INTERAKSI 6

PERLEMBAGAAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

1

KONSEP PERLEMBAGAAN

 

Kumpulan peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis yang menentukan organisasi kerajaan, pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan dan prinsip-prinsip umum bagaimana kuasa-kuasa itu di laksanakan. Undang-undang asas pemerintahan negara Berperanan sebagai panduan bagi membentuk undang-undang sama ada oleh pihak kerajaan atau rakyat
2

Perlembagaan Persekutuan adalah udangundang tertinggi di Malaysia Parlimen (badan perundangan), badan eksekutif (termasuk Kabinet dan semua jentera kerajaan) dan badan kehakiman mempunyai kuasa dalam perlembagaan Perlembagaan Malaysia ada bidang kuasa eksekutif, legislatif, kehakiman, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak
3

 

YDPA, perundangan, kehakiman dan eksekutif adalah dibawah kuasa Keluhuran Perlembagaan Malaysia Kuasa kehakiman tertakluk kepada perlembagaan Undang-undang persekutuan atau negeri tentang sesuatu perkara boleh diistiharkan sebgai tidak sah oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia Keluhuran perlembagaan ialah Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan ini terbatal setakat mana ia berlawanan.

4

Unsur-unsur dalam perlembagaan

1.

Bahasa Melayu

2.

Perlembagaan Perkara 152 yang memperuntukan bahawa Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu yang mesti digunakan (digunakan untuk maksud-maksud rasmi) Ia juga melindungi bahasa –bahasa lain dan seterusnya memperuntukan bahawa tiada sesiapa pun boleh melarang atau ditahan daripada menggunakan (selain maksud rasmi) atau mengajar atau belajar bahasa lain

5

Agama Islam

1. 2. 3.

Perkara 3(1), agama Islam adalah agama rasmi Persekutuan namun agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Kebebasan beragama dijamin dalam Perlembagaan terhadap semua agama, iaitu setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya dan ada hak untuk Mengurus hal ehwal agamanya sendiri Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama dan khairat Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undangundang

6

Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak

 

Perkara 153 berkaitan dengan hak istimewa yang meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan YDPA melindungi hak kaum-kaum lain yang sah menurut peruntukan lain Kedudukan istimewa orang Melayu termasuk Perkara 86 dan 90 iaitu tanah rizab orang Melayu yang melindungi tanah rizab orang Melayu dan tidak boleh diselenggara oleh orang bukan Melayu Kemasukan perkhidmatan orang Melayu dalam Rejimen Askar Melayu dengan pengecualian kepada bukan Melayu juga adalah keistimewaan orang Melayu
7

Orang Melayu , Sabah dan Sarawak
 1. 2. 3.  1. Orang Melayu ialah mengikut Perlembagaan Malaysia Perkara 160 ialah yang Lazimnya bertutur dalam Bahasa Melayu Menganuti agama Islam Mengamalkan adat istiadat Melayu Orang Sabah dan Sarawak ialah Di Sarawak ialah satu kaum asli iaitu Bukitan, Bidayuh, Dusun, Dayak laut, Darat Darat, Kadayan, Kalabit, Kayan,Kenyah, Kajang, Lugat, Lisum, Melayu, Melanau, Murut, Penan, Sian, Tagal, Tabun dan Ukit atau dia berketurunan campuran daripada kaum tersebut dll Di Sabah pula anak dan cucu kepada seorang daripada suatu kaum asli Sabah dan telah dilahirkan di Sabah
8

2.

Pemerintahan beraja
 Sebelum penjajahan British raja adalah berkuasa mutlak tetapi ketika British datang kuasa raja terhad iaitu menerima nasihat Residen British dalam semua perkara kecuali dalam hal adat istiadat Melayu dan agama Islam.  Dalam Malayan Union kuasa raja di hapuskan tetapi MU gagal dalam dalam PTM kuasa raja diangkat semula  Selepas kemerdekaan kuasa raja menjadi kuasa raja berpelembagaan iaitu selaras dengan sistem demokrasi. Raja mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan dalam perlembagaan.
9

Perlembagaan Malayan Union
 10 Oktober 1945 Parlimen British meluluskan Perlembagaan MU dan sebabnya ialah: 1. Menyatukan negeri-negeri iaitu NNMB dengan NMTB kerana pentadbiran sebelum ini yang terpisah memakan belanja besar 2. British anti Melayu yang membantu Jepun dalam PD2 3. MU merupakan langkah pertama British untuk menyediakan penduduk TM ke arah pemerintahan sendiri
10

Ciri MU
 Semua negeri Melayu, PP,Melaka disatukan dibwah kerajaan pusat, MU diperintah oleh Gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Persekutan dan Majlis Perundangan  Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan di bahwa kuasa seorang gabenor British  Kedaulatan Raja-raja Melayu dihapuskan. Sultan hanya berkuasa dan boleh bersuara dalam soal berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu  Hak Kerakyatan sama bagi semua orang dan bagi yang menetap di TM boleh jadi warganegara secara automatik jika berumur 18 tahun ke atas
11

Perlembagaan Persekutuan TM 1948
1. 2. 3. 9 negeri Melayu terlibat dalam Persekutuan bersama PP dan Melaka, singapura kekal sebagai tanah jajahan berasingan Kerajaan PTM akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutan Sultan diberi hak semula dan kuasa pemerintahan tetapi atas nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negerti dan Majlis Perundangn Negeri Syarat kewarganegaraan diperketat cth layak mendapat kewarganegaraan secara memohon mestilah telah lahir di TM dan bermaustatin selama 8 tahun daripada 12 tahun sebelum permohonan dan bermaustatin di TM selama tidak kurang 15 th daripad 20 tahun. Ada pengetahuan BM dan BI dan berumur 18 tahun Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan Persekutuan dan Negeri
12

4.

5.

Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum 1949
Organisasi pertama yang ditubuhkan secara tidak rasmi bagi membincangkan pelbagai isu spt kewarganearaan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta dasar pendidikan. Tokoh JHAK ialah Dato Onn, Dato Abdul Wahab, Tan Cheng Lock, C.C Tan, Dr JS Goontong dan E.E Thuraisinggam. Berjaya memupuk kerjasama menyelesaikan pelbagai isu.
13

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
1. Pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat 2. Pemeliharaan kedudukan , keistimewaan, kehoramtan dan hak Raja-raja Melayu 3. Pewujudan jawatan Ketua Negara yang bergelar YDPA 4. Pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum lain 5. Pembentukan satu sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu
14

Perlembagaan Kemerdekaan
 Digubal hasil persetujuan bersama yang telah dicapai antara penduduk malaysia iaitu orang Melayu, Cina dan India  Ia adalah dokumen perundangan yang berbentuk kontrak sosial dan perjanjian perdamaian  Kontrak sosial ini ialah orang bukan Melayu diberi hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip jus soli  Hak orang Melayu dikekalkan dalam Perlembagaan mengenai agama Islam, Bahasa Melayu, dan kedudukan istimewa dan kedudukan raja-raja Melayu  Perlembagaan Malaysia diperbahurui apabila Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung dengan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia pada 1963
15