RUANG LINGKUP SEJARAH

Click to edit Master subtitle style

7/27/12

takrifan

Pelbagai jenis takrifan yang dinyatakan oleh para sejarawan untuk mendefinasikan sejarah setepat-tepatnya. Pengertian sejarah yang sememangnya kompleks diterjemahkan oleh mereka untuk mencari satu kesepakatan berkenaan apa yang boleh difahami mengenai sejarah. 7/27/12

Pengertian

R.G Collingwood telah menyatakan pendapatnya bahawa sejarah adalah sejarah pemikiran. E.H Carr pula menyatakan sejarah itu adalah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. A.Marwick pula mengatakan sejarah mempunyai tiga sudut pengertian,
7/27/12 –

pertama ialah sejarah menceritakan

Pengertian

Drs Sidi Ghazalba pula menyatakan sejarah adalah peristiwa dan kejadian,riwayat, yang telah berlalu dan sebagai ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan ilmu pengetahuan. Sejarawan Islam,Ibnu Khaldun pula menyatakan sejarah adalah tentang pergolakan masyarakat. J.B Bury yang mengatakan sejarah

• 7/27/12

Pengertian

Leopard Von Ranke iaitu ‘sejarah perlu diceritakan seperti sebenarnya berlaku’ telah difahami oleh ramai sejarawan bahawa sejarah juga perlu ada suatu pendekatan kajian yang tetap dan kaedah penyelidikanya yang tersendiri,bukan lagi hanya bergantung kepada sumber penceritaan warisan semata.
7/27/12

GOLONGAN MARXISME

Golongan ketiga ialah golongan Marxist.golongan ini dipelopori oleh nama-nama seperti Karl Marx dan Frederick Engels. Golongan ini menggunakan sejarah untuk menerangkan idealogi Mereka berpendapat sumber ekonomi sebagai penggerak sejarah (mateliasme sejarah).
7/27/12

Marx berpendapat perkembangan

BIDANG KAJIAN SEJARAH
• • • •

POLOTIK EKONOMI KEMASYARAKATAN AGAMA
ü

PEMBAHAGIAN INI HANYA UNTUK MEMUDAHKAN

KAJIAN MENGIKUT BIDANG YG DIMINATI 7/27/12 TETAPI PEMBAHAGIAN INI AKAN MEMBERI

BIDANG KAJIAN SEJARAH YG LAIN
• • • • • •

SEJARAH KEBUDAYAAN SEJARAH PENDIDIKAN SEJARAH SAINS SEJARAH PERFILEMAN SEJARAH KETENTERAAN SEJARAH SUKAN DLL
7/27/12

PENSEJARAHAN BARAT

DIKATOGARIKAN MENGIKUT TAHAP PERKEMBANGAN SEPERTI PERKEMBANGAN POLITIK “SEJARAH BARU” – ANTROPOLOGI,EKONOMI,PSIKOLOGI,S OSIOLOGI SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

7/27/12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful