JABATAN PERPADUAN NEGARA

PENGENALAN
- Ekoran rusuhan kaum 13 Mei 1969
- MAGERAN ditubuhkan - 1 Julai 1969 JPN di bawah perintah MAGERAN

- Majlis Penasihat Perpaduan Negara ditubuhkan pada

23 Feb. 1971 - JPN dituduhkan pada 27 Okt. 1990 - Di bawah 1990-2004 JPN diletak di bawah JPM dengan nama JPNIN

Objektif
 Menggalakkan perpaduan masy pelbagai kaum dan

integrasi Nasional.  Memberi khidmat kebajikan masy.  Membangun dan mengintegrasikan masy orang asli.  Memajukan kepentingan dan penglibatan wanita dlm pembgn negara. Menyelaras prog kependudukan & pembgnn keluarga.

DEFINISI
Perpaduan Negara - Rakyat pelbagai kump. Etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman sbg satu bgs yg bersatu dgn komitmen penuh kpd identiti keb. berlandaskan perlembagaan persekutuan dan Rukun Negara
Integrasi Nasional - Proses dinamik utk merapatkan masy negeri-negeri dlm Malaysia di antara di Semenanjung dgn Sabah dan Sarawak utk membentuk satu Bgs Malaysia yg beridentiti berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL

VISI
Menjadi Sebuah Agensi Kerajaan Yang Unggul Dalam Usaha Melahirkan Bangsa Malaysia Yang Bersatu Padu, Berwawsan Dan Berdaya Maju

MISI
Memupuk Keselamatan Dan Semangat Muhibbah Melalui Jaringan Dan Interaksi Sosial Ke arah Pembentukan Bangsa Malaysia Yang Bersatu Padu Dan Beridentiti Nasional

MOTO BERSATU KITA MAJU

PIAGAM PELANGGAN
- Menggubal, menyelaras dan melaksanaan dasar - Merancang, menyelaras dan melaksanakan program yang boleh memupuk dan mengukuh semangat perpaduan dan integrasi - Menubuhkan Kawasan Rukun Tetangga dan TABIKA perpaduan - Menrap nilai muurni di kalangan kanak-kanak - Melaksanakan program latihan kepada pegawai dan kakitangan - Meningkatkan publisiti dan mempromosi perpaduan dan integrasi melalui media