LENCANA KEAHLIAN

Sebelum dilantik menjadi ahli serta mendapat Lencana Keahlian, seorang kanak-kanak akan diuji dalam perkaraperkara yang berikut bagi menentukan bahawa ia faham dan mengerti maknamakna tiap-tiap satunya:

yang saya.Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap Persetian pengakap "Bahawa dengan sesungguhnya. saya berjanji dan bersetia. menolong orang pada setiap masa dan menurut undang-undang pengakap. akan: taat kepada agama. raja dan negara." . dengan seberapa daya upaya saya.

ibu bapanya. • Pengakap adalah sahabat kepada sekalian orang dan saudara kepada pengakap lain walau apa negeri. bermaruah dan mempunyai kehormatan diri. pangkat dan agamanya sekalipun. • Pengakap adalah seorang yang baik dan sempurna budi pekertinya dan sentiasa berbudi . • Pengakap adalah wajib menjadikan dirinya berguna dan menolong orang pada setiap masa.Undang-Undang Pengakap • Pengakap adalah seorang yang sentiasa dipercayai. • Pengakap adalah seorang yang taat kepada DYMM Yang di-Pertuan Agong serta raja-raja dan kepada pemimpin-peinimpin pengakapnya. majikannya dan orang orang dibawahnya.

ketuapatrolnya atau pemimpin-pemimpin pengakapnya tanpa apa-apa soalan. • Pengakap adalah bersih dan suci fikirannya.• Pengakap adalah baik dan kasih kepada segala binatang. • Pengakap adalah seorang yang berjimat dan bercermat. • Pengakap adalah seorang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibu bapanya. perkataannya dan perbuatannya . • Pengakap adalah seorang yang sentiasa sabar dan manis air mukanya walau dalam masakesusahan.

rakyat Malaysia. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan . Keluhuran perlembagaan. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.Prinsip Rukunegara MAKA KAMI.

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita-cita hendak: Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden . Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak.

Tiga jari yang digunakan dalam hormat mengingatkan ketiga-tiga bahagian Persetiaan Pengakap seperti berikut: 1. Menurut Undang-undang Pengakap. Taat kepada Tuhan. Isyarat Hormat Pengakap dan Cogankata Pengakap Seorang pengakap memberi tabik dan hormat dengan tangan kanannya. Menolong orang pada setiap masa 3. Raja dan Negara. 2.Tabik dan Hormat Pengakap. .

• Salam Pengakap adalah tanda persaudaraan dan kepercayaan serta hormat kepada saudara-saudara lain.BUAT HABIS BAIK . • Salam Pengakap dilakukan dengan berjabat salam dengan tangan kanan. • COGANKATA PENGAKAP KANAKKANAK -. • Bagi Pengakap luar Negara salam Pengakap dilakukan dengan menggunakan tangan kiri.

.• Setelah lulus lencana keahlian. ahli pengakap kanak-kanak wajib mendapat salah satu dari lencana wajib.

ahli tersebut haruslah lulus ujian menunggang basikal dengan betul. .Lencana Ahli Penungggang Basikal • Ahli PKK yang ingin mendapatkan lencana penunggang basikal.

Lencana Ahli Renang • Ahli PKK yang ingin mendapatkan lencana penunggang basikal. . ahli tersebut haruslah lulus ujian menunggang basikal dengan betul.

• Lencana ini dipakai di bahagian atas sebelah kanan baju pengakap. .• Kedua-dua lencana wajib ini boleh dianggap sebagai lambang asas keselamatan PKK.

.Anugerah Rambu Pengakap Kanan-Kanak • Demi melayakkan diri untuk mendapatkan anugerah ini. seorang pengakap mestilah memegang lencana jaya selama 3 bulan dan menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan boleh dicontohi.

• Pesuruhjaya daerah ataupun penolongnya akan memberikan anugerah tersebut kepada sesiapa yang layak. • Anugerah ini merupakan anugerah yang tertinggi di dalam pengakap muda sebelum pergi kepada pengakap raja. . • Wisel akan dipasangkan pada rambu sekiranya penerimanya merupakan ketua patrol ataupun penolong ketua patrol.

SAFWANDI BIN SUAIDI PUVANESHWARAN MOHINDRAN TAN MEI LING .PERMAINAN PENGAKAP DISEDIAKAN OLEH: ALFRED TEOH ESTHER TEU JOEN SAIMIN MOHD.

