PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS PKU 3106

MENTAKSIR KEBOLEHAN PEMBELAJARAN ASAS

DEFINISI / KONSEP Berdasarkan definisi pentaksiran : Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas boleh didefinisikan sebagai satu proses pengumpulan maklumat yang bertujuan untuk membuat keputusan di mana keputusan yang dibuat adalah berdasarkan maklumat yang tertentu dan bukannya dibuat dengan sewenang-wenangnya. .

TUJUAN PENTAKSIRAN Untuk mengesan masalah pengamatan seawal mungkin Untuk menyediakan programprogram yang bersesuaian dengan masalah pengamatan murid Untuk mengenal pasti pasukan pelbagai disiplin untuk membantu .

CARA PENTAKSIRAN Pemerhatian Temu bual / soal selidik Sample kerja Pengujian .

penglihatan .pendengaran .LAIN-LAIN ASPEK BERKAITAN Pengamatan .sensori motor * kinestatik * taktil dan haptik .

melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas .merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul Kepantasan pemprosesan maklumat .Sambungan… Konsepsualisasi dan organisasi .

MATLAMAT PENGAJARAN Rumusan hasil pentaksiran . . kemahiran sosial ataupun kemahiran pengurusan diri.perlu dibuat ke atas pentaksiran yang dilaksanakan dalam kebolehan pembelajaran asas sama ada dalam aspek pengamatan.

.berdasarkan rumusan yang dihasilkan.Sambungan… Pengenalpastian matlamat pengajaran . guru dapat merancang hasil pembelajaran atau matlamat pengajaran.

berkait rapat dengan masalah sebenar yang dihadapi murid dalam menguasai kemahirankemahiran tertentu. .Sambungan… Perancangan intervensi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful