INTERAKSI 9

HUBUNGAN ETNIK: PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT

PERANAN KERAJAAN
    

Rukunegara digubal oleh Majlis Perundingan Negara Bertunjangkan kepada perlembagaan Pedoman dan halatuju Pengimbang tara dalam merancang program pembangunan negara Ikrar yang menjadi acuan bagi integrasi nasional Ideologi negara

Rukun Negara
    

Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan