INTERAKSI 7

AGAMA DAN HUBUNGAN ETNIK

1

AGAMA ISLAM
 Islam diturunkan di Mekah yang telah dibawa oleh pedagang ke alam Melayu pada 1309 M di Terengganu (berdasarkan batu bersurat)  Islam berasal daripada perkataaan arab iaitu Salima bermaksud keamanan,ketulenan,penyerahan dan ketaatan. Maksudnya penyerahan kepada kehendak Tuhan dan ketaatan kepada peraturanNya.  Berpegang kepada percaya pada Tuhan yang satu yang bersifat Esa.  Agama Islam berbentuk konseptual dan praktikal  Al Quran adalah 100 % kata-kata Allah dan kekal tulen sehingga kini. Ia disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu
2

sambungan
Orang Islam wajib percaya pada alQuran dan Hadis dan melaksanakan amalan seperti sembahyang,puasa, zakat, haji dll Rukun Islam (ada 5) dan Rukun Iman (ada 6) adalah pegangan Islam Selain Quran, Islam juga menggunakan sumber Ijmak Ulama dan Qiyas Qiyas adalah membandingkan sesuatu atau bermaksud usaha yang bersungguhsungguh oleh ulama untuk menghasilkan hukum-hukum baru yang bersesuaian
3

Agama Buddha
  1. 2. 3. Maksudnya Yang Bebas daripada kejahilan.Bekembang di Sri Lanka, asia Tengah, asia Tenggara, China, Korea dan Jepun Ajaran utama Buddha Penderitaan atau kesengsaraan hidup adalah lumrah alam Penderitaan manusia berpunca daripada nafsu untuk memperoleh kekayaan dan keseronokan Bagi mengelakkan penderitaan, seseorang harus mengatasi nafsunya Bagi mengatasi nafsu, seseorang orang harus mengikuti Jalan Mulia Berlapis Lapan yang disarankan merangkumi pandangan yang betul, niat yang betul, pertuturan yang betul, tindakan yang betul, punca pencarian yang betul, usaha yang betul, tumpuan yang betul dan pertimbangan yang betul Sekiranya peraturan dipatuhi, manusia akan mencapai nirvana iaitu roh akan tenang atau bahagia abadi

4.

4

Agama Hindu
 Dalam bahasa Sanskrit dikenali sebagai Sanatana Dharma iaitu undang-undang abadi  Pengaruh Hindu dalam bidang pentadbiran, bahasa dan adat resam sangat kuat  Tidak ada pengasas  Ada 4 kitab iaitu rig veda, sama veda, yajur veda dan atharva veda  Karya yang terkenal ialah Upanishads dan Bhagavad Gita  3 tuhan utama ialah Brahma( Pencipta) Vishnu (Pelindung) dan Siva (Pemusnah)
5

Konsep hidup agama Hindu
  Dharma iaitu tugas dan tanggungjawab setiap insan Samsara iaitu putaran berulang kelahiran, kehidupan, kematian dan kelahiran semula Karma iaitu perbuatan atau kelakuan seseorang semasa hidup yang akan menentukan kehidupan di akhirat Mokhsa iaitu kebebasan dari putaran kelahiran dan kematian Matlamat penganut ialah mencapai mokhsa dan ada 4 jalan untuk mencapai kesempurnaan iaitu Raja yoga (tafakur pada tuhan) Jnana Yoga (melalui ilmu suci ttg kebenaran alam) Bhakti Yoga (rasa cinta pada Tuhan) Karma Yoga (perlakuan sempurna)
6


  1. 2. 3. 4.

Agama Kristian
 


1. 2.

Dibawa oleh orang Sepanyol dan Portugal ke alam Melayu yang bermazhab Khatolik Kitabnya ialah Bible yang dibahagi dua iaiatu Old Testament dan New Testament 4 prinsip utama Kristian Satu tuhan yang mencipta alam Berpegang kepada trinity iaitu tuhan bapa, tuhan anak dan tuhan Holy spirit Ajaran Jesus sentiasa diiktui kerana manusia harus mencintai tuhan serta melayan semua orang secara adil dan hidup aman damai Setiap orang akan diadil tuhan berasaskan tingkahlakunya didunia Ada dua rukun iaitu Cintailah tuhan dengan seluruh jiwaragamu dan Cintailah jiranmu seeprti kamu mencintai diri sendiri

3.
4. 5.

7

Islam Hadhari
 Diperkenalkan leh Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi pada Perhimpunan Agung UMNO 23 Sep 2003  Menitikberatkan heharmonian hubungan etnik yang telah muncul dalam zaman Rasul seperti dalam Piagam Madinah  Ia adalah satu pendekatan yang ingin membawa kemajuan  Tujuan IH ialah menjana kemajuan manusia untuk pembangunan fizikal, spiritual, pembangunan insan, pembangunan ilmu untuk dunia dan akhirat
8

Maknaa Hadhari
 Maksud tamadhun,  Hadharah (menurut Malik Bennabi pemikir teori sosial Islam) ialah keseimbangan kemajuan antara aspek material dan spiritual.  Oleh itu IH ialah Islam yang mempunyai sifatsifat kemajuan ketamadunan tinggi yang menekankan aspek fiz dan spiritual. Menekankan nilai positif seperti keadilan, kasih sayang dan keamanan  Penanda aras IH ialah kebahagiaan manusia sendiri bukan meletakkan kemajuan ekonomi sebagai penanda aras kemajuan seperti barat
9

Tujuan IH
 Memperkasakan umat Islam untuk menghadapi cabaran dunia  Pendekatan pembangunan dan tadbir urus masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh atau pembinaan peradaban  Melahirkan individu yang mempunyai kekuatan kerohanian, akhlak, intelektualm materalm mampu berdikari, berdaya saing, melihat kehadapan, inovatif, memandang tinggi budaya integriti, membenci rasuah dan cekap
10

Prinsip IH
 Matlamat utama IH ialah membangunkan warga Malaysia menurut acuan sendiri iaitu cemerlang, gemilang dan terbilang melalui 10 prinsip 1. Keimanan dan ketakwaaan kepada Alla 2. Kerajaan yang adil dan beramanah 3. Rakyat yang berjiwa merdeka 4. Penguasaan ilmu pengetahuan 5. Pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehnsif 6. Kehidupan yang berkualiti 7. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita 8. Keutuhan budaya dan moral 9. Pemeliharaan alam semula jadi 10. Kekuatan pertahanan
11

sambungan
Sekiranya peraturan dipatuhi, manusia akan mencapai nirvana iaitu roh akan tenang atau bahagia abadi

12