

CONTOH VIDEO YANG BOLEH DIGUNAKAN

Video Digital 1

• Apa yang anda sedang tonton ialah permulaan letupan Gunung Berapi Ka Io

Video Digital 2

Video Digital 3

Video Digital 4

Video Digital 5

Video Digital 6

Pemilihan sumber yang ada
• Sumber video dibahagi kepada 3 bahagian: - video dalam pasaran - rakaman video - penghasilan video sendiri