You are on page 1of 5

1. Semua murid dilarang masuk ke dalam bilik sains tanpa kebenaran guru. 2.

Semua murid dikehendaki memakai kasut yang bertutup ketika berada di dalam bilik sains. 3. Beg, makanan dan minuman tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik sains. 4. Bahan dan radas tidak boleh dibawa keluar dari bilik sains tanpa kebenaran guru. 5. Eksperimen atau ujikaji tidak boleh dilakukan tanpa kebenaran/pengawasan guru. 6. Jangan buang bahan pepejal ke dalam sinki. 7. Murid dilarang bermain dan berlari di dalam bilik sains. 8. Segala kerosakan radas perlu dilaporkan kepada guru dengan segera. 9. Tutup pili air dan suis elektrik selepas digunakan. 10. Bahan kimia yang berlebihan tidak boleh dituang semula ke dalam botol asalnya. 11. Semua radas perlu dibersihkan dan diletakkan ke tempat asalnya selepas digunakan. 12. Bersihkan tempat anda selepas melakukan eksperimen. 13. Jangan bazirkan bahan kimia, air, gas atau elektrik. 14. Sentiasa mematuhi segala arahan yang diberikan oleh guru dari masa ke semasa. PATUHI PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN DEMI MENJAMIN KESELAMATAN DIRI ANDA

1. Semua murid dilarang masuk ke dalam bengkel kemahiran hidup tanpa kebenaran guru. 2. Semua murid dikehendaki memakai kasut yang bertutup ketika berada di dalam bengkel . 3. Beg, makanan dan minuman tidak boleh dibawa masuk ke dalam bengkel. 4. Peralatan dan perkakasan bengkel tidak boleh dibawa keluar dari bengkel ini tanpa kebenaran guru. 5. Murid adalah dilarang sama sekali melakukan aktiviti bengkel tanpa kebenaran atau pengawasan guru. 6. Pastikan semua peralatan yang telah digunakan disusun dan diletakkan di tempat asal. 7. Laporkan dengan segera kepada guru jika berlaku kemalangan dan kecerderaan. 8. Segala kerosakan peralatan bengkel perlu dilaporkan kepada guru. 9. Murid dilarang bermain dan berlari di dalam bengkel. 10. Tutup semua suis elektrik selepas digunakan. 11. Sentiasa mematuhi dan mengikuti segala arahan yang akan diberikan oleh guru dari masa ke semasa.

PATUHI PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN DEMI MENJAMIN KESELAMATAN DIRI ANDA

KAMI WARGA SK TANJUNG PERANG DENGAN PENUH TEKAD DAN SEMANGAT BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN :

entiasa komited untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan kokurikulum. reatif dan inovatif dalam mewujudkan persekitaran yang kondusif, bersih , ceria dan selamat. ekun dan berusaha untuk meningkatkan disiplin dan pembangunan sahsiah murid melalui program pendididkan yang berkesan. erhubungan dan jalinan akrab dengan PIBG dan masyarakat setempat serta agensiagensi pendidikan yang lain.