Tujuan Permainan • • • • Menarik minat kanak-kanak Menghilangkan rasa malu Mencungkil bakat Menyemai semangat kerjasama. kesukanan Melatih kanak-kanak tidak mementingkan diri sendiri Melatih kanak-kanak mematuhi peraturan Melatih kanak-kanak supaya berdisiplin Membina kesihatan Melatih perkembangan mental • • • • • . berpasukan.

Faedah-faedah Permainan 1. Nilai Rohani dan Sosial Kecergasan otak Menyemai semangat kekitaan Meningkatkan kemahiran asas Keseronokan Kepimpinan dan taat kepada ketua Mematuhi peraturan Bijak menguruskan masa Bekerjasama Semangat kesukaan Berdisiplin .

Nilai Jasmani Ketangkasan Kekuatan otot Kesihatan tubuh badan Kelembutan badan Ketahanan fizikal Kemahiran asas seperti berlari.2. melompat dan mengimbangkan badan .

. Persediaan awal yang perlu dilakukan bagi perkembangan otot-otot di peringkat dewasa.Kepentingan Bermain 1. Nilai Psikomotor Bermain secara aktif secara langsung dapat membentuk dan mengembangkan otot-otot kanak-kanak dengan sempurna dan kuat. Perlu bagi keseimbangan perkembangan fizikal seseorang kanakkanak.

Lebih matang – mempelajari tentang dirinya. bentuk. . orang lain dan perhubungan dengan orang lain. saiz dan rasa sentuhan melalui bermain.2. Nilai Pendidikan Pada peringkat bayi – mempelajari sifat-sifat objek seperti warna.

Berusaha memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing untuk mencapai kepuasan bagi dirinya. . Diberi peluang memegang peranan dan tanggungjawab tertentu. orang lain dan perhubungan sesama manusia melalui permainan.Cara / Kaedah mengenal diri.

Peralatan dan Kaedah Pelaksanaan .

di mana kamu?” dan boleh memukul dengan gulungan surat 6. Baloo boleh mengelak pukulan Mowgli tetapi . 2. Mowgli diberikan surat khabar yang bergulung untuk dijadikan sebagai pemukul dan matanya ditutup dengan skaf. Baloo hanya menjawab “di sini” setiap kali mendengar pertanyaan Mowgli. Baloo dikehendaki berdiri di mana-mana dalam bulatan tersebut tanpa pengetahuan Mowgli. Senaskah surat khabar yang diikat dan digulung. 5.`Baloo’ di mana kamu Alatan: surat khabar dan skaf 1. seorang dipanggil„Baloo‟ (beruang) dan seorang lagi bergelar „Mowgli‟. Dua orang dipilih. 4. khabar itu sebanyak 3 kali sahaja. Pengakap membuat satu bulatan dan duduk. Mowgli hanya diberi peluang sebanyak 3 kali untuk bertanya “Baloo. 7. 3.

Kanan” boleh digantikan dengan perkataan lain seperti Kiri – Perak. “Kiri . 3.Kiri – kanan Alatan:Topi dan skaf 1. mereka akan merebut topi/skaf pengakap yang duduk/berdiri disebelah kiri mereka. . PengakapPengakap berdiri dalam bulatan (atau duduk) dengan rapat. Bila terdengar arahan“Kiri”. Kanan –Perlis dan perkataan perkataan boleh ditambah untuk meng elirukan Pengakap yang mengambil bahagian. 2.

Lakonan Bisu Alatan: kertas (tuliskan berbagai pekerjaan atau sesuatu gerakerja yang perludilakukan oleh Pengakap) 1. dia hendaklah beraksi di hadapan patrolnya dan mereka cuba meneka lakonan yang dipamerkan. 2. Setelah membaca kandungannya. . Satu patrol menghantar seorang wakil dan dia dikehendaki mencabut satu kertas.

5. Selepas 1 atau 2 minit. pin. Cara lain ialah dengan mengikat 10 jenis objek di tali dan disimpankan ke dalam kotak/karung. 4. duit syiling. batu. patrol itu perlu berbincang dan Ketua Patrol perlu menyenaraikan objek yang dilihat. pemadam. pisau dll. Keluarkan tali itu perlahan-lahan (pastikan Pengakap itu tidak berbincang/bercakap di antara mereka). tali itu dimasukkan semula ke dalam kotak dan Pengakap itu bolehlah berbincang dan menyenaraikan nama objek-objek yang dilihat mengikut susunan yang betul. 2. mereka dinasihatkan supaya tidak bercakap. . Setiap patrol diberi masa 3 minit untuk memerhati objekobjek yang diberi(masa boleh disesuaikan) dan bila sa mpai masa.Deria Lihat Alatan: pensil. paku. (sediakan lebih kurang 30 jenis) 1. pen.Permainan Kim. Bila Pengakap sudah bersedia. 3. Letakkan objek-objek tersebut di atas meja dan tutup dengan kain atau kertas surat khabar. kertas. mancis.

lencana. Permainan Kim-Deria Sentuh/raba . 1. penutup botol. Setelah semua pengakap dalam patrol tersebut menyentuhnya. duit syiling. batu kecil. pemadam.mereka dikehe ndaki berbincang dan ketua menulis se narai nama objek-objek tersebut. kotal mancis. pen. objek tersebut dimasukkan ke dalam kar ung/beg/kotak dan setiap Pengakap diberi masa 1 minit untuk menyentuh objek-objek tersebut tanpa melihatnya.Alatan:pensil. tali pendik. pa ku. botol. skrew. getah bulat dll. 2.

laci. air dibuka. Pengakap bolehmembuat bunyi-bunyian yang dibuat di luar bilik. 1. menggoncangdan lain-lain. bunyi enjin.) Jika tidak menggunakan pita rakaman. membuka penutup. kayu patah. Selepas semua bunyi itu dimainkan. mengheret kerusi. Mainkan pita rakaman untuk didengari oleh Pengakap. 2. pintu.Permainan Kim-Deria Dengar Alatan: Pita rakaman (pelbagai bunyi misalnya. . mereka boleh berbincang dan menyenaraikan bunyibunyian yang telah didengarinya tadi.

bawang. Kemudian mereka bolehlah berbincang dan menulis jawapannya . 2. kopi. ubat gigi. Pengakap dikehendaki menutup matanya dengan skaf dan menghidu objek-objek itu bergilir-gilir. hal ia.Permainan Kim -Deria Hidu Alatan:Minyak wangi. 1.miny ak rambut dan sebagainya. cuka. minyak angin.

lada. 1.Permainan Kim . garam. cili dsb. bunga cengkih. gula. Kemudian mereka bolehlah berbincang dan menuliskan jawapannya. . Pengakap dikehendaki merasa dengan lidah bahan-bahan/serbuk yang disediakanitu bergilir-gilir.Deria Rasa Alatan:Kunyit. 2.

gula-gula (sebagai `Harta Karun‟). . boleh disertakan arahan lain untuk dijalankan oleh Pengakap itu. • Satu peta kasar (dengan bertanda X) yang menunjukkan tempat sesuatu objek disembunyikan diletakkan di satu tempat. arahan/tugasan. • Bereng kompas boleh diberi untuk panduan Pengaka p mencari arah lain sehingga terjumpanya `Harta Karun‟ itu. kompas.Harta Karun Alatan:Peta lakaran. • Pada peta itu. peta topo. misalnya: di kawaasan padang. objek seperti kacang.

Jenis permainan  Permainan Botol  Permainan Ibu Ayam  Permainan Komando Lawan Komunis  Permainan Lembu kena kepung .

peserta dibahagi kepada kumpulan.S etiap kumpulan memilih nama seekor burung. . . • Helang cuba menangkap.Permainan Ibu Ayam • 1 peserta helang dan peserta lain menjadi ibu ayam.ibu ayam akan melaung nama sesuatu kumpulan bergilir-gilir apabila anak burung berlari ke arah ibu ayam. .

.

seorang peserta = lembu dan berdiri di tengah bulatan. . . .jika lembu dapat keluar dari kepung.tukar dengan paserta lain sebagai lembu.Permainan Lembu kena kepung • ahli kumpulan memegang tangan dan membuat bulatan.lembu cuba berlari keluar dari bulatan dengan menggunakan sebarang cara dan peserta yang membuat bulatan cuba menahan lembu keluar dari bulatan. .

.

• Kiraan mata tentukan pemenang. • Komunis diberi masa bersembunyi – Komando akan mencari. • Merebut skaf kepala musuh. • Nyawa = skaf diikat di kepala.Komando Vs Komunis • Pengakap dibahagikan kepada 2 kumpulan = 1 Komando. 1 Komunis. . • Skaf dicabut = nyawa mati & keluar dari permainan.

Permainan Botol .

com/2010/01/permaian-pengakapkanak-kanak-1-meraba.html .com/doc/92053182/Pe r-Main-An http://klmkelantan.scribd.blogspot.• http://ml.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful