You are on page 1of 58

PENGUCAPAN AWAM

DISEDIAKAN OLEH :  ETRIAH BT MD.ZAIN  AIDA HANIS BT AMINORDIN SABRI  NOR FATIN IZZATI BT KHIR

PIDATO

DEFINISI = Menurut Ab. Rahman Ab. Rashid (2002), pidato adalah pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak ramai untuk menghuraikan dan menjelaskan sesuatu tajuk.

Pidato terdiri dari 3 bahagian: 1. Pengenalan 2. Isi 3. Penutup

FORMAT PENULISAN PIDATO Pengenalan -Dimulakan dengan kata alu-aluan kepada hadirin mengikut protokol atau tingkat kedudukan masingmasing. Isi -Dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan tujuan ucapan dan seterusnya isi ucapan -Kata-kata penghadapan diletakkan untuk menarik minat pendengar seperti, hadirin sekalian dan saudara sekalian. Penutup -Dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan atau menandakan ucapan akan diakhiri. Contohnya akhir sekali dan sebagai kesimpulannya.

CONTOH PIDATO .

Tajuk pidato saya pada hari ini ialah 'Kemerdekaan'. .Encik Parlan bin Haji Yunus.yang saya hormati guru-guru dan seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi kita semua.PENDAHULUAN Yang berusaha.barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana.

Oleh itu. .dalam mengenang kembali sejarah kemerdekaan di negara kita. janganlah kita melupakan pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang telah membuka jalan ini kepada kita.ISI Hadirin dan hadirat sekalian. Perjuangan untuk memerdekakan negara daripada belenggu penjajahan untuk kedamaian kemudian untuk mempertahankannya adalah sifat-sifat mulia yang perlu disanjungi tinggi oleh kita semua.

maka kita wajib menghormati dan mengenang kembali jasa pahlawan tanah air sama ada yang masih hidup atau pun yang sudah meninggal dunia. .cendiakawan.Hasil cetusan.semangat para pejuang seperti tokoh-tokoh politik. harmoni dan saling bantu-membantu antara satu sama lain seperti mana dinikmati oleh negara kIta. dan juga para ulama . Tidak ada negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang dapat hidup dalam keadaan tenteram.

. Kita kekalkanlah permuafakatan yang telah wujud sejak 49 yang lalu sebagai kunci kecemerlangan kita yang akan datang.marilah kita memelihara kemerdekaan kita ini dengan mengekalkan perpanduan yang wujud supaya tidak ada perasaan curiga mencurigai sesama kita. Generasi sesudah merdeka berkewajipan bergabung tenaga dan semangat untuk mempertahankan tanah air daripada sebarang ancaman dari segi keselamatan dan penyongsang akhlak. Justeru.Guru-guru dan murid-murid sekalian.

Semangat kenegaraan dan mencintainya mesti tumbuh dalam setiap sanubari kita semua.Sehubungan dengan itu. Kemajuan dan perkembangan dunia sekeliling perlu dimanfaatkan dipergunakan sebagai sebahagian daripada bahan-bahan bagi memajukan diri dan negara.kita tidak sepatutnya berasakan cukup sekadar apa yang ada. Ini penting agar setiap cabaran dan pengaruh yang datang masyarakat dapat didepani dengan lebih berani dan berupaya. .

Assalamualaikum.PENUTUP Saya sudahi pidato saya dengan kata-kata semangat 'Merdeka. Sekian terima kasih.Merdeka. .Merdeka'.

.

UCAPAN .

dalam bentuk syarahan atau pidato. Ringkasnya.DEFINISI UCAPAN Dimaksudkan dengan apa-apa yang diucapkan atau perkataan yang diucapkan atau cara menyebut atau melafazkan sesuatu kata yang mengandungi harapan. ucapan di definisikan sebagai penyampaian idea melalui pelafazan dan disampaikan secara pidato sehala .

perucap mesti meneliti dahulu latar belakang individu atau kumpulan yang diraikan. berucaplah dengan ringkas dan elakkan menyentuh isu pokok. – Apabila menyampaikan ucapan pengenalan. .• Antara perkara penting yang perlu diberikan perhatian semasa menyediakan atau menyampaikan ucapan ialah: – Apabila menyediakan ucapan alu-aluan.

terapkan perasaan terharu dan nilai yang diberikan kepada anugerah yang diperoleh . elakkan ucapan yang beremosi tetapi mengutamakan ucapan yang bersifat faktual.– Apabila menyampaikan ucapan dalam majlis penyampaian anugerah. – Apabila menyampaikan ucapan setelah menerima sesuatu anugerah.

– Apabila menyampaikan ucapan selepas makan malam. sampaikan secara bersahaja. – Pastikan perucap memakai pakaian yang bersopan serta menggunakan bahasa yang sesuai . ringkas dan menyelitkan suasana humor.

PENGENALAN • Dimulakan dengan kata-kata sambutan iaitu tidak banyak berbeza daripada karangan jenis syarahan dan ceramah.1. • Kata-kata sambutan hendaklah mengikut protokol atau tingkat kedudukan masing-masing. • Dimulakan dengan taraf kedudukan hadirin yang paling tinggi .

• Isi dimulakan dengan ucapan terima kasih. penjelasan.ISI • Isi ucapan biasanya memberi penerangan. menyatakan tujuan ucapan dan disusuli dengan isi-isi ucapan. atau peribahasa supaya ucapan itu menjadi lebih menarik . peringatan dan perangsang kepada hadirin. pantun. • Kata-kata penghadapan diberikan untuk menarik perhatian. Seperti hadirin yang dihormati sekalian. pengetahuan. nasihat. • Ucapan hendaklah juga diselitkan dengan kiasan.

• Penutup mengandungi kata-kata pujian dan penghargaan.puisi dan kata-kata indah . kesimpulan dan disudahi dengan ucapan terima kasih dan salam kepada hadirin teristimewanya tokoh yang diraikan. • Penutup juga boleh diakhiri dengan pantun.PENUTUP • Penutup bertujuan menyatakan tanda penghargaan dan hasrat .

Sediakan teks ucapan yang lengkap untuk disampaikan pada hari tersebut .CONTOH SITUASI • Anda telah diminta untuk memberi sebuah ucapan pada hari persaraan salah seorang guru disekolah anda.

.guru-guru serta murid-murid yang dikasihi sekalian.Yang Berusaha Guru-Guru Penolong Kanan.Yang diraikan…………….CONTOH PENGENALAN • Kata alu-aluan kepada hadirin yang hadir • Contoh : Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang saya Hormati Tuan Pengerusi Majlis. .Yang BerusahaTuan Guru Besar.

– Pengalaman . • Isi-isi ucapan merangkumi : – Latar belakang guru yang akan bersara. – Pendidikan serta kursus-kursus yang pernah disertai.CONTOH ISI • ucapan terima kasih kerana telah diberi peluang untuk menyampaikan ucapan kepada guru yang akan bersara.

– Pencapaian selama menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru • Kata-kata penghadapan hendaklah disertakan ketika ingin memulakan isi baru. • Contoh : – Hadirin yang dihormati – Saudara-saudari sekalian .

Pulau Pandan jauh ke tengah. Kalau ada umur yang panjang. Boleh kita menumpang mandi.CONTOH PENUTUP • Akhir sekali saya mendoakan agar Puan Ramlah Bahri sentiasa berjaya dalam hidupnya dan mendapat keberkatan dalam setiap perkara yang dilakukannya. Boleh kita berjumpa lagi . Gunung Daik bercabang tiga. Budi yang baik dikenang juga.Saya akhiri ucapan saya ini dengan dua rangkap pantun . Kalau ada sumur diladang. Hancur badan dikandung tanah.

PROTOKOL PANGGILAN HORMAT PANGKAT/GELARAN • Yang di-Pertuan Agong CARA MENGALAMATKAN Duli Yang Maha Mulia Seri Padukabaginda Yang Dipertuan Agong Tuan Yang Terutama Duli Yang Teramat Mulia Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Senator • • • • • • • • Yang Dipertua Negeri Raja Muda/Tengku Mahkot Perdana Menteri Malaysia Timbalan Perdana Menteri Menteri Besar/Ketua Menteri Menteri/Timbalan Menteri Wakil Rakyat/Adun Ahli Dewan Negara/Senator .

.

SYARAHAN .

(Jika untuk pertandingan perlulah ditulis para hakim yang arif lagi bijaksana selepas Tuan Pengetua) Nyatakan tajuk syarahan yang ingin anda sampaikan Hanya 1 isi dimuatkan dalam 1 perenggan . para jemputan khas dan penonton.FORMAT SYARAHAN Kata alu-aluan sebagai tanda hormat kepada Tuan Pengerusi Majlis.

kata-kata hikmat supaya tidak menjadi kaku dan membosankan. hadirin sekalian.Selitkan unsur-unsur peribahasa. atau sidang hadirin sekurangkurangnya 3 kali Akhiri syarahan dengan kesimpulan yang menyeluruh dan memohon maaf kepada para hadirin jika terdapat ketelanjuran kata dalam syarahan tadi . humor. Menyebut Tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

Contoh pendahuluan (dimulakan dengan pantun) Cahaya lampu menyilau mata. . Lafaz bismillah pembuka kata. Rasa pedih berusaha menahan. Gelanggang syarahan saya mulakan.

” . Yang dihormati Tuan / Puan Pengerusi Majlis. Saya labuhkan tirai syarahan saya yang bertajuk “Keluarga Cemerlang Teras Negara Terbilang.Contoh Pendahuluan: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. guru-guru pemangkin intelek bangsa dan seterusnya warga dewan yang saya hormati sekalian. salam pembuka bicara. Barisan panel hakim yang arif lagi tega menegakkan keadilan.. Hadirin sekalian.

Ayuh. mari kita menyusuri hujah saya yang pertama di bawah lembayung kata. . walau bagaimanapun. “Syariat Islam menjadi Teras Keluarga Cemerlang.Contoh Pengolahan Isi: Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. kita merasa gusar menyaksikan bertambah seriusnya masalah keruntuhan institusi keluarga dewasa kini.” Sesebuah keluarga yang cara hidupnya berpandukan al-Quran dan as-Sunnah akan dapat memperkukuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Para ibu bapa seyogianya memberikan didikan agama yang secukupnya selain dari didikan duniawi supaya ahli keluarga tidak mengabaikan suruhan Allah sekaligus menghindari diri mereka daripada terjerumus dengan aktiviti tidak sihat.

Assalamualaikum w. . wabillahitaufik walhidayah. ilmu. Justeru.b. Sekian. marilah kita sama-sama membina keluarga cemerlang menerusi syariat Islam. sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa keutuhan dan kegemilangan sesebuah institusi keluarga dapat menjadi asas kecemerlangan negara.Penutup: Sebelum kaki melangkah pergi.sebelum kata penutup bicara.t.akhlak mulia dan pengurusan ekonomi yang efektif dan seterusnya membentuk negara bertamadun dan terbilang.

.

TAKLIMAT .

Taklimat merupakan sebuah ucapan pemakluman dan disampaikan secara hubungan dua hala dalam situasi formal atau tidak formal. Dalam taklimat. ada sesi soal jawab antara perucap dengan khalayak. .DEFINISI TAKLIMAT • Boleh didefinisikan sebagai keterangan ringkas tentang sesuatu yang berlaku atau sesuatu yang dihasilkan.

iaitu taklimat satu taraf dan taklimat dua taraf. .FORMAT TAKLIMAT • Taklimat boleh dibahagikan kepada dua bentuk berdasarkan jenis atau taraf khalayaknya.

jawatan •Kandungan taklimat •Penutup •Sesi soal jawab . kata sapaan biasa atau salutasi protokol •Kata alu-aluan •Pengenalan diri. organisasi.Taklimat Satu Taraf (Sama Taraf)mengandungi: •Tajuk •Salam.

salutasi protokol dan sapaan biasa •Puji-pujian •Ringkasan penyampaian taklimat •Kandungan •Sesi soal jawab .Taklimat Dua Taraf Khalayak Mengandungi: •Tajuk •Salam.

1.FORMAT TAKLIMAT Penyedian taklimat berbeza formatnya mengikut taraf khalayak yang akan hadir.  Kandungan taklimat  Penutup  Sesi soal jawab . sapaan biasa atau salutasi berprotokol  Kata-kata aluan  Pengenalan diri /organisasi/ jawatan/ dan sedikit ringkasan taklimat.Taklimat satu taraf khalayak  Tajuk  Salam.

Taklimat dua taraf khalayak tajuk salam.2. salutasi berprotokl dan sapaan biasa  puji-pujian ringkasan sembah taklimat kandungan sesi soal jawab .

seperti membuat penyelidikan.KANDUNGAN TAKLIMAT • Kandungan taklimat ditentukan oleh taraf khalayak dan bergantung kepada : Apa yang hendak dimaklumkan taklimat begini mempunyai tujuan untuk memberitahu maklumat tentang pihak yang menyampaikan taklimat itu. pengumpulan data dari soal selidik atau temubual serta menyusunnya dengan baik. Apa yang khalayak ingin tahu taklimat jenis ini memerlukan penyedian yang teliti terlebih dahulu. .

• Sebutan. • Pemilihan atau penggunaan kata mestilah tepat supaya mudah difahami oleh pendengar. . intonasi.GAYA BAHASA TAKLIMAT • Disampaikan dalam keadaan formal dan rasmi. • Susunan ayat lebih ringkas dan tidak meleretleret. dan gaya pengucapan yang betul akan dapat menarik minat pendengar.

.

CERAMAH .

Penceramah akan memberikan penerangan terhadap sesuatu perkara atau isu dalam satu majlis.MAKSUD CERAMAH Satu cara pengemukaan fikiran atau idea melalui pengucapan kepada sekumpulan orang. . Memberi penjelasan kepada orang ramai atau sekumpulan orang terhadap sesuatu perkara atau sesuatu isu.

Memberi gambaran umum Memberi maklumat Menerangkan sesuatu tindakan yang akan diambil Memberi tahu sesuatu pandangan baru Menerangkan sesuatu dasar TUJUAN CERAMAH Mengajar sesuatu kemahiran .

konsep atau perkara-perkara yang memerlukan kesedaran mereka dan dapat memberikan manfaat Ceramah agama Ceramah kesedaran. Ceramah menjaga kesihatan Semangat kejiranan .JENIS-JENIS CERAMAH Ceramah untuk kempen – menyampaikan maklumat untuk kempen bertujuan mendapat sokongan dari orang ramai bagi sesuatu tujuan. Ceramah untuk menyampaikan maklumat – menyampaikan penerangan dan pemahaman kepada orang ramai mengenai sesuatu idea.

FORMAT CERAMAH Bahagian Isi Bahagian Akhir Bahagian Awal .

BAHAGIAN AWAL .

.

BAHAGIAN ISI .

BAHAGIAN PENUTUP .