PENGUCAPAN AWAM

DISEDIAKAN OLEH :  ETRIAH BT MD.ZAIN  AIDA HANIS BT AMINORDIN SABRI  NOR FATIN IZZATI BT KHIR

PIDATO

DEFINISI = Menurut Ab. Rahman Ab. Rashid (2002), pidato adalah pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak ramai untuk menghuraikan dan menjelaskan sesuatu tajuk.

Pidato terdiri dari 3 bahagian: 1. Pengenalan 2. Isi 3. Penutup

FORMAT PENULISAN PIDATO Pengenalan -Dimulakan dengan kata alu-aluan kepada hadirin mengikut protokol atau tingkat kedudukan masingmasing. Isi -Dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan tujuan ucapan dan seterusnya isi ucapan -Kata-kata penghadapan diletakkan untuk menarik minat pendengar seperti, hadirin sekalian dan saudara sekalian. Penutup -Dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan atau menandakan ucapan akan diakhiri. Contohnya akhir sekali dan sebagai kesimpulannya.

CONTOH PIDATO .

barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana.PENDAHULUAN Yang berusaha. . Tajuk pidato saya pada hari ini ialah 'Kemerdekaan'.yang saya hormati guru-guru dan seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi kita semua.Encik Parlan bin Haji Yunus.

.dalam mengenang kembali sejarah kemerdekaan di negara kita. Oleh itu. janganlah kita melupakan pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang telah membuka jalan ini kepada kita. Perjuangan untuk memerdekakan negara daripada belenggu penjajahan untuk kedamaian kemudian untuk mempertahankannya adalah sifat-sifat mulia yang perlu disanjungi tinggi oleh kita semua.ISI Hadirin dan hadirat sekalian.

harmoni dan saling bantu-membantu antara satu sama lain seperti mana dinikmati oleh negara kIta.Hasil cetusan. maka kita wajib menghormati dan mengenang kembali jasa pahlawan tanah air sama ada yang masih hidup atau pun yang sudah meninggal dunia. Tidak ada negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang dapat hidup dalam keadaan tenteram. .cendiakawan. dan juga para ulama .semangat para pejuang seperti tokoh-tokoh politik.

Kita kekalkanlah permuafakatan yang telah wujud sejak 49 yang lalu sebagai kunci kecemerlangan kita yang akan datang.marilah kita memelihara kemerdekaan kita ini dengan mengekalkan perpanduan yang wujud supaya tidak ada perasaan curiga mencurigai sesama kita. Justeru. . Generasi sesudah merdeka berkewajipan bergabung tenaga dan semangat untuk mempertahankan tanah air daripada sebarang ancaman dari segi keselamatan dan penyongsang akhlak.Guru-guru dan murid-murid sekalian.

Kemajuan dan perkembangan dunia sekeliling perlu dimanfaatkan dipergunakan sebagai sebahagian daripada bahan-bahan bagi memajukan diri dan negara.kita tidak sepatutnya berasakan cukup sekadar apa yang ada.Sehubungan dengan itu. Semangat kenegaraan dan mencintainya mesti tumbuh dalam setiap sanubari kita semua. Ini penting agar setiap cabaran dan pengaruh yang datang masyarakat dapat didepani dengan lebih berani dan berupaya. .

Merdeka.PENUTUP Saya sudahi pidato saya dengan kata-kata semangat 'Merdeka. Assalamualaikum. .Merdeka'. Sekian terima kasih.

.

UCAPAN .

ucapan di definisikan sebagai penyampaian idea melalui pelafazan dan disampaikan secara pidato sehala . dalam bentuk syarahan atau pidato.DEFINISI UCAPAN Dimaksudkan dengan apa-apa yang diucapkan atau perkataan yang diucapkan atau cara menyebut atau melafazkan sesuatu kata yang mengandungi harapan. Ringkasnya.

– Apabila menyampaikan ucapan pengenalan. berucaplah dengan ringkas dan elakkan menyentuh isu pokok. .• Antara perkara penting yang perlu diberikan perhatian semasa menyediakan atau menyampaikan ucapan ialah: – Apabila menyediakan ucapan alu-aluan. perucap mesti meneliti dahulu latar belakang individu atau kumpulan yang diraikan.

– Apabila menyampaikan ucapan dalam majlis penyampaian anugerah. terapkan perasaan terharu dan nilai yang diberikan kepada anugerah yang diperoleh . elakkan ucapan yang beremosi tetapi mengutamakan ucapan yang bersifat faktual. – Apabila menyampaikan ucapan setelah menerima sesuatu anugerah.

– Pastikan perucap memakai pakaian yang bersopan serta menggunakan bahasa yang sesuai . sampaikan secara bersahaja.– Apabila menyampaikan ucapan selepas makan malam. ringkas dan menyelitkan suasana humor.

• Kata-kata sambutan hendaklah mengikut protokol atau tingkat kedudukan masing-masing.PENGENALAN • Dimulakan dengan kata-kata sambutan iaitu tidak banyak berbeza daripada karangan jenis syarahan dan ceramah. • Dimulakan dengan taraf kedudukan hadirin yang paling tinggi .1.

menyatakan tujuan ucapan dan disusuli dengan isi-isi ucapan. pantun. Seperti hadirin yang dihormati sekalian. penjelasan. • Ucapan hendaklah juga diselitkan dengan kiasan. nasihat. • Kata-kata penghadapan diberikan untuk menarik perhatian. peringatan dan perangsang kepada hadirin.ISI • Isi ucapan biasanya memberi penerangan. atau peribahasa supaya ucapan itu menjadi lebih menarik . • Isi dimulakan dengan ucapan terima kasih. pengetahuan.

puisi dan kata-kata indah . kesimpulan dan disudahi dengan ucapan terima kasih dan salam kepada hadirin teristimewanya tokoh yang diraikan.PENUTUP • Penutup bertujuan menyatakan tanda penghargaan dan hasrat . • Penutup juga boleh diakhiri dengan pantun. • Penutup mengandungi kata-kata pujian dan penghargaan.

CONTOH SITUASI • Anda telah diminta untuk memberi sebuah ucapan pada hari persaraan salah seorang guru disekolah anda. Sediakan teks ucapan yang lengkap untuk disampaikan pada hari tersebut .

CONTOH PENGENALAN • Kata alu-aluan kepada hadirin yang hadir • Contoh : Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang saya Hormati Tuan Pengerusi Majlis. ..Yang BerusahaTuan Guru Besar.guru-guru serta murid-murid yang dikasihi sekalian.Yang diraikan…………….Yang Berusaha Guru-Guru Penolong Kanan.

– Pengalaman .CONTOH ISI • ucapan terima kasih kerana telah diberi peluang untuk menyampaikan ucapan kepada guru yang akan bersara. – Pendidikan serta kursus-kursus yang pernah disertai. • Isi-isi ucapan merangkumi : – Latar belakang guru yang akan bersara.

• Contoh : – Hadirin yang dihormati – Saudara-saudari sekalian .– Pencapaian selama menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru • Kata-kata penghadapan hendaklah disertakan ketika ingin memulakan isi baru.

Kalau ada umur yang panjang.CONTOH PENUTUP • Akhir sekali saya mendoakan agar Puan Ramlah Bahri sentiasa berjaya dalam hidupnya dan mendapat keberkatan dalam setiap perkara yang dilakukannya. Boleh kita berjumpa lagi . Boleh kita menumpang mandi. Pulau Pandan jauh ke tengah. Budi yang baik dikenang juga. Kalau ada sumur diladang. Hancur badan dikandung tanah. Gunung Daik bercabang tiga.Saya akhiri ucapan saya ini dengan dua rangkap pantun .

PROTOKOL PANGGILAN HORMAT PANGKAT/GELARAN • Yang di-Pertuan Agong CARA MENGALAMATKAN Duli Yang Maha Mulia Seri Padukabaginda Yang Dipertuan Agong Tuan Yang Terutama Duli Yang Teramat Mulia Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Senator • • • • • • • • Yang Dipertua Negeri Raja Muda/Tengku Mahkot Perdana Menteri Malaysia Timbalan Perdana Menteri Menteri Besar/Ketua Menteri Menteri/Timbalan Menteri Wakil Rakyat/Adun Ahli Dewan Negara/Senator .

.

SYARAHAN .

(Jika untuk pertandingan perlulah ditulis para hakim yang arif lagi bijaksana selepas Tuan Pengetua) Nyatakan tajuk syarahan yang ingin anda sampaikan Hanya 1 isi dimuatkan dalam 1 perenggan . para jemputan khas dan penonton.FORMAT SYARAHAN Kata alu-aluan sebagai tanda hormat kepada Tuan Pengerusi Majlis.

Menyebut Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. kata-kata hikmat supaya tidak menjadi kaku dan membosankan. hadirin sekalian. atau sidang hadirin sekurangkurangnya 3 kali Akhiri syarahan dengan kesimpulan yang menyeluruh dan memohon maaf kepada para hadirin jika terdapat ketelanjuran kata dalam syarahan tadi . humor.Selitkan unsur-unsur peribahasa.

Lafaz bismillah pembuka kata. Rasa pedih berusaha menahan.Contoh pendahuluan (dimulakan dengan pantun) Cahaya lampu menyilau mata. Gelanggang syarahan saya mulakan. .

guru-guru pemangkin intelek bangsa dan seterusnya warga dewan yang saya hormati sekalian.Contoh Pendahuluan: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.. Hadirin sekalian. Barisan panel hakim yang arif lagi tega menegakkan keadilan. Yang dihormati Tuan / Puan Pengerusi Majlis.” . salam pembuka bicara. Saya labuhkan tirai syarahan saya yang bertajuk “Keluarga Cemerlang Teras Negara Terbilang.

. walau bagaimanapun. “Syariat Islam menjadi Teras Keluarga Cemerlang. Ayuh. Para ibu bapa seyogianya memberikan didikan agama yang secukupnya selain dari didikan duniawi supaya ahli keluarga tidak mengabaikan suruhan Allah sekaligus menghindari diri mereka daripada terjerumus dengan aktiviti tidak sihat.Contoh Pengolahan Isi: Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. mari kita menyusuri hujah saya yang pertama di bawah lembayung kata.” Sesebuah keluarga yang cara hidupnya berpandukan al-Quran dan as-Sunnah akan dapat memperkukuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. kita merasa gusar menyaksikan bertambah seriusnya masalah keruntuhan institusi keluarga dewasa kini.

t.sebelum kata penutup bicara.b. ilmu. Justeru. marilah kita sama-sama membina keluarga cemerlang menerusi syariat Islam.akhlak mulia dan pengurusan ekonomi yang efektif dan seterusnya membentuk negara bertamadun dan terbilang. Sekian. wabillahitaufik walhidayah. sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa keutuhan dan kegemilangan sesebuah institusi keluarga dapat menjadi asas kecemerlangan negara. . Assalamualaikum w.Penutup: Sebelum kaki melangkah pergi.

.

TAKLIMAT .

Taklimat merupakan sebuah ucapan pemakluman dan disampaikan secara hubungan dua hala dalam situasi formal atau tidak formal. ada sesi soal jawab antara perucap dengan khalayak. . Dalam taklimat.DEFINISI TAKLIMAT • Boleh didefinisikan sebagai keterangan ringkas tentang sesuatu yang berlaku atau sesuatu yang dihasilkan.

FORMAT TAKLIMAT • Taklimat boleh dibahagikan kepada dua bentuk berdasarkan jenis atau taraf khalayaknya. . iaitu taklimat satu taraf dan taklimat dua taraf.

jawatan •Kandungan taklimat •Penutup •Sesi soal jawab . kata sapaan biasa atau salutasi protokol •Kata alu-aluan •Pengenalan diri.Taklimat Satu Taraf (Sama Taraf)mengandungi: •Tajuk •Salam. organisasi.

salutasi protokol dan sapaan biasa •Puji-pujian •Ringkasan penyampaian taklimat •Kandungan •Sesi soal jawab .Taklimat Dua Taraf Khalayak Mengandungi: •Tajuk •Salam.

FORMAT TAKLIMAT Penyedian taklimat berbeza formatnya mengikut taraf khalayak yang akan hadir.Taklimat satu taraf khalayak  Tajuk  Salam.  Kandungan taklimat  Penutup  Sesi soal jawab . sapaan biasa atau salutasi berprotokol  Kata-kata aluan  Pengenalan diri /organisasi/ jawatan/ dan sedikit ringkasan taklimat. 1.

2.Taklimat dua taraf khalayak tajuk salam. salutasi berprotokl dan sapaan biasa  puji-pujian ringkasan sembah taklimat kandungan sesi soal jawab .

KANDUNGAN TAKLIMAT • Kandungan taklimat ditentukan oleh taraf khalayak dan bergantung kepada : Apa yang hendak dimaklumkan taklimat begini mempunyai tujuan untuk memberitahu maklumat tentang pihak yang menyampaikan taklimat itu. seperti membuat penyelidikan. . pengumpulan data dari soal selidik atau temubual serta menyusunnya dengan baik. Apa yang khalayak ingin tahu taklimat jenis ini memerlukan penyedian yang teliti terlebih dahulu.

intonasi. • Sebutan. • Pemilihan atau penggunaan kata mestilah tepat supaya mudah difahami oleh pendengar. .GAYA BAHASA TAKLIMAT • Disampaikan dalam keadaan formal dan rasmi. • Susunan ayat lebih ringkas dan tidak meleretleret. dan gaya pengucapan yang betul akan dapat menarik minat pendengar.

.

CERAMAH .

MAKSUD CERAMAH Satu cara pengemukaan fikiran atau idea melalui pengucapan kepada sekumpulan orang. Memberi penjelasan kepada orang ramai atau sekumpulan orang terhadap sesuatu perkara atau sesuatu isu. . Penceramah akan memberikan penerangan terhadap sesuatu perkara atau isu dalam satu majlis.

Memberi gambaran umum Memberi maklumat Menerangkan sesuatu tindakan yang akan diambil Memberi tahu sesuatu pandangan baru Menerangkan sesuatu dasar TUJUAN CERAMAH Mengajar sesuatu kemahiran .

Ceramah menjaga kesihatan Semangat kejiranan . Ceramah untuk menyampaikan maklumat – menyampaikan penerangan dan pemahaman kepada orang ramai mengenai sesuatu idea. konsep atau perkara-perkara yang memerlukan kesedaran mereka dan dapat memberikan manfaat Ceramah agama Ceramah kesedaran.JENIS-JENIS CERAMAH Ceramah untuk kempen – menyampaikan maklumat untuk kempen bertujuan mendapat sokongan dari orang ramai bagi sesuatu tujuan.

FORMAT CERAMAH Bahagian Isi Bahagian Akhir Bahagian Awal .

BAHAGIAN AWAL .

.

BAHAGIAN ISI .

BAHAGIAN PENUTUP .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful