Pachetul de instrumente şi tehnici de lucru de bază în domeniul asistenţei sociale, pentru lucrătorii cu atribuţii de asistenţă socială

„Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare” SMIS 10845 proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Structura procesului de asistenţă socială
• Faza de explorare şi de evaluare a problemei şi personalităţii celui care solicită măsuri de asistență; • Faza de intervenţie în procesul de asistenţă socială (realizarea schimbărilor); • Terminarea relaţiei de asistenţă socială şi evaluarea ei (finalizarea intervenţiei). (Hepworth şi Larsen,1993 citat de Roth, Rebeleanu, 2007: 126)

Faza de explorare şi evaluare • Stabilirea contactului • Explorarea problemei/evaluarea iniţială • Elaborarea contractului  Aşteptările beneficiarului Aşteptările asistentului social .

Faza de intervenţie în procesul de asistenţă socială • Continuă adaptare şi readaptare la schimbările care au loc • Înţelegerea comportamentelor – condiţii şi consecinţe • Motivaţia schimbării • Evaluarea complexă • Rolul asistentului social – catalizator • Monitorizarea cazului • Evaluarea pe parcurs .

Pasarea clientului . • Încheierea procesului de asistenţă socială: . • Poate fi şi o situaţie de abandon /insucces /nouă metodă de intervenţie.Din iniţiativa clientului .Terminarea relaţiei de asistenţă socială şi evaluarea ei • Evaluarea finală – în ce măsură scopul a fost atins recapitularea şi reperarea celor mai semnificative schimbări survenite pe durata procesului de asistenţă socială. pe baza evaluării rezultatelor .Finalizarea neplanificată .Dezirabil – cu acordul clientului – asistentului social.

Procesul de acordare al serviciilor sociale (Legea 292/2011) • • • • Evaluarea iniţială a nevoilor persoanei Elaborarea planului de intervenţie Evaluarea complexă Elaborarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire • Implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi planul individualizat • Monitorizarea şi evaluarea acordării serviciilor !!! Etape obligatorii .

• • . referatul de situaţie. Există tehnici care se utilizează doar în anumite etape ale instrumentării cazului (grupul de suport. În general. întrevederea – raportul de întrevedere. etc. etc. asistentul social utilizează o serie de metode. consilierea – etapa de intervenţie) sau tehnici care sunt regăsite pe tot parcursul cazului (întrevederea. fiecărei tehnici îi corespunde un anumit instrument (interviul – ghid de interviu. interviul sau observaţia).) dar există şi instrumente realizate special de către asistentul social pentru o anumită etaptă a instrumentării cazului (fişa de deschidere a cazului. planul de intervenţie. observaţia – ghid de observaţie.). tehnici şi instrumente specifice tipului de caz sau etapei în care se află cazul.Instrumente utilizate în procesul de acordare al serviciilor sociale • Pe tot parcursul instrumentării cazului sau în etapele furnizării de servicii sociale.

Evaluarea iniţială Scop: identificarea nevoilor individuale şi familiale în baza cărora este elaborat planul de intervenţie Ce evaluăm? • Situaţia problematică • Potenţielităţi de ordin afectiv. Legea 292/2011) . intelectual.4.47 alin. fizic de care dispune clientul • Reţeaua socială – primară şi secundară • Circumscrierea resurselor disponibile pentru rezolvare • Cunoaşterea generală a situaţiei .Persoana primeşte gratuit informaţiile referitoare la drepturile de protecţie socială de care poate beneficia + consilierea necesară în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate (art.

! Alte opinii relevante pentru caz (anturajul clientului.Instrumente de evaluare Ancheta socială Obsevaţia Genograma – cronologia familiei Eco-harta ! Asamblarea informaţiilor. alţi profesionişti.) . etc.

Înregistrarea datelor • Luarea de notiţe • Jurnal de activitate • Înregistrarea întâlnirilor • Înregistrarea –rezumat • !!!! Aspectele de ordin etic şi legal .

persoanelor implicate !!!! Individul în integritatea sa şi în contextul mediului social .Finalitatea evaluării iniţiale • Definirea problemei • Circumscrierea resurselor disponibile pentru rezolvare • Cunoaşterea generală a situaţiei  Cunoaşterea circumstanţelor specifice ale situaţiei.

.Contractul de servicii/ asistență Formulare precisă şi explicită a ceea ce va fi întreprins împreună cu clientul în scopul ameliorării situaţiei problematice. pe baza unui acord comun.

prelungirea perioadei de intervenţie. Reduce distanţa dintre aşteptările clientului şi cele ale asistentului social. .Importanţa contractului în acordarea serviciilor sociale • Determină responsabilizarea beneficiarului și implicarea în intervenţie ca parte activă. • Forma scrisă a termenilor de colaborare dintre asistentul social şi client are rolul de a conştientiza clientul cu privire la demersul de rezolvare a cazului şi la propriile responsabilităţi în cadrul acestui proces.). • Focalizează activităţile participanţilor asupra unor puncte prealabil şi precis definite. • Nerespectarea ulterioară a termenilor contractului poate justifica decizii ale asistentului social cu privire la cazul respectiv (întreruperea/suspendarea sprijinului financiar. reevaluarea situaţiei problematice. etc. • Furnizează baza evaluării rezultatelor. facilitând măsurarea progreselor în sensul obiectivelor stabilite.

Evaluare plan de intervenţie Intervenţie .

Planul de intervenţie .Se adresează persoanei sau familiei. b) beneficiile de asistenţă socială (prestații). . .Cuprinde măsurile de asistenţă socială: a) serviciile sociale recomandate pentru soluţionarea situaţiilor de nevoie sau risc social identificate.

Evaluarea complexă a situației beneficiarului Se efectuează doar în cadrul structurilor specializate ! .

2007) . persoane-resursă pentru client şi persoane-risc care influenţează sau sunt influenţate de către client (Roth. organizaţiile din comunitate. instituţiile.Eco-harta • Diagramă scrisă ce descrie mediul de viaţă al clientului (familial. Rebeleanu.

grupul său de prieteni.Cum se construieşte? • Spuneţi clientului (sau unei alte persoane importante pentru acel caz. cu familia sa. o imagine a celor mai importante relaţii ale clientului dvs. . mediul său de viaţă. împreună. care a acceptat ajutorul) că urmează să aşterneţi pe hârtie. comunitatea din care face parte.

(Roth.• Începeţi cu descrierea interacţiunilor din familia clientului. membrii familiei trebuie notaţi pe hartă la fel ca în cazul unui arbore genealogic.serviciisociale.info . se trasează o linie pentru a exprima atât legătura cât şi calitatea ei. membrii decedaţi se notează cu un X şi pot fi înscrişi pe hartă la marginea cercului familiei. respectiv a familiei sale. 2007) www. Rebeleanu. folosind pătrate pentru a indica bărbaţii şi cercuri pentru a indica femeile din familie. • Continuaţi identificând acele sisteme ale mediului care influenţează viaţa clientului. După ce natura tranzacţiei client/sistem a fost determinată.

.Genograma • Instrument utilizat în evaluarea structurii şi funcţionalităţii familiei. • Presupune culegerea de informaţii cu privire la structura familiei şi la relaţiile dintre membrii afectaţi de problemă.

Bărbat femeie bărbat/femeie decedat(ă) divorţ separare căsătorie şi copil copil-băiat .

75 Anton 69 Adriana 45 d:2003 3’ 49 55 Radu Maria 3 5 7 Ion 9 12 George 2 0 Silvia Lili Ana .

Exerciţiul 1 • Discutarea modelului de anchetă socială utilizat în instituţia dvs. • Ce se urmăreşte prin ancheta socială? • Diversitatea tipurilor de anchetă socială • Putem avea un model unic? .

Exerciţiul 2 • Discutarea unui model de contract cu beneficiarul (se poate utiliza Ordinul MMFPS nr.73/2005) .

info .Discuție de grup • Ce alte instrumente de bază pot fi puse la dispoziția lucrătorilor fără pregătire de specialitate.serviciisociale. din orașele mici și comune (SPAS) • Ce limitări de utilizare / sau ce constrângeri de utilizare există pentru instrumentele dezvoltate deja la nivelul DGASPC? www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful