Kefahaman berkenaan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak (308) dan Akta Pendidikan (1996-Akta 550

)
Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Disediakan oleh : Norlizah Binti Waimin

Pengenalan
O Akta Taman Asuhan Kanak-kanak

merupakan salah satu akta yang termaktub dalam undang-undang Malaysia. O Dinyatakan dalam undang-undang adalah untuk dipatuhi bagi urusan pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaan. O Diwujudkan untuk menjaga kepentingan kanak-kanak, penjaga, pengusaha dan jaminan kualiti perkhidmatan.

MAKSUD DAN PENERANGAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (AKTA 308)
O Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta

308) merupakan Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaan taman-taman Asuhan Kanak-kanak bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Akta ini telah dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen.

AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984
O Terbahagi kepada enam bahagian dan

berikut adalah beberapa seksyen yang yang secara umumnya perlu diketahui iaitu bahagian permulaan, pendaftaran Taman Asuhan Kanak-kanak, pembatalan pendaftaran, pelantikan pegawai-pegawai berkuasa, arahan dan pelbagai.

MAKSUD DAN PENERANGAN AKTA PENDIDIKAN 550
O Semua Tadika adalah tertakhluk kepada akta

O

O

O

O

dan peraturan yang terdapat di dalam undangundang. Tujuan penubuhan akta adalah untuk menjaga kepentingan murid, penjaga, pengusaha dan menjamin kualiti perkhidmatan. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) juga merupakan akta yang digubal bagi mengadakan peruntukan pendidikan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. “Pendidikan Prasekolah” bermaksud program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun. Kandungan: permulaan dan Sistem Pendidikan Kebangsaan.

SYARAT, KELAYAKAN DAN JUMLAH BILANGAN PENJAGA YANG DIPERLUKAN MENGIKUT KUMPULAN UMUR KANAK-KANAK
(a) Warganegara Malaysia.

(f) Sihat jasmani dan mental serta berupaya menjalankan tugas sebagai pengasuh.
Syarat kelayakan pengasuh (e) Mendaftar sebagai pengasuh untuk bekerja di taska tempat kerja, komuniti dan institusi.

(b) Berumur lapan belas tahun ke atas.

(c) Perlu lulus kursus asas asuhan kanakkanak. (d) Berkeupayaan dan berkebolehan menjaga kanak-kanak.

Nisbah dan jumlah bilangan penjaga taska dan tadika.
Bilangan kanak-kanak Bagi tiap-tiap lima orang kanak-kanak atau kurang. Kumpulan umur Bilangan penjaga kanakkanak Seorang

Di bawah tiga tahun

Bagi tiap-tiap sepuluh orang kanak-kanak atau kurang.

Antara tiga dengan empat tahun

Seorang

Bagi tiap-tiap empat orang kanak-kanak tidak atau kurang upaya. Di bawah empat tahun Seorang

KEMUDAHAN FIZIKAL DI DALAM TASKA
O Ruang dapur dan penyediaan makanan
O Bilik air O Tandas O Diapering Area

KEMUDAHAN FIZIKAL DI LUAR TASKA
O Keperluan keluasan kaki persegi
O Lokasi alternatif O Ruangan peralihan O Landskap O Kawasan berlindung dan sistem

perparitan

CIRI-CIRI KESELAMATAN
O Kawasan persekitaran bersih dari sampah-sarap. O Pastikan segala perkakasan dan alatan tidak O O O

O

berkarat atau dirawat dengan bahan toksik. Sediakan tong sampah tertutup di sekitar kawasan yang sesuai. Kawasan permainan di taska haruslah mempunyai pagar. Pintu gerbang besar dan kecil digunakan untuk memisahkan peralihan dan batas-batas di halaman bermain. Pintu gerbang berfungsi sebagai halangan yang menutup diri dan tidak boleh di operasikan oleh kanak-kanak.

CADANGAN AGAR PERKHIDMATAN TASKA YANG DIBERIKAN LEBIH BERKUALITI DAN MEMENUHI HAK DAN KEPERLUAN KANAK-KANAK.

O Memastikan taska itu memaparkan

nombor pendaftaran pada papan tanda taskanya. O Pastikan kawasan persekitaran taska dipagar dengan selamat. O Pastikan segala kelengkapan peralatan untuk kanak-kanak bermain di luar taska mencukupi dan selamat digunakan. O Persekitaran luaran bangunan perlu bersih dan selesa.

O Pengasuh menyambut kedatangan kanak-kanak O O O O

O

dengan mesra. Menyediakan maklumat brosur yang baik, cantik, lengkap dan mudah difahami oleh pengunjung. Memastikan persekitaran luar dan dalam taska berada dalam keadaan bersih. Pengasuh dan kanak-kanak haruslah mempunyai komunikasi dan interaksi yang baik. Menambahkan perkhidmatan lain untuk kemudahan ibu bapa yang mendaftarkan kanakkanak di taska. Mengadakan aktiviti tambahan kepada kanakkanak seperti mengaji al-Quran, kelas agama dan sebagainya.

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM AKTIVITI HARIAN DI TASKA DAN TADIKA SERTA KEBAIKANNYA.
Rutin di Taska seharian Ketibaan pagi Menyambut kedatangan kanakkanak dengan mesra. Mencatatkan rekod sebagai bukti kehadiran kanak-kanak. Memeriksa kanak-kanak dan merekod kebersihan diri. Rutin di Tadika seharian Perbualan pagi Peraturan bilik darjah Aktiviti seterusnya di Tadika Mewujudkan suasana kesediaan murid Menggerakkan interaksi antara murid dan guru Berkongsi pengalaman dan bahan

antara murid dengan murid dengan
murid

Taska
O Setiap taska hendaklah merancang jadual

aktiviti termasuk aktiviti rutin seperti makan, minum, rehat, tidur, mandi dan aktiviti lain yang memenuhi keperluan menyeluruh perkembangan kanak-kanak. O Penjadualan aktiviti hendaklah disediakan untuk taska di tempat kerja, institusi, komuniti dan juga di rumah. O Aktiviti itu mestilah sesuai dengan setiap tahap perkembangan kanak-kanak mengikut umur yang berikut: a.Lahir hingga 1 tahun b.1 hingga 3 tahun c.3 hingga 4 tahun

Tadika
Aktiviti kelas Penerangan dan memberi maklumat Bercerita

Aktiviti fizikal
Lawatan sekitar sekolah

Aktiviti kumpulan Bahagikan kanak-kanak kepada kumpulan kecil bagi menjalankan pelbagai aktiviti serentak. Pertukaran kumpulan mengikut tempoh masa ataupun kekal dengan aktiviti itu

Tadika
Aktiviti individu Aktiviti pembelajaran berseorangan Guru memberikan perhatian secara individu bagi tujuan pemulihan ataupun pengukuhan

Rehat (kudapan) Gosok gigi Aktiviti bebas Mengemas selepas makan Bacaan doa sebelum dan selepas makan Basuh tangan sebelum dan selepas makan serta bekerjasama semasa menghidang

Taska dan Tadika

Aktiviti semasa pulang Menceriakan suasana pulang kanak-kanak pada setiap hari. Menyediakan perkembangan harian untuk dibaca oleh ibu bapa semasa mengambil anak di taska.

Aktiviti penamat Mengemas kelas prasekolah, peralatan disimpan di rak yang disediakan Duduk dalam bulatan ataupun barisan di mana guru akan memberi pesan perkara-perkara yang perlu dilakukan di rumah ataupun bahan-

bahan yang perlu di bawa ke
sekolah pada hari esok.

Kebaikan aktiviti di Taska dan Tadika
O Merangsang perkembangan kognitif

kanak-kanak. O Merangsang nilai estetika dan daya kreatif kanak-kanak. O Menggalakkan kanak-kanak meluahkan emosi yang positif. O Membina pengetahuan baru kanak-kanak.

Kesimpulan
O Pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia

sentiasa mengalami perubahan selaras dengan kemajuan negara ke arah mencapai matlamat Wawasan 2020. O Pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia telah pun menjadi satu industri yang bercambah dengan begitu pesatnya. O Akta 308 dan 550 amat penting untuk dijadikan panduan kepada Taska dan Tadika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful