Standar Kompetensi :Memahami ayat Al Qur’an tentang menyantuni kaum duafa

Surat Al Baqarah ayat 177 Bacalah dengan benar dan jelas ! . 1.Surat Al Isra ayat 26 -27.    Sumber Pembelajaran . 2.

juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.Terjemah Surat Al Isra ayat 26-27 :  “(26) Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat.dan janganlah kamu menghambur hamburkan(hartamu)secara boros.(27)Sesungguhnya orang orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat Ingkar kepada Tuhannya”  .

anak yatim.” .penderitaan.tetapi kebajikan itu ialah barang siapa yang beriman kepada Allah.dan peperangan.orang orang miskinorang yang dalam perjalanan(musafir).dan orang yang sabar dalam kemelaratan.hari akhir.Mereka itulah orang orang yang benar dan Mereka itulah orang orang yang bertqwa.kitab kitab dan nabi nabi.dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat.peminta peminta dan untuk kemerdekaan hamba sahaya yang melaksanakan shalat dab menunaikan zakat.orang orang yang menepati apabila berjanji.malaikat malaikat. “Kebajikan itu bukanlah menghapakan wajahmu ke timur dan barat.

Bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga 2.Mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari 6.Menjauhi segala macam kegiatan yang sia sia dan membuang waktu percuma 4.            Contoh perilaku menyantuni kaum duafa : 1.Suka menabung dan tidak boros meskipun memiliki banyak harta 3.Suka bersedekah 5.Bersedekah dengan harta yang paling baik dan dicintai .

Guru serta bergaul dengan baik kepada teman teman .Membiasakan diri untuk selalu beribadah kepada Allah.Suka menolong orang yang ditimpa musibah atau kemalangan dengan sikap ikhlas 10.Bersikap amanah.sabar dan tetap mempertahankan keimanan dengan segenap jiwa dan raga 8.Bersikap kritis dan melawan kesewenang wenangan serta berani menyampaikan kebenaran 9.           7.berbakti kepada orang tua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful