PRA 3114 KUALITI PENDIDIK PRASEKOLAH

PENDIDIKAN INKLUSIF
Click to edit Master subtitle style Disediakan oleh : Nura Afira Farhana bt Che Husin Khoo Swee Ling Nur Farizan bt Mat Ghani Nur Afifah bt Ahmad PISMP Prasekolah Semester 8 7/31/12 Puan Normala Binti Mehat

• .KONSEP INKLUSIF • Peluang pendidikan yang disediakan bagi murid pelbagai jenis kecacatan (cacat pendengaran atau penglihatan) yang belajar di dalam bilik darjah biasa bersama murid sebaya dengan mereka. 7/31/12 Di dalam kelas pendidikan inklusif. Murid khas diintegrasikan dalam pendidikan bersama murid normal.

Penilaian semula dilaksanakan untuk menentukan sama ada murid sudah 7/31/12 menguasai kemahiran yang diajar • • .• Dalam program pendidikan inklusif. bagi murid yang lambat menguasai kemahiran diberi program pemulihan. Manakala. murid yang dapat menguasai kemahiran diberikan program penggayaan.

Awal abad ke-19. dipercayai bahawa kanak-kanak yang kurang upaya ini tidak boleh diajar dan menerima pengajaran seperti mana lazimnya. Thomas H..Gallandet (1781-1851) dan Louis Braille (1809-1852) telah 7/31/12 memperkenalkan sekolah khas – • .SEJARAH PENDIDIKAN INKLUSIF • Sebelum abad ke-19.

• Pertengahan abad ke-19. Muncul pendidikan segregated • • 7/31/12 . organisasi politik telah bertindak memberi penekanan yang khusus kepada keluarga yang mempunyai kanakkanak khas. Tahun 1975 “The Education Of All Handicapped Act” telah dibaca di Kongress Amerika.

7/31/12 OBJEKTIF PENDIDIKAN INKLUSIF • .• Meningkatkan kesedaran kanak-kanak normal tentang kanak-kanak khas bahawa mereka juga sebahagian daripada ahli masyarakat. Memberi peluang kanak-kanak khas untuk menyesuaikan diri dengan rakan sebaya yang normal dan menyertai aktiviti yang disediakan.

Pemupukan budaya sains dan teknologi penting dalam pendidikan inklusif. Peningkatan dan pengukuhan Bahasa • • 7/31/12 .CIRI-CIRI PENDIDIKAN INKLUSIF • Penerapan nilai-nilai murni dalam semua mata pelajaran perlu dilaksanakan oleh guru.

Senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas. Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa Murid mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid biasa. •. Guru kelas biasa boleh rujuk atau minta bantuan daripada guru 7/31/12 . •. •.BENTUK-BENTUK PENDIDIKAN INKLUSIF 1.

Senarai nama murid pada daftar program Pendidikan Khas. Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai pembimbing atau guru 7/31/12 pendamping. Waktu selebihnya mengikuti program di kelas biasa.2. Pendidikan Separa Inklusif • Murid mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja. • • • .

7/31/12 .PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF • Guru mesti menggunakan prinsip pemeringkatan isi. • Strategi pengajaran dan pembelajaran mesti dapat meningkatkan penglibatan murid melalui kaedah dan teknik seperti bercerita. main peranan. lawatan dan projek.

Penilaian yang digunakan dalam pendidikan inklusif boleh dibuat dalam bentuk berikut: 7/31/12 • • .• Sebarang penilaian yang dibuat dalam kelas pendidikan inklusif mesti disediakan berdasarkan minat murid. Penilaian harus mencabar minda dan pada masa yang sama tidak menyekat kebolehan murid.

KANAK-KANAK YANG LAYAK • • • • • • • kerencatan akal/mental pencapaian akademik tingkah laku kecacatan fizikal kecacatan penglihatan kecacatan pendengaran pintar cerdas 7/31/12 .

• Kanak-kanak istimewa yang lain juga boleh dimasukkan dalam kelas pendidikan inklusif jika masalah pembelajaran yang dihadapi tidak begitu serius. mereka perlu dimasukkan ke dalam sekolah berasingan untuk mendapatkan program pendidikan khas. Jika kanak-kanak ini bermasalah pembelajaran/ kecacatan/tingkah laku yang sangat serius. 7/31/12 • .

menggunakan kaedah pembelajaran koperaktif dan kolaboratif dalam mengendalikan kelas inklusif. guru harus mengajar kanak-kanak istimewa dangan kanak-kanak normal dalam satu bilik darjah yang sama.PERANAN GURU • Bagi sekolah yang tiada program pendidikan khas. Guru harus mengelolakan aktiviti • 7/31/12 .

– timbul persoalan kenapa guru Pendidikan Khas sendiri tidak mengajar anak murid mereka. guru Pendidikan Khas dibayar elaun untuk mengajar mereka – 7/31/12 .ISU-ISU PENDIDIKAN INKLUSIF • Tidak faham mengapa murid Pendidikan Khas perlu belajar bersama dengan murid aliran perdana.

– Persepsi negatif dalam kalangan pentadbir  • Guru Pendidikan Khas terpaksa mengajar dengan menggunakan dua sukatan yang berbeza.• Tekanan diterima dari pentadbir yang tidak membenarkan program inklusif dijalankan.  – Sukatan aliran perdana untuk murid inklusif dan sukatan alternatif bagi 7/31/12 .

– CADANGAN PENAMBAHBAIKAN TERHADAP ISU perlu merasakan bahawa murid inklusif ini juga akan membantu menaikkan prestasi sekolah.• Sokongan dan komtmen pihak sekolah sendiri. Pihak pentadbiran perlu menunjukkan kesungguhan terhadap program inklusif. Keperluan pendidikan pelajar-pelajar berkeperluan khas berorientasikan 7/31/12 – .

• Guru-guru Pendidikan Khas perlu menjaga hubungan baik dengan guruguru aliran perdana  – supaya maklumat-maklumat mengenai pendidikan inklusif dapat disampaikan dengan jelas Guru Pendidikan Khas memainkan peranan yang amat penting sebagai ejen pemangkin – • Guru pendamping memainkan peranan utama dalam mewujudkan suasana 7/31/12 bekerjasama dan saling membantu - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful