Victor Lowenfeld

Click to edit Master subtitle style Presented by : Noor Azean Bt Md Rosli

8/2/12

Lowenfeld (1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanakkanak yang gemar meneroka, dan penuh dengan perasaan ingin tahu.  Naluri dan keinginan sangat penting dalam proses aktiviti seni kanak kanak 8/2/12

TEORI KREATIVITI VICTOR LOWENFELD
8/2/12

Kreativiti murid boleh diukur melalui 4 komponen utama;
• • • •

Kelancaran/ Fluency Fleksibel/Flexibelity Keaslian/Originality Kepekaan/Sensitiviti

8/2/12

Kelancaran/ Fluency  idea spontan  Boleh mengaitkan satu perkara dengan perkara lain  Boleh memikirkan kemungkinan terhadap idea tersebut  Berupaya 8/2/12 mengintegrasikan .

Fleksibel/Flexibelit y  Bertolak ansur/ semangat toleransi  Boleh menyesuaikan diri  Sanggup/bersedia menghadapi cabaran dengan fikiran terbuka 8/2/12 .

Keaslian/Originality  Sentiasa cari idea baru/asli 8/2/12 .

Kepekaan/Sensitiv ity  Mempunyai daya kepekaan yang tinggi terhadap rakan sebaya/ciptaan/estetika  Menggunakan semua deria pacaindera untuk membuat pengamatan/merekod 8/2/12 .

blogspot.BIBLIOGRAFI • http://kotakkati.blogspot.com/ • • http://wwwartstudent.blogspot.blogspot.com/2009/07/sl • http://senivisual2.com/2010/01/ http://zaman88.com/2009 8/2/12 .

TEORI PERKEMBANGAN ARTISTIK OLEH VICTOR LOWENFELD 8/2/12 .

8/2/12 .Lowenfeld dan Britain (1982) telah memperkenalkan teori perkembangan artistik kanak-kanak yang merangkumi peringkat umur dari 2 hingga 14 tahun.

Perkembangan artistik Victor Lowenfeld Umur (tahun) 2-4 4-7 7-9 9-12 12-14 14-17 8/2/12 Peringkat Peringkat Scribbling Peringkat Preschematic Peringkat Schematic Peringkat Dawning Realism/ The Gang Age Peringkat Pseudonaturalistic/ Reasoning Peringkat Period If Decision/Adolescent Art .

Peringkat Scribbling (2-4 tahun) 8/2/12 .

• 8/2/12 .• Kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal Proses menconteng menyebabkan pergerakan badan dan membangunkan koordinasi otot moto tangan.

Bersifat ekspresif kerana gembira dan berkarya untuk kepuasan diri 8/2/12 • .• Apabila kanak-kanak telah mampu menguasai pergerakan tangan dan badan. mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan.

Pd umur 4thn. ada imej bulat. Imej lebih jelas dan ada percubaan2 memberi makna dan gemar kepada warna2 yang terang.• Memberi makna (3thn). • 8/2/12 .semakin berani menconteng dan memenuhi ruang. mereka lebih kepada berfikir dan buat sebelum menconteng.bulat dan otot2 semakin kuat.

Peringkat Preschematic (4-7 Tahun) 8/2/12 .

8/2/12 • .• Memperlihatkan peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan Daya koordinasi otot berkembang menggerakkan bahan.

• Contohnya : Ibu bapa dan orang yang rapat dengan mereka dilukis dengan mempunyai karakter tangan dan kaki dan dilukis seolah-olah terapung dan dengan saiz imej yang berbeza-beza. 8/2/12 .

Peringkat Schematic ( 7-9 Tahun ) 8/2/12 .

• Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis imej objek berbanding pada peringkat awal tadi. Mula memikirkan ‘detail’ Lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau konsep tertentu. • • 8/2/12 .

8/2/12 • .• Penekanan lebih diberikan pada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya. Iaitu mula membuat terhadap objek penelitian • • Menghasilkan bentuk2 simbolik.

• Contoh : Kanak-kanak mula membuat percubaan dengan membahagikan ruang pada kertas lukisan kepada 2 bahagian iaitu satah udara dan tanah. Bagi permandangan satah bawah objek disusun secara melintang dan 8/2/12 sama manakala objek udara pula • .

lukisan yang dihasilkan adalah spontan. bebas dan berskala besar.• Selain itu. Tidak peka dengan karya mereka sendiri dan tidak kisah dengan lukisan yang dihasilkan oleh rakan sebaya mereka dan gemar untuk berkongsi 8/2/12 • .

Peringkat Dawning Realism / The Gang Age ( 9-12 Tahun ) 8/2/12 .

• • Peringkat rakan sebaya Bekerja dalam kumpulan jenis masing.masing Fikiran lebih terbuka Bentuk figura masih kaku dan kurang tona warna. • • 8/2/12 .

• Kanak-kanak melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistik dan teliti Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri 8/2/12 • • .

Peringkat Pseudonaturalistic / Reasoning ( 12-14 tahun ) 8/2/12 .

• Peringkat akhir aktiviti seni secara spontan Fikiran lebih matang dan kritikal Sikap keanak.anakan mula luntur Titik tolak untuk berdikari dan penuh fantasi Mempertimbangkan tona/ cahaya dalam hasil karya • • • • 8/2/12 .

• Gemar kepada bentuk2 figura Suka memasukkan perasaan dalam penghasilan karya. Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistik dalam menghasilkan lukisan Mereka menitikberatkan konsep 8/2/12 kedudukan dan saiz rasional imej • • • .

• Gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek di hadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi Lukisan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisan yang dihasilkan tidak menarik 8/2/12 • .

Peringkat Period If Decision / Adolescent Art In High School ( 14-17 tahun ) 8/2/12 .

terus melukis atau tinggalkannya Satu peringkat krisis bagi menentukan minat kerana bimbang mengganggu pelajaran/ memikirkan masa depan. • 8/2/12 .• Satu jangka masa penentuan.

• Peringkat asas memikirkan tujuan mempelajari lukisan Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang 8/2/12 sesuai untuk menghasilkan karya • • .

• Ibu bapa perlu bertanggungjawab pupuk minat pelajar.pelajar dalam menghasilkan karya yang baik Bertujuan supaya mereka tidak terjerumus dalam aktiviti yang tidak berfaedah • 8/2/12 .

Kaitan Pandangan Tokoh dengan KBSR / KSSR (Victor Lowenfeld) 8/2/12 .

Tumpuan Utama Seni Visual KBSR / KSSR • Pemerhatian secara aktif  • Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan • Apresiasi seni visual secara mudah • Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan 8/2/12 .

Bahan dan kandungan tersebut disesuaikan bagi merangsang pengutaraan tampak kanak-kanak. 8/2/12 perkembangan kreatif dan mental • .Viktor Lowenfeld • Kurikulum yang terdapat di dalam DSDSV telah menggariskan dengan jelas tentang aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bagi setiap bidang dalam setiap tahun.

• Ukuran kreativiti mengikut Victor Lowenfeld: – Fleksibility – bertolak ansur / toleransi • Tumpuan DSV ada menggariskan tentang menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. – Sensitiviti – Daya kepekaan tinggi terhadap rakan/karya/estetika. • 8/2/12 Dituntut dalam mengadakan apresiasi secara mudah oleh murid. .

• Kurikulum DSV dibentuk bertujuan untuk menyuburkan potensi kanak2 dalam aspek estetika dan daya kreativiti bagi melahirkan insan yang 8/2/12 kreatif dan inovatif. – DSV.• Originality – mencari idea baru & asli.murid digalakkan mengadakan interaksi secara kritis dan kreatif dengan alat dan bahan agar dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful