PENGURUSAN RESOS

PISMP MATEMATIK AMBILAN JAN 2011
Fatin Amirah Binti Mohd Zakaria Siti Nurlela Binti Mohd Termizi Siti Sarah Binti A. Karim

INVENTORI DAN REKOD

Inventori: Senarai terperinci barang-barang yang terdapat di tempat tertentu (sekolah). Rekod: Suatu atau koleksi data atau maklumat.

Penyimpanan dan rekod stok
• Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi seperti mana yang dikehendaki oleh pihak Audit. • Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.

.Merekod Stok • Beberapa jenis buku stok boleh digunakan untuk merekod bahan-bahan atau aset yang terdapat pengelolaan sebuah Panitia Matematik atau sekolah. • Dengan demikian. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan.

PENGGUNAAN BUKU STOK 1. Buku Stok Alat –Alat Kekal 3. Buku Rekod Pinjaman Alat . Buku Stok Bahan –Bahan Habis Guna 4. Buku Stok Am – Pembelian / Penerimaan Alat & Bahan 2.

Contoh: Projektor.Buku Stok Am • Digunakan untuk mencatat semua bahan dan alat yang dibeli / diterima dari JabatanPelajaran Negeri / Gabungan / Daerah /Sekolah. komputer. set buku latihan . skrin.

PESANAN / SURAT PENGHANTARAN JPN PERKARA KUANTITI HARGA SEUNIT JUMLAH HARGA CATATAN .Contoh Buku Stok Am TARIKH NO.

• Untuk satu muka surat dicatatkan satu jenis alat sahaja.Buku Stok Alat • Digunakan untuk mencatat alat yang dibeli atau diterima dari JabatanPelajaran Negeri / Gabungan / Daerah /Sekolah • Jika berlaku kerosakkan / kehilangan perlu juga dicatat dalam buku ini. meja . skrin. komputer. Contoh: Projektor.

Contoh Buku Stok Alat (Kekal) Nama alat: Projektor TARIKH DITERIMA DARIPADA/ DIKELUARKAN KEPADA TERIMA KELUAR BAKI CATATAN .

Contoh: kertas. gam. pensil warna. •Mencatat semua bahan yang dikeluarkan untuk digunakan. pensil. bateri .Buku Stok Bahan (Bahan Habis Guna) •Digunakan untuk mencatat semua bahan yang dibeli atau diterima dari JPN /Gabungan / Daerah / Sekolah.

Contoh Buku Stok (Bahan Habis Guna) Nama alat: Kertas (bungkus) TARIKH DITERIMA DARIPADA/ DIKELUARKAN KEPADA TERIMA KELUAR BAKI CATATAN .

BUKU REKOD PINJAMAN ALAT • Digunakan untuk mencatat: Nama peminjam Jenis alat yangdipinjam Tarikh alat itu dipinjam Tarikh alat dikembalikan. .

T CATATAN .T TARIKH DIKEMBALIKAN T.Contoh Buku Rekod Peminjaman Alat TARIKH NAMA PEMINJAM ALAT KUANTITI YANG DIPINJAM T.

PEMANTAUAN DAN PENYENGGARAAN .

SISTEM PENGURUSAN BAHAN BERCETAK DAN TIDAK BERCETAK DI PUSAT SUMBER SEKOLAH CONTOH SEKOLAH : SMK rompin .

• Sebuah komputer khas disediakan bagi merekodkan semua bahan bukan buku menggunakan perisian PUSTAKAWAN .PERATURAN AM BAHAGIAN BERCETAK DAN TIDAK BERCETAK PUSAT SUMBER SEKOLAH • Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey (DDC) juga digunakan untuk menguruskan bahan bercetak dan tidak bercetak.

• Kerja-kerja merekodkan ini melibatkan juga peralatan elektronik seperti radio. TV. • Semua bahan ini HANYA boleh dipinjam melalui Guru Penyelaras Pusat Sumber. . OHP (Overhead Projector). Digital Camera dan lain-lain lagi. • Peminjam perlu menjadi ahli dengan memiliki Kad Keahlian PSS atau Kad Automasi. LCD Projektor.

Contoh Kad Keahlian .

PERALATAN • Semua urusan pinjaman mestilah dibuat melalui Guru Media/ Penyelaras Pusat Sumber atau Pembantu Pusat Sumber • Rekodkan pinjaman peralatan dan bahan pada BUKU REKOD PINJAMAN BAHAN DAN PERALATAN yang disediakan. . • Pelajar TIDAK DIBENARKAN meminjam bagi pihak guru.

• Kaedah pinjaman JANGKA PANJANG juga boleh dipertimbangkan sekiranya peralatan di Unit Media Pusat Sumber Sekolah mencukupi. • Setiap kerosakan mestilah dilaporkan segera kepada Guru Media atau Penyelaras Pusat Sumber Sekolah.• Peralatan dan bahan yang dipinjam hendaklah dihantar tepat pada masa dan tarikh yang tercatat pada BUKU REKOD PINJAMAN BAHAN DAN PERALATAN. .

BILIK BAHAN BANTUAN MENGAJAR (BBM) Pelbagai bahan dan peralatan bantuan mengajar diletakkan di dalam bilik BBM. • Carta • Peta • Glob • • Diorama Lut Sinar / Tranferansi • • Overhead Projektor Bahan 3 Dimensi • Pemain Radio Kaset CD / VCD / MP3 • Kit Pengajaran dan Pembelajaran .

Peraturan Penggunaan • Setiap bahan yang dipinjam hendaklah direkodkan pada buku rekod penggunaan yang disediakan. • Hanya guru dibenarkan meminjam bahan dan peralatan di bilik ini dan hendaklah dipulangkan selepas digunakan pada hari yang sama. . • Tiada bahan dibenarkan dibawa keluar dari bilik ini tanpa direkod terlebih dahulu.

bukan cetakan dan BBM .Contoh merekod sumber bercetak.

.

.

.

PERANCANGAN DAN BAJET .

.KONSEP Perancangan dan Pengurusan Kewangan • Proses di mana langkah-langkah tertentu digunakan bagi memperolehi dan memperuntukkan sumber-sumber kewangan berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan tertentu. • Cara dan kawalan tertentu dipatuhi supaya dapat mencapai matlamat secara cekap dan berkesan.

KITARAN PENGURUSAN KEWANGAN Bajet Perolehan Perakaunan Pembayaran .

Penyediaan. Belanjawan Pembiayaan Pengawalan . Pengurusan.BAJET penting untuk… Merancang keperluan dan mengurus agihan sumber dengan cekap dan berkesan. pemantauan.

Pembiayaan Peruntukan sumber-sumber kewangan melaksanakan program-program. untuk Pengawalan Penetapan aktiviti dilaksanakan mengikut belanjawan .Belanjawan Penyediaan satu pelan kerja yang spesifik dan terperinci untuk mencapai matlamat.

dibelanja. . dan diakaunkan mengikut peraturan yang ditetapkan. • perbelanjaan tidak melebihi jumlah peruntukan yang dibenarkan. • dibelanja mengikut apa yang dirancang.KAWALAN PERUNTUKAN • peruntukan diterima.

Perkhidmatan . Bekalan.PEROLEHAN Satu proses untuk memperolehi input-input yang diperlukan dengan cekap pada kos yang menguntungkan untuk output berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. 3 Jenis Perolehan: Kerja.

KAEDAH PEROLEHAN Runcit Pembelian Melalui Kontrak Pusat Pembelian Terus PEMBELIAN RUNCIT Untuk kegunaan segera. . Tiada dokumen pembelian diperlukan (memandai dengan resit sahaja). Tidak melebihi RM500.00.

rak. • Perlu rujuk pada pekeliling kontrak. alat tulis. perabot pejabat. kertas.PEMBELIAN MELALUI KONTRAK PUSAT • Barang-barang guna sama. • Contoh item: Cabinet. bas 40 penumpang. • Gunakan pesanan kerajaan sebagai dokumen pembelian. .

000 setahun untuk mana2 pembekal. Kerja • Tidak melebihi RM20.PEMBELIAN TERUS Bekalan dan Perkhidmatan • Tidak melebihi RM10. .000 dan dibuat secara latihan terus dalam kalangan kontraktor.

.PEMBAYARAN Pegawai Pembayar bertanggungjawab bagi memastikan apa yang dibayar adalah sahih dan berpatutan serta tidak melebihi wang yang diperuntukan.

JENIS BAYARAN • Pembekal • Pelajar/Staf • Agensi Luar KAEDAH BAYARAN • Cek • Bank • Bank Draft .

merekod dan mengintepretasi urusniaga mengikut standard yang telah ditetapkan.PERAKAUNAN Adalah proses mengumpul. . mengelas.

• Penyata perakaunan kewangan disediakan mengikut masa yang telah ditetapkan. . akan dilaporkan kepada pihak tertentu untuk maklumat terhadap kedudukan kewangan organisasi. biasanya setahun sekali. • Akhirnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful