PENGENALAN

Kesantunan guru Pengurus kewangan Kepedulian guru

ISU-ISU ETIKA GURU
Pengurus masa Penampilan guru Berniaga di sekolah

KESANTUNAN GURU
 Kesantunan

merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.  Dapat dilihat dari segi hubungan antara guru dan murid, guru dengan rakan sejawat, guru dengan pihak pengurusan sekolah dan perhubungan guru dengan masyarakat setempat.  Kesantunan guru perlu disesuaikan dengan kontekstual.

Kesantunan

terbahagi kepada 3
berpakaian

bahagian:Kesantunan
Jenis

pakaian solekan
Kesantunan
Tatacara

tingkah laku

bertindak Gerak-geri guru
Kesantunan
Cara

berbahasa

berkomunikasi

MODEL PRINSIP KERJASAMA (PK) GRICE (1975)

1967, Grice mencetuskan PK berasaskan penggunaan implikasi perbualan dalam meneroka sesuatu kewajaran. Grice telah mengemukakan 4 prinsip: Kuantiti (sempurna): memberi maklumat yang cukup berguna dan memastikan maklumat tidak melebihi daripada apa yang sepatutnya.  Kualiti (betul): tidak menyebut sesuatu yang difikir akan tidak betul dan tidak menyebut sesuatu yang tidak cukup dalil atau bukti.  Kesinambungan : bahan mempunyai kesinambungan dan relevan maklumatnya.  Cara penyampaian (sejelas mungkin) : elakkan kesamaran dan terlalu ringkas, laksananya secara teratur.

MODEL KESANTUNAN LAKOFF (1978)
 Lakoff

menyarankan 3 prinsip sekiranya sesuatu perbualan ingin mengekalkan keharmonian dalam perbualan tersebut.  Prinsip – prinsip tersebut adalah seperti yang berikut:  

Jangan memaksa Berikan pilihan Jadilah pendengar selesa

PRINSIP KESANTUNAN LEECH (1983)
 

Leech membina model kesantunan atas prinsip kualiti. Leech berpendapat prinsip Kuantiti Grice tidak praktikal apabila penutur cuba mengamalkan kesantunan terhadap pasangannya. Prinsip kesantunan bermaksud penghubung tersirat yang penting iaitu menjalinkan prinsip kerjasama dengan masalah bagaimana menghubungkan maksud dengan kuasa.

 Terdapat

6 prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech iaitu:    

Santun/berhemah : meminimumkan kos dan memaksimumkan faedah kepada orang lain Budiman : meminimumkan faedah atau manfaat dan memaksimumkan kos ke atas diri sendiri. Sokongan / berkenan : meminimumkan cacian dan memaksimumkan pujian terhadap orang lain Merendah diri / kerendahan hati : meminimumkan pujian, memaksimumkan cacian terhadapt diri sendiri Persetujuan : meminimumkan perbalahan, memaksimumkan persetujuan antara diri dengan orang lain Simpati : memaksimumkan simpati antara diri dengan orang lain

Kepedulian Guru
 Pendekatan

kepedulian (Caring Approach) digunakan dalam pengajaran Pendidikan Moral.  Dipelopori oleh Noddings (1984)  Kepedulian = ambil peduli, mengambil berat, dan menyayangi.  Perkataan ‘care’ diambil dari konteks Anglo Saxon yang bermaksud kesedihan/keresahan.

Komponen Kepedulian Guru
Modeling

Dialog

Praktis

Kepastian

Modeling
 Guru

menunjukkan sifat mengambil berat terhadap orang yang tersayang, iaitu murid kita.

Dialog
• Interaksi antara guru dan murid. • Mendemonstrasikan sikap ambil peduli.

Praktis
 Guru

mempraktikkan bagaimana untuk menunjukkan kasih sayang antara guru dan murid.

Kepastian
• Apabila guru pasti seseorang itu mampu melakukan yang terbaik, kita dapat meningkatkan dan menggalakkan perkembangan diri mereka.

Budaya Cut Apple A
1.

2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mengambil berat. Memahami. Percaya. Menerima seadanya. Sabar. Berfikir secara positif. Mendengar. Empati. Asertif.

Penampilan Guru
 Aspek

penampilan guru:

 Penampilan

sifat rohaniah: guru bepegang teguh terhadap agamanya.  Penampilan sifat-sifat akhlak: jujur dan bercakap benar.  Penampilan sifat mental: cerdas, luas pengetahuan am.  Penampilan sifat kejiwaan: tenang dan emosi yang positif.  Penampilan sifat fizikal : sihat tubuh badan

Faktor penampilan guru
 Pendidikan

:

Jika pendidikan yang sempurna berterusan diberikan oleh keluarga, maka pembentukan sikap terbina daripada pendidikan tersebut.

 Persekitaran

:

Persekitaran yang harmonis membentuk sikap guru yang positif.

 Pengalaman:

Memberi kesan kepada penampilan seseorang ke arah positif atau negatif. Contoh: Cara pemakaian yang kemas dan teratur membuatkan seorang guru itu akan lebih positif.

Berniaga di sekolah
 Perniagaan

= urusan jual beli yang melibatkan barangan dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Contoh: - MLM (multilevel marketing) - Menjual kuih raya - Menjual baju - Menjual barangan kosmetik  Sekiranya guru berniaga sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap tugas, maka hal ini menyalahi etika kerja yang telah ditetapkan.

Kerjaya Sambilan
 Kerja

sementara

atas

dasar

untuk

menambah

pendapatan sedia ada.
 Contohnya,

kerjaya utama guru, kerjaya

sampingan

peladang.

Tekanan

Kerja lain
Alternatif Waktu bekerja

Selepas tamat waktu rasmi /malam

Rancangan P&P tidak dibuat. Kesan Tugas mengajar dilaksanakan secara ala kadar

Keletihan

ISU-ISU / MASALAH
Mengabaikan tugas utama sebagai guru di sekolah.

ISU-ISU / MASALAH
Gangguan seksual Mengambil keuntungan peribadi

PENYELESAIAN
 KPM

keluarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1999 mengenai penglibatan pegawai dan kakitangan di bawah Pekerjaan Luar.  Melaluinya, Ketua Jabatan telah diberi kuasa meluluskan permohonan dan membuat pemantauan kepada mereka yang berkenaan.  Para pendidik boleh membimbing murid melalui kelas persendirian di mana-mana institusi pendidikan swasta.  Dengan syarat aktiviti yang dijalankan tidak bertentangan dengan kepentingan dirinya sebagai penjawat awam.

PERATURAN
Tidak
bercanggah Tidak dilakukan dalam waktu pejabat dan pada ketika Tidak menjejaskan prestasi sebagai dengan kepentingan jabatan @ tidak

menjalankan tugas
rasmi.

penjawat
awam

sejajar dengan
kedudukan sebagai pegawai awam.

Menjadi guru yang bertanggungjawab terhadap tugas sebenar di sekolah dan kerja sampingan benar-benar sebagai sampingan

Pengurus Masa
 MAKSUD

: Mampu menguruskan masa secara berkesan bagi melakukan aktiviti harian dan merasa puas hati dengan apa yang telah dilakukan.  Melibatkan penggunaan peralatan dan kaedah atau teknik untuk merancang dan menjadualkan masa dengan sesuai dan tepat.  Dapat membantu guru mengurus dan mengendalikan masa dengan bijak dan bertanggunggjawab.  Perkara yang penting ialah guru mestilah menguasai kemahiran pengurusan dan pengendalian masa tersebut.

Seimbangkan hidup

Tentukan keutamaan Rancang masa depan dan tulis

Elakkkan penangguhan kerja

Kuasai jalan pintas

TEKNIK PENGURUSAN MASA
Belajar berkata “maaf tidak boleh”

Memanfaatkan teknologi

Mengikuti kursus dan seminar

Delegasikan kerja yang dapat dilakukan oleh orang lain

Boleh kegembiraan
Kurang tertekan Produktif

Dapat meluangkan masa berkualiti dengan keluarga

Lebih terurus

Membazir banyak masa yang berfaedah

Tidak produktif Stress Cemas dan bimbang Bertambah gusar dan mudah marah

Gagal menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan.

KESAN PENGURUSAN MASA YANG GAGAL

PRINSIP ASAS PENGURUSAN MASA
• Meninggalkan tabiat yang negatif. • Membuat sesuatu mengikut masa • Elakkan perbualan yang tidak berfaedah. • Melakukan aktiviti yang
Mengubah tabiat lama yang negatif Komunikasi

• Pengubahsuaian suasana yang lebih kondusif dan menarik minat. • Seorang guru perlu tahu membezakan

yang ditetapkan.

lebih berfaedah.

pengurusan masa antara
kuliah dan aktiviti lain.
Penumpuan

Pengurus Kewangan
 Pengurusan
 

Kewangan Yang Betul:

Merancang perbelanjaan iaitu merancang untuk masa depan Menyelesaikan masalah kewangan

 Pengurusan
 

Kewangan Yang Lemah :

Berbelanja melebihi pendapatan Terperangkap dalam masalah hutang yang bertimbuntimbun.

PENGURUSAN KEWANGAN

Profesional Perkhidmatan

Peribadi
Bayaran gaji

Pungutan Yuran Dan Bayaran Sekolah
Yuran PIBG, sukaneka, lawatan

Arahan oleh pihak
pengurusan sekolah

semasa

PENGURUSAN KEWANGAN YANG CEKAP

Kenalpasti

masalah

Rancang kewangan

yang
elakkan

timbul

dan

mengikut
sekarang

pendapat

masalah

berulang

Kenalpasti KEPERLUAN

Matlamat kewangan

Berbelanja berhemah

secara

bagi jangka pendek
dan panjang.

Peruntukan “emergency buffer”

Sesuaikan perubahan
Rancang kewangan semasa atau keluarga

Mengajar murid supaya hidup dan berbelanja dengan sederhana

Memiliki perlindungan insuran yang mencukupi untuk diri.

PERANAN GURU

Mengajar murid menghargai
barangan yang sudah dimiliki

Mendidik murid merancang kewangan

Rujukan
Syed Ismail dan Ahmad Subki. 2010. Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful