Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia

Kumpulan 1 : Chang Sze Phay Heng Soon Fen Kong Kui Lian Lee Wan Yian Ng Zhu Hung Tiang Chen Chen Tong Mei Yuen

1. . Jelaskan hubungan etnik dalam konteks modernisasi di Malaysia.

Pembangunan ekonomi 2. Dua aspek modenisasi 1.Pembangunan politik .Konsep modernisasi: Proses transformasi dan perubahan berencana.

• Penjajahan dilakukan ke atas wilayah yg terpilih utk memastikan perlanjutan pembekalan barang mentah. ekonomi. • Penjajahan telah mengubah landskap sosial. buruh dan pengawalan pasaran secara berterusan. ilmu & alam sekitar wilayah bukan eropah. . pendidikan.Asal Mula Modenisasi • Bermula melalui 2 revolusi besar iaitu Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. budaya.

khususnya. buruh.Hubungan Etnik dalam konteks Modernisasi • Komponen ekonomi adalah penting dalam konteks modernisasi Malaysia. • Cita-cita pembinaan negara-bangsa selalu gagal sekiranya pembangunan ekonomi tidak mantap. seperti yang kita saksikan berlaku di Afrika. dalam aspek pembangunan faktor pengeluaran(tanah. modal). .

.2. Sila buat analisis ringkas berkaitan pembangunan lima tahun sebelum 1970.

manakala golongan bukan Melayu (kebanyakannya orang-orang Cina) mengawal sekitar 37.9% daripada ekonomi Malaysia. .4 % dan selebihnya dipegang oleh orang-orang asing. golongan Bumiputera hanya memiliki sekitar 1.Latar belakang • Pada tahun 1970.

bangunkan masyarakat desa yang miskin. meliputi pendidikan. budaya. Fokus utama. Peristiwa 13 Mei. Konfrontasi Malaysia Indonesia. bahasa. .1966 – 1970 Rancangan Malaysia Pertama  Lebih agresif.

• Pembaharuan lain yang terdapat dalam rancangan ini termasuklah program tenaga manusi dan penelitian yang lebih mendalam terhadap program-program ke atas tiap-tiap sektor ekonomi. .• Pembangunn negara telah diasaskan kepada suatu rancangan bersepadu berikutan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia.

• Menekankan aspek integrasi di kalangan penduduk dan negeri-negeri di dalam Malaysia dengan menggubal satu rancangan pembangunan khusus bagi meningkatkan kebajikan semua rakyat. . • Pelaksanaan RMP pula lebih menjurus ke arah pembasmian kemiskinan di kalangan penduduk.

. didapati bahawa 49.• Melihat kepada bancian penduduk tahun 1970 yang telah dijalankan. Sejumlah 86% daripada keluarga miskin tersebut terdapat di kawasan luar bandar manakala 14% lagi di kawasan bandar.3% daripada semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis kemiskinan.

• Tragedi 13 Mei 1969 menyedarkan kerajaan timbulnya masalah perbalahan kaum adalahdisebabkan ketidakseimbangan dalampembangunan ekonomi antara kaum. • Pembahagian buruh seperti yang disaksikanpada zaman penjajahan berterusan pada tahun-tahun 1960an. . Adalah didapati golongan yang paling menganggur ialah orang Melayu dan ini diikuti oleh orang India.

didapati orang Melayu hanya memiliki 1% pelaburan dalm perniagaan berdaftar. . • DEB diharapkan dapat menyusun semula masyarakat Malaysia dengan harapan kegiatan ekonomi tidak lagi diidentifikasikan dengan kaum seperti yang diperhatikan pada zaman penjajahan.• Dalam sektor pelaburan. • Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan sebagai satu rancangan ekonomi yang lebih menyeluruh bagi semua kaum.

Bincangkan ciri-ciri etnik dalam konteks demografi.politik dan ekonomi di Malaysia. .3.

Minoriti: Cina dan India Politik Etnik Melayu membentuk majoriti.Ciri-ciri etnik dalam struktur ekonomi di Malaysai. Demografi Majoriti: Melayu. Majoriti: CINA Ekonomi .

• Inilah yg menjd isu dlm pertumbuhan ekonomi dan agihan ekonomi berdasarkan kumpulan etnik.• Majoriti dalam demografi dan politik bukan bermakna majoriti dalam ekonomi. • Ini berlaku akibat dasar “pecah & perintah” British. yg hampir tidak memungkinkan setiap kaum bertemu/bergaul > Plural society. . • Etnik Cina adalah majoriti dalam ekonomi.

• Orang melayu dan penduduk orang Asli lain menguasai ekonomi yang mundur. iaitu kerja yang memerlukan banyak tenaga manusia dan berteknologi rendah. . • Orang Melayu lebih menguasai sektor tradisi sementara orang Cina menguasai sektor yg lebih maju dan berteknologi tinggi. • Pulangan dan gaji adalah rendah.

• Muncul ketidakseimbangan pendapatan yg menyebabkan setiap kaum saling mencemburui satu sama lain. • Orang Melayu cemburukan kemewahan dan kejayaan orang Cina sementara orang Cina & India pula cemburukan kelebihan orang Melayu yg mendpt peluang perkhidmatan dlm sektor pentadbiran. .

.  Penyusunan semula masyarakat agar kedudukan sosioekonomi antara etnik adalah seimbang.Kesimpulan • Aspek ekonomi dan etniditi tidak dapat dipisahkan. • Kesan positif pembangunan ekonomi Malaysia dalam konteks hubungan etnik:  Kemiskinan tanpa mengira etnik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful