KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA KGBK

MAZRI BIN ABD RAHMAN IPG KAMPUS TUN ABDUL RAZAK 012-9875170/0139818018

mazriabdrahman

13/8/2012

1

WAJIB TAYANG

mazriabdrahman

13/8/2012

2

Dapatan Kajian
Mengapa murid tidak menguasai kemahiran berbahasa? Murid tidak bersedia untuk ke sekolah Ibu bapa tidak buat persediaan anak untuk ke sekolah Guru yang tidak kreatif dalam pengajaran Penggunaan kaedah yang tidak sesuai dengan tahap murid Protokol dan birokrasi pihak JPN dan PPD Terlalu mengikut panduan guru yang disediakan oleh JPN dan PPD
mazriabdrahman 13/8/2012

 
   

3

KENAPA KANAK-KANAK BELAJAR MEMBACA DAN MENULIS?
 2M asas untuk belajar pelajaran yang lain  Mengurang dan menghapuskan kelemahan

bertimbun dalam pendidikan  Mengikut teori kelemahan bertimbun atau cumulative defisit, segala kelemahan pembelajaran termasuk kelemahan membaca dan menulis hendaklah di atasi daripada peringkat awal lagi iaitu peringkat prasekolah dan Tahun 1.  Kelemahan asas 2M hendaklah dikuasai oleh murid sebelum berakhir Tahun 3 persekolahan rendah.
mazriabdrahman 13/8/2012

4

Sebagai alternatif mengajar bahasa Melayu kerana ciri-ciri istimewa bahasa Melayu itu sendiri. Diperkenalkan oleh Profesor Emeritus Dato’ Dr Isahak Haron. mazriabdrahman 13/8/2012 5 .PENGENALAN KGBK Mula diperkenalkan semasa KONPEN 1979 di Kuantan. Sebagai satu usaha mengatasi masalah ramai murid di sekolah rendah terutama di SK tidak boleh membaca.

mazriabdrahman 13/8/2012 6 .KEDUDUKAN KGBK Kaedah pilihan ke-4 dalam buku Panduan Am KBSR. Kaedah utama buku Panduan Guru bahasa Malaysia KBSR 1981 SRJK Aras dalam KGBK dijadikan asas pembinaan konstruk LINUS.

6. Membunyikan huruf vokal dan konsonan mudah Membunyikan sukukata mudah Membaca perkataan suku kata terbuka Membaca suku kata tertutup Membaca perkataan suku kata tertutup Membaca perkataan membezakan bunyi e taling dan e pepet dan o mazriabdrahman 13/8/2012 7 .Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup 5. ARAS DIAGNOSTIK KGBK i.Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi perkataan suku kata tertutup. iii.KONSTRUK LITERASI 1. v. 2. 4.Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka 3. iv.Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. vi. ii.

Keupayaan memahami ayat berdasarkan bahan rangsangan. Membaca perkataan suku kata geluncuran dan diftong ix .Keupayaan membaca dan menulis perkataan diftong 8. 11. Membaca ayat dan cerita. Membaca ayat pendek xii. Membaca perkataan dengan penambahan me. mazriabdrahman 13/8/2012 8 .Keupayaan membaca dan menulis digraf dan konsonan bergabung.Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. ARAS DIAGNOSTIK KGBK vii. 12.KONSTRUK LITERASI VS ARAS DIAGNOSTIK KGBK KONSTRUK LITERASI 7.Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. mem dan ber xi. 10. 9.Keupayaan membaca dan menulis perkataan vokal berganding. Membaca perkataan suku kata tertutup ng viii. Membaca perkataan dengan suku kata nga dan nya x.

DASAR KERAJAAN Membolehkan murid tahap 1 menguasai kemahiran 3M pada akhir tahun 2012 (LINUS) Meningkatkan peratus kanak-kanak 6 tahun mendapat pendidikan prasekolah dari 67% (2009) kepada 85% (2012) mazriabdrahman 13/8/2012 9 .

APLIKASI PRAKTIKAL KGBK  Boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kanak-kanak 5 – 6 tahun di prasekolah  Boleh digunakan oleh guru sekolah rendah tahun 1  Boleh digunkan oleh guru pemulihan  Boleh dilatih dan disebarkan oleh guru-guru berkenaan dan kepada ibu bapa mazriabdrahman 13/8/2012 10 .

mazriabdrahman 13/8/2012 11 . Mereka tercicir semasa di Tahun 2 dan 3. Kebanyakan murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca atau lemah membaca adalah disebabkan mereka tertinggal sedikit semasa di Tahun 1.

PENDEKATAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA & MENULIS 1.  Selagi murid belum kenal huruf. murid dianggap belum boleh diajar membaca perkataan dan ayat.  Kanak-kanak hendaklah diajar simbol-simbol yang mewakili bunyi asas dan kemudian mengeja perkataan  Murid harus kenal terlebih dahulu semua abjad dan bunyi abjad. DARI PERSPEKTIF ILMU FONETIK LINGUISTIK  Semua bahasa terdiri daripada bunyi asas dan daripada itu menjadi perkataan. mazriabdrahman 13/8/2012 12 .

 Murid diajar mengenal nama huruf secara     teratur dalam abjad dan bunyinya. Menghafal a hingga z adalah penting sebelum murid diajar membaca. Guru mengaitkan gambar dengan huruf. mazriabdrahman 13/8/2012 13 . Murid menulis huruf besar dan huruf kecil. kadang-kadang satu muka surat untuk satu huruf. Murid menulis setiap huruf.

2. DARIPADA TEORI PSIKOLOGI PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK  Kanak-kanak belajar bahasa melalui pengalaman yang bermakna termasuk mendengar dan bertutur perkataan.  Kebolehan kanak-kanak membaca dan menulis menjelma akibat daripada interaksi dengan orang-orang di sekeliling mereka. ayat dan cerita yang bermakna daripada ibu bapa dan orang-orang di sekeliling kita. mazriabdrahman 13/8/2012 14 . (Marie Clay:1966 menggunakan istilah the emergent literacy)  Dikenali sebagai kaedah seluruh kata.

 Kaedah yang biasa digunakan berkaitan teori psikologi kognitif kanak-kanak  kaedah pandang dan sebut  kaedah cerakin KBSR 1980-an  kaedah cerita Marie Clay  kaedah berdasarkan gambar (PWIM/ picture word inductive model yang dipopularkan oleh Emily Calhoun)  kaedah tema mazriabdrahman 13/8/2012 15 .

Guru membantu secara individu membaca perkataan/frasa yang sukar.KAEDAH CERITA MARIE CLAY  Memperkenalkan kaedah graded books – kanak-kanak dibimbing membaca buku cerita yang dianggap sesuai dengan kebolehannya.  Kaedah membaca kuat sebuah buku cerita dari the big book. mazriabdrahman 13/8/2012 16 . Murid akan melihat dahulu tulisan sesuatu cerita yang dibaca kuat dan guru akan ambil beberapa perkataan untuk mengajar murid.

Sesuaikah kaedah ini? mazriabdrahman 13/8/2012 17 .

suku kata yang jelas dan tatabahasa BM yang lebih mudah daripada bahasa Inggeris. sistematik berasaskan ciri-ciri yang terdapapt dalam sistem ejaan bahasa Melayu. mazriabdrahman 13/8/2012 18 .KAEDAH KGBK  Menggabungkan kaedah fonik dan kaedah seluruh kata dalam satu kaedah yang sepadu.

murid boleh memeahami beberapa patah perkataan dan hasilkan frasa yang mudah. mazriabdrahman 13/8/2012 19 . Kaedah ini berasaskan gabungan kaedah fonik (bunyi huruf).  Dalam 1 atau 2 pelajaran sahaja. membina suku kata dan kaedah seluruh perkataan untuk dibaca.

KAEDAH KGBK  Berasaskan ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu yang tidak terdapat dalam bahasa lain. dan perbezaan waktu (past tense.  Mengambil kira sistem ejaan bahasa Melayu yang sistematik dan fonemik – setiap huruf mewakili satu bunyi kecuali huruf e. present tense) mazriabdrahman 13/8/2012 20 . sedikit atau banyak (plural).  Suku kata bahasa Melayu jelas  Tatabahasa Melayu lebih mudah daripada bahasa Inggeris dan Arab kerana tidak ada perbezaan bentuk gender (lelaki perempuan).

murid terus membina dan membaca perkataan berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam satu pembelajaran. Ia mengambil masa panjang.KAEDAH KGBK Dalam KGBK. kemudian cerakin untuk mengenal huruf dan bunyi huruf (kaedah seluruh kata)  Dalam KGBK.  Murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a sampai z.  Murid tidak perlu diajar mengecam seluruh perkataan (pandang sebut) dan menghafal bentuknya.  Murid tidak perlu diajar semua suku kata terbuka seperti ba bi bu be be bo dan sebagainya yang mengambil masa panjang juga. mazriabdrahman 13/8/2012 21 .

murid diberi peluang dan dorongan membaca pelbagai bahan bacaan seperti puisi. Setelah asas ini dikuasai. Fasa kedua. mazriabdrahman 13/8/2012 22 . dalam KGBK. Latihan mengeja dilakukan sebagai pengukuhan setelah murid boleh membaca. Huruf besar disisipkan dari semasa ke semasa untuk mengelakkan kekeliruan murid. cerita dan buku pilihan supaya mereka terus minat membaca. yang dipentingkan ialah huruf kecil. murid boleh membaca sendiriayat dan cerita mudah.PERINGATAN…………  KGBK adalah fasa pertama umtuk memudahkan     murid mula belajar membaca.

Kelantan mazriabdrahman 13/8/2012 23 .Program Linus di Hulu Kelantan Ceramah Pedagogi Literasi di PPD Pasir Mas.

Ceramah Pedagogi Literasi di PPD Bachok Kelantan Pembinaan BBM mazriabdrahman 13/8/2012 24 .

 Bina rangkai kata atau ayat seperti u bi i bu a bu  Murid menyalin apa yang mereka baca.  Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya. mazriabdrahman 13/8/2012 25 . i dan u dan cara menulisnya.LANGKAH ASAS DALAM KGBK: MEMBACA DAN MENULIS. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya.  Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya.  Bina perkataan daripada suku kata (kv + kv) seperti baba bibi bubu babu ibu.  Perkenalkan bunyi vokal mudah a.

Buat cerita rekaan. meramal cerita seterusnya (anekdot)ipgktar\anekdot\Power point Anekdot (1). melengkapkan perkataan dengan huruf. cari gambar Teater bercerita. Beri peluang murid membaca (Teater membaca)ipgktar\mbmsriamanapril2012\teater pembaca. terutama dengar. lihat dan     lakukan. mazriabdrahman 13/8/2012 26 .pptx Baca cerita kepada murid dan baca bersama murid buku yang menarik.wmv Adakan pelbagai permainan seperti membina perkataan daripada suku kata. didik hibur.JADIKAN PENGAJARAN LEBIH MENARIK DAN MENYERONOKKAN  Gunakan semua panca indera. boneka.

ii. i. c dan k. i dan u. mazriabdrahman 13/8/2012 27 . Murid diperkenalkan dengan bunyi vokal a. memadai murid mengenal dan boleh membunyi huruf vokal a. Latih tubi menyebut bunyi dan menulis konsonan agar murid dapat mengingat bunyi dan mengenal konsonan tersebut. iv.Aras 1 . * Dalam pendekatan KGBK. Latih tubi menyebut bunyi dan menulis vokal agar murid dapat mengingat bunyi dan mengenal vokal tersebut. Membunyikan huruf vokal dan konsonan mudah i. dalam KGBK.c dan k. murid tidak perlu kenal. u dan huruf konsonan b. ketahui dan menyebut semua nama dan bunyi huruf dalam abjad sebelum diajar membina suku kata dan membaca perkataan. iii. Memperkenalkan bunyi huruf konsonan b.

i dan u i. mazriabdrahman 13/8/2012 28 . i dan u: i.Aras 2. abi abu aci acu ucu aki aku  Menyalin untuk mengingat suku kata yang dibina. i dan u di hadapan suku kata i. i. Membunyikan suku kata mudah. ca ci cu  Menggabungkan konsonan k dengan vokal a. ba bi bu  Menggabungkan konsonan c dengan vokal a.  Menggabungkan konsonan b dengan vokal a. i dan u. ka ki ku  Menambahkan vokal a.

abi. buka vi.Aras 3: Membaca perkataan suku kata terbuka. aku v. aki. iv. i dan u membentuk perkataan suku kata terbuka seperti. bubu. kaki. i. kaku. bibi. ki dan ku serta vokal a. buku. babu ii. bubu abu. baku. baba. baki. abu. bi.bu . kuku. ibu iii. ka.  Cantumkan suku kata terbuka ba. kaki ibu. buku aku mazriabdrahman 13/8/2012 29 . baka.

ibu baca buku kuku kaki ibu kaku Seterusnya guru memperkenalkan konsonan lain seperti t. ii. s dan m. mazriabdrahman 13/8/2012 30 . Murid boleh melakukan aktiviti membina perkataan berdasarkan suku kata yang  i. Pola pengajarannya adalah sama seperti sebelumnya.  dipelajari. Guru boleh mencipta ayat untuk dibaca oleh murid seperti.

ka=kat ki=kit su=sut ii.Aras 4: Membaca suku kata tertutup. lampu dan lain-lain. bukit. mak. Kemahiran mengecam dan membunyikan suku kata tertutup menjadi asas untuk murid membaca banyak perkataan suku kata tertutup seperti ikan. bas.  Contohnya. mazriabdrahman 13/8/2012 31 . jam dan sebagainya lebih sukar sedikit daripada suku kata terbuka. menyebutnya. i. la=lat/lam  Guru memperkenalkan suku kata tertutup dan cara ku=kut sa=sat si= sit li= lit/lim dll * Suku kata tertutup seperti kan.

mazriabdrahman 13/8/2012 32 .Aras 5: Membaca perkataan suku kata tertutup  Guru mencantumkan suku kata terbuka dengan suku kata tertutup (kv + kvk) yang telah dipelajari. Jika mereka sukar membaca perkataan-perkataan ini. guru perlu mengajar dan melatih murid mengecam dan menyebut suku kata tertutup. bu + kit ka + sut ka + kak ku + lat ma + kan * Murid akan boleh membaca perkataan suku kata tertutup setelah mereka belajar mencantum suku kata tertutup dengan suku kata lain(terbuka) supaya menjadi perkataan. membina perkataan dan membacanya.

 Guru kemudiannya memperkenalkan beberapa konsonan lain. p dan n dan melaksanakan pengajaran seperti pola sebelumnya  Bermula dengan suku kata terbuka. kemudiannya suku kata tertutup dan membentuk perkataan suku kata. r. mazriabdrahman 13/8/2012 33 .

Lagi pun huruf o tidaklah sekerap diguna berbanding vokal u. j. g. esok emak elok oren bebas betik ekor lembu Dalam ejaan bahasa melayu rumi. Murid akan keliru dengan 2 bunyi e jika diajar pada peringkat awal. bunyi e pepet dan e taling diperkenalkan serentak.      • • Guru memperkenalkan vokal e yang bunyi vokal tersebut. hanya vokal e mempunyai 2 bunyi yang berlainan yang melambangkan 2 fonem. Huruf vokal o dikemudiankan juga kerana hampir sama bunyinya dengan vokal u . itu sebabnya huruf e dikemudiankan sedikit dalam pengajaran awal membaca. mazriabdrahman 13/8/2012 34 .Aras 6: Membaca perkataan membezakan vokal e taling dan e pepet dan o. Harus diingat. dan lain-lain mengikut kesesuaian.d. Guru mengembangkan kemahiran murid dengan memperkenalkan bunyi huruf l. Contoh.

Emak Enam Emas Kera Beli Besar Tebu Elok Esok Ekor Kelok Belon Beca Desa mazriabdrahman 13/8/2012 35 .

Lagi pun banyak perkataan yang dieja begini boleh diajar secara perkataan berima seperti datang petang. mazriabdrahman 13/8/2012 36 .  Menggabungkan perkataan suku kata dengan ng membentuk perkataan yang berakhir dengan ng.  sayang kering payung lorong pusing kambing kambing longkang musang makan pisang. cacing kucing bayang layang-layang. * Perkataan suku kata tertutup yang dieja dengan ng pada hujungnya tidak begitu sukar untuk murid membaca dan menyebutnya setelah mereka boleh membaca perkataan suku kata tertutup. cincang kacang.Aras 7: Membaca perkataan suku kata tertutup ng  Guru memperkenalkan bunyi ng kepada murid.  Contohnya.

didapati murid sukar sedikit mengecam dan membaca perkataan jenis ini berbanding perkataan suku kata terbuka dan tertutup. baik. naik harus disebut terus. tidak dipecah suku katanya. kuih dieja dengan gabungan dua vokal di tengah perkataan. ini dipanggil diftong. Ini dipanggil geluncuran. buah. Guru boleh mengajar dan latih murid menyebutnya. amboi menjadi am boi. perkataan seperti sungai boleh dipecah menjadi su ngai. sungai. mazriabdrahman 13/8/2012 37 . amboi. Ada perkataan yang dieja dengan gabungan dua vokal pada suku kata akhir perkataan seperti bau. tetapi perkataan yang mengandungi geluncur seperti baik.Daripada kajian.Aras 8: Membaca perkataan suku kata VOKAL BERGANDING dan * diftong Ada perkataan bahasa melayu seperti buah.

 Guru memperkenalkan perkataan ada geluncuran dan diftong seperti: bau pantai dua naik buah amboi bangau baik anak harimau buaya ganas mazriabdrahman 13/8/2012 38 .

mazriabdrahman 13/8/2012 • 39 . nyanyi ungu nyonya nyaring. ngu. nya.Aras 9: Membaca perkataan dengan suku kata nga dan nya nyu. nyi dan  Harus diingat.  Membentuk perkataan suku kata di atas. nganga wangi bunyi penyu ii. ngi. Aras suku kata nga. dalam KGBK. latihan menulis perlu dan dianggap sebagai pengukuhan sesuai dengan konsep show. nya. say and write. ngu.  Memperkenalkan bunyi suku kata nga. nyi dan nyu dikemudiankan kerana lebih sukar sedikit berbanding suku kata lain. ngi.  Contohnya: i. Lagi pun tidak begitu banyak perkataan yang menggunakan suku kata ini.

Ini sebagai satu pengenalan tentang penggunaan imbuhan supaya murid sedar dalam proses mereka membaca perkataan dalam buku. mereka akan bertemu perkataan yang menggunakan imbuhan ini. mem dan ber kata yang pernah murid pelajari. mazriabdrahman 13/8/2012 40 . Contohnya. melayang membuat mencari berjalan menghantar surat berkelah memberi  Guru menambahkan imbuhan kepada perkataan suku * Imbuhan me.Aras 10. mem dan ber dipilih kerana kerap diguna dalam bahasa melayu. Membaca perkataan dengan penambahan me.

Aras 11. ayat yang diuji pada aras ini lebih beragam dan pelbagai. Setelah murid membaca ayat. Walaupun sebelum ini murid sudah boleh membaca frasa. guru hendaklan bertanya murid maksud ayat itu untuk menguji kefahamannya. Membaca ayat pendek * Kebolehan murid membaca ayat pendek dan memahaminya adalah aras kebolehan membaca yang lebih tinggi daripada aras sebelumnya. mazriabdrahman 13/8/2012 41 .

.Di manakah sekolah Zaki? mazriabdrahman 13/8/2012 42 .Musa baca apa? .Ani naik apa? .Contoh ayat      • Musa membaca buku Ani naik kereta Itu kedai buku Pak Jamil Sekolah Zaki di bandar Ipoh Cikgu Lili mengajar kami menulis dan menyanyi. Untuk menguji kefahaman murid. guru bertanya murid soalan tentang apa yang telah mereka baca seperti.

maka murid ini boleh dianggap telah mencapai kebolehan membaca secukupnya. Jika murid membaca cerita ringkas ini dengan lancar dasn memahami apa yang dibaca. mazriabdrahman 13/8/2012 43 .Aras 12: Membaca ayat dan cerita * Ini adalah aras tertinggi dalam kebolehan awal membaca iaitu kebolehan membaca cerita ringkas dan memahaminya. Murid akan boleh membaca kebanyakan buku teks dan bahan cetak lain pada tahap sekolah rendah. Apa yang diperlukan ialah guru menggalakkan murid meminjam buku bagi mengukuhkan kelancaran mereka membaca.

• Ke manakah Fizi pergi • Rumah nenek Fizi di mana? • Apakah yang ada di dalam sungai? • Dengan siapakah Fizi menangkap ikan? mazriabdrahman 13/8/2012 44 .Fizi pergi ke rumah neneknya Rumah neneknya di tepi sungai Di dalam sungai banyak ikan Fizi dan abangnya suka menangkap ikan.

mazriabdrahman 13/8/2012 45 .

terima kasih mazriabdrahman 13/8/2012 46 .Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful