TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN H KHOA KH VIỆT-HÀN KHOA ỮU NGHỊ ỌC MÁY TÍNH

Báo Cáo Đồ Án Môn Học Quản Lý Hệ Thống Mạng
Đề tài TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC QUẢN LÝ MẠNG SNMP VÀ THỰC HIỆN GIÁM SÁT, QUẢN TRỊ MẠNG VỚI PHẦN MỀM SOLARWINDS ORION NETWORK PERFORMACE MONITOR Click to edit Master subtitle style (NPM)
Nhóm 02-MM02A Thành Viên: -Trần Hữu Nghị -Nguyễn Hoàng -Bùi Tấn Việt GVHD: Nguyễn Vũ 7/27/12 1

Nội dung báo cáo 7/27/12 2 .

Giới thiệu giao thức giám sát mạng SNMP 7/27/12 3 .

Giới thiệu các công cụ của Solarwinds Network Discovery Tools Ping Diagnostic Tools Tools for Cisco Routers IP Address Management Tools Fault & Performance Monitoring Tools Miscellaneous Tools  7/27/12 4 .

Các chức năng quản trị của Solarwinds.      Performance management Configuration management Fault management Security management Accounting management 7/27/12 5 .

Yêu Cầu Khi Cài Đặt 7/27/12 6 .

Giao Diện Chính Của Solarwinds 7/27/12 77 7/27/12 .

Tình trạng các Node 7/27/12 8 .

Tính năng quản lý node 7/27/12 9 .

Thiết Lập Một Alert 7/27/12 10 .

Điều chỉnh các thông số 7/27/12 11 .

GIÁM SÁT MẠNG VỚI SOLARWINDS NPM Mô hình quản lý mạng với Solarwinds NPM 7/27/12 12 .

137.Cấu hình Router cisco hỗ trợ giám sát mạng Router(config)#access-list 1 permit 192.99  Router(config)#snmp-server community public RO 1  Router(config)#snmp-server community private RW 1  7/27/12 13 .168.

Kết quả Discovery mạng 7/27/12 14 .

Giám sát Router 7/27/12 15 .

• Ưu nhược điểm trong thiết kế của SNMP. . • Tìm hiểu lý thuyết về phần mềm quản trị mạng Solarwinds o Về thực hành • Triển khai hệ thống giám sát và quản trị mạng với Solarwinds trên mô hình giả lập. • Tiếp tục tìm hiểu bộ phần mềm Solarwind một 7/27/12 16 cách triện để hơn nữa. Hướng phát triển • Triển khai phần mềm giám sát và quản lý mạng Solarwind trong môi trường thực tế nếu có điều kiện. Hạn chế o Chưa khai thác triệt để tất cả các tính năng của phần mềm.KẾT LUẬN Ø Ø Ø Kết quả đạt được o Về lý thuyết: • Tìm hiểu được tổng quan về giao thức giám sát mạng SNMP.

KẾT THÚC BÀI BÁO CÁO 7/27/12 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful