TAKLIMAT PEMVERIFIKASIAN DATA SPPBS TAHUN 1/2011 JOHOR BAHRU

DEWAN SEMINAR PPDJB 8 OGOS 2012 RABU

KOMPONEN PBS

PS

PBS

PP

PAJSK

PPSi

AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)

Seksyen 67 PENILAIAN MURID

Seksyen 68 PEPERIKSAAN

Seksyen 69 LARANGAN TENTANG PENGENDALIAN PEPERIKSAAN

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997
(PENILAIAN & PEPERIKSAAN BAHAGIAN III, PERKARA 2)

Memberi nasihat, memantau & membuat analisis tentang PBS

Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan

Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan & menguatkuasakan peraturan-peraturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan

FOKUS : PERSEDIAAN GURU (P&P DAN PENTAKSIRAN) PERANAN PENTAKSIRAN 2 4 3 5 SENARAI SEMAK (REKOD TRANSIT) & REKOD EVIDENS 1 PROSEDUR & PROSES PENTAKSIRAN DEFINISI PENTAKSIRAN .

FOKUS : 9 8 7 PENUBUHAN PENJAMINAN KUALITI PENGURUSAN KES-KES KHAS JAWATANKUASA PBS 6 SISTEM FAIL & PENGURUSAN EVIDENS .

PENTAKSIRAN Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan .

Definitions Assessment “to sit beside” “to gather information” Evaluation “to place a judgment on information” .

Definitions Assessment means answering three questions: What do we want students to learn? (standards)  How will we know if they are learning? (measurement)  What will we do if they are (or aren’t) learning? (accountability) .

dibina. ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran yang dijalankan seiring dengan formatif proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran. semester atau tahun. . ditadbir. direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid. diperiksa.Pentaksiran yang dirancang.

Proses Pembentukan Assessment For Learning What What Proses Merumuskan Assessment Of Learning When Sepanjang P & P Untuk memperbaiki pembelajaran murid Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid Pelbagai kaedah pentaksiran Why Why Pelbagai kaedah pentaksiran Pentaksiran FORMATIF How Pentaksiran SUMATIF How Merujuk standard prestasi QA Report Report QA Merujuk standard prestasi Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan .

Lesson Objectives b.ALIGNMENT Written Curriculum CHECK : a. Assessment Instrument (DSP) STUDENT CENTERED Taught Curriculum Tested Curriculum ASSESSMENT Assessment For Learning (Formative) Assessment Of Learning (Summative) Is the assessment in alignment with the written and taught curriculum? . Lesson Activities c.

PENTAKSIRAN SEKOLAH “Pentaksiran formatif adalah satu proses yang terancang yang mana bukti tentang status murid yang diperoleh semasa mentaksir akan digunakan oleh guru untuk menyesuaikan prosedur pengajaran mereka atau juga digunakan oleh murid untuk menyesuaikan taktik pembelajaran mereka” .

PENTAKSIRAN / ASSESSMENT Assessment For Learning = Assessment For Teaching FEEDBACK (MAKLUM BALAS) .

PROSEDUR & PROSES PENTAKSIRAN .

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran PENTAKSIRAN Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid   MENGAJAR dengan Standard Kurikulum MENTAKSIR dengan Standard Prestasi .

membantu dan menjaga kesihatan Pentaksiran Formatif (AfL) dilaksanakan seiring dengan P&P .3 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga. membantu tumbesaran dan membantu menjaga kesihatan DSP : B4 DS1E1 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga.1.(DSK) SP 1. membantu tumbesaran.

Guru memberikan lembaran kerja untuk melaksanakan pentaksiran formatif .

PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH Mentaksir dengan instrumen yang berbeza MULA PEMULIHAN Belum mencapai Tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan .

.PROSEDUR SESEORANG MURID MENCAPAI SESUATU BAND BAND DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI BAND DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI 1 D1 D2 E1 E2 E1 √ √ √ 1 D1 D2 E1 E2 E1 √ √ √ D3 E2 E3 E4 E1 √ √ √ √ D3 E2 E3 E4 E1 √ √ Tidak Tidak PELAPORAN : MENCAPAI BAND 1 PELAPORAN : Belum mencapai Band 1 Mesti menguasai semua evidens dalam sesuatu Band untuk melayakkan seseorang murid mencapai sesuatu Band.

bulu. buah. sayap. sesungut dan cangkerang B2D4E1 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. batang dan akar B2D5E1 Menggunakan deria penglihatan untuk mengenal pasti warna. tanduk. sisik. paruh. dahan. mulut. ekor.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B2D1 Ciri-ciri benda hidup EVIDENS B2D1E1 Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas. daun. bergerak. kaki. bunga. membesar dan membiak B2D2E1 Memperihalkan tentang fungsi bahagian-bahagian tubuh manusia B2D3E1 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata. sirip. bentuk asas dan saiz objek B2D5E2 Menggunakan deria bau untuk mengenal pasti bendabenda yang berbau dan tidak berbau 2 Tahu dan Faham B2 Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi B2D2 Fungsi bahagian tubuh manusia B2D3 Bahagian-bahagian tubuh haiwan B2D4 Bahagian-bahagian tumbuhan B2D5 Fungsi deria STD PRESTASI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (TAHUN 1) B2D5E3 Menggunakan deria rasa untuk mengenal pasti rasa bahan makanan B2D5E4 Menggunakan deria sentuh untuk mengenal pasti ciri dan keadaan bahan B2D5E5 Menggunakan deria pendengaran untuk mengenal pasti pelbagai bunyi . telinga.

PERSEDIAAN GURU MATA PELAJARAN DALAM PBS & SENARAI SEMAK (REKOD TRANSIT & REKOD EVIDENS) .

PERSEDIAAN GURU MATA PELAJARAN DALAM PS DOKUMEN KSSR DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) PEMETAAN STANDARD PEMBELAJARAN & DESKRIPTOR / EVIDENS PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI MENGIKUT TEMA / BAND RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN [ Mengabungkan Standard Pembelajaran dengan Deskriptor / Evidens mengikut Tema/Kemahiran ] PERANCANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN P-P-P INSTRUMEN PENTAKSIRAN .

1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dan persekitaran STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul (B1DL1E2) .1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul 1.DOKUMEN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul (B1DL1E1) 1.1.1.

mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar B1DB1Membunyikan huruf. membaca dan menulis B1DL1 mengecam.STANDARD PRESTASI : BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS (Bagaimana murid menunjukkan apa dia tahu dan boleh buat) ) B1DL1E1: Mengajuk bunyi 1 Tahu B1: Mengetahui asas mendengarbertutur. mengeja suku kata dan membaca perkataan yang didengar B1DL1E2: Menentukan arah bunyi yang didengar B1DB1E1: Membunyikan huruf vokal dan menamakan konsonan B1DB1E2: Membunyikan huruf vokal dan menamakan konsonan B1DB1E3: Membaca perkataan yang terdiri daripada kata nama .

Contoh : PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI DST TAHUN 2 KONTEKS / BAND Manusia B6 DS1 E1 B6 DS1 E2 Haiwan Tumbuhan Terang dan Gelap Asas Teknologi B6 DS2 E1 B6 DS2 E2 BAND 6 B6 DS1 E3 B6 DS1 E4 B6 DS1 E5 B6 DS1 E6 B5 DS1 E1 B5 DS2 E1 B5 DS3 E1 B5 DS4 E1 B4 DS1 E1 B4 DS2 E1 B4 DS3 E1 B4 DS4 E1 B3 DS1 E1 B3 DS3 E1 B3 DS4 E1 B3 DS5 E1 B2 DS1 E1 B2 DS2 E1 B2 DS2 E2 B2 DS3E1 B2 DS4 E1 B2 DS4 E2 B3 DS6 E1 B3 DS7 E1 B4 DS5 E1 B4 DS6 E1 B4 DS6 E2 B5 DS5 E1 B5 DS6 E1 B5 DS 7E1 B5 DS8 E1 BAND 5 BAND 4 BAND 3 B3 DS2 E1 BAND 2 B1 DS1 E1 BAND 1 B1 DS2 E1 B1 DS3 E1 B1 DS4 E1 B1 DS5 E1 .

Contoh Draf : PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS TAHUN 1 KONTEKS / BAND BAND 6 B5 DL1 E1 B5 DB2 E1 BAND 5 B5 DT3 E1 B5 DT4 E1 B5 DT5 E1 B4 DL1 E1 BAND 4 B3 DL1 E1 B3 DL2 E1 B4 DB2 E1 B4 DB3 E1 B4 DT4 E1 LISTENING & SPEAKING (L) READING (B) WRITING (T) LANGUAGE ARTS B6 DL1 E1 B6 DL2 E1 B6 DB3 E1 B6 DT4 E1 BAND 3 B3 DB3 E1 B3 DB4 E1 B3 DB4 E2 B3 DB5 E1 B3 DT6 E1 B2 DL1 E1 BAND 2 B1 DL1 E1 BAND 1 B1 DB2 E1 B1 DB3 E1 B1 DB4 E1 B1 DB5 E1 B1 DT6 E1 B2 DB2 E1 B2 DB3 E1 B2 DT4 E1 .

24 28 April Buku Teks ms.Contoh 1 (Tema) SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI BIL 1 NAMA MURID TEMA/TOPIK B1D5E1 Tarikh Catatan (Sumber & muka surat) B3D6E1 B4D5E1 B5D7E1 B6D1E6 Ali bin Ahmad Bibiana Chong 2 4 April Buku latihan ms. 30 3 4 5 .

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI MATA PELAJARAN : DST TEMA 1 Bil Nama Contoh 2 (Band) TAHUN / KELAS : ______ B1D1 E1 E2 E3 5/2 5/2 E1 8/2 8/2 24/1 5/2 24/1 5/2 B2D1 E2 20/3 20/3 E3 E4 E1 E2 B3D1 E3 B4D1 E6 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALI BIN JAMALUDDIN AHMAD BIN DAUD Tarikh Pencapaian Tujuan : Merekod pencapaian prestasi murid sebelum dikey-in dalam SPPBS .

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI NAMA GURU :……………………… NAMA MURID :…………………….. KELAS :……………………. BAND 1 PERNYATAAN STANDARD B1 Contoh 3 (Band) NO. DESKRIPTOR B1D1 EVIDENS B1D1E1 B1D1E2 B1D1E3 B1D1E4 B1D1E5 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D4E2 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 B2D1E5 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D5E2 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E1 B3D4E2 B3D5E1 PENCAPAIAN (Tarikh) B1D2 B1D3 B1D4 2 B2 B2D1 B2D2 TARIKH PENCAPAIAN B2D3 B2D4 B2D5 3 B3 B3D1 B3D2 B3D3 B3D4 B3D5 .. MYKID : …………………………….

Contoh 4 REKOD TRANSIT SPPBS Rekod yang digunakan oleh guru untuk mengisi pencapaian evidens murid secara manual sebelum dipindahkan ke dalam SPPBS. BAND 1 BAND 2 B1DT1E1 B1DT1E2 B2DL1E1 B2DL2E1 B2DB1E1 B2DB2E1 B2DB2E2 B2DB3E1 B2DT1E1 B2DT1E2 BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA B1DL1E1 B1DB1E1 B1DB1E2 1 Ahmad bin Yusof Alice Sim 24/1 5/2 5/2 8/2 20/3 2 3 4 5 . Satu usaha untuk menyokong SPPBS yang dibangunkan oleh LP.

Rekod Transit REKOD TRANSIT SIJIL LAHIR/ BIL MYKID 1 2 3 4 BAND 1 NAMA BAND 2 B1D1 B1D2 B1D3 B1D4 B1D5 B2D1 B2D2 B2D3 B2D4 B2D5 B2D5 B2D5 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E3 Ali bin Jamaluddin Ahmad bin Daud Alice Wong Ting Ting Bennie ak John 10/1 10/1 10/1 15/1 20/1 19/2 20/1 19/2 20/1 19/2 2/4 2/4 2/4 3/2 3/2 3/2 .

Nama : _______________________________ Kelas : _____________ Tarikh : ____________ INSTRUMEN 1 DST (Tahun 1) Kod Eviden : B1D1E1 Arahan : Tandakan benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup Benda bukan hidup .

8. 9. 4. . 3. 12. 5.Nama : _______________________________ Kelas : _____________ Tarikh : ____________ INSTRUMEN 2 DST (Tahun 1) Kod Eviden : B1D1E1 Arahan : Tandakan (√) pada benda hidup dan (X) pada benda bukan hidup. 1. 10. 11. 2. 6. 7.

Nama : _______________________________ Kelas : _____________ Tarikh : ____________ INSTRUMEN 3 DST (Tahun 1) Kod Eviden : B1D1E1 Arahan : Tandakan (√) pada pada jawapan yang betul. .

.

SISTEM FAIL
1.Fail Perkembangan Murid (FPM) 2.Fail Showcase (FS)

PELAPORAN MANUAL
Pelaporan akan dibuat dalam dua fail sebagai sokongan kepada sistem aplikasi :

1. Fail Showcase (FS)
• Satu Fail Showcase untuk satu kelas. • Eviden hasil kerja murid yang terbaik bagi setiap satu mata pelajaran akan disimpan dalam fail ini. • Guru mata pelajaran akan kompilkan fail ini. • Guru kelas menyelaras dan menyimpan fail ini. 2. Fail Perkembangan Murid (FPM)

• Satu Fail Perkembangan untuk setiap orang murid untuk kegunaan setahun.
• Disimpan oleh Guru Kelas. • Dikompil oleh Guru Mata pelajaran. • Boleh digunakan semasa Hari Permuafakatan.
COMPANY LOGO

EVIDENS
Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

CONTOH

PENYIMPANAN
Evidens murid simpan di tempat selamat secara bersistematik . 1. Fail Perkembangan Murid (FPM) • Setiap murid mempunyai 1 FPM yang menyimpan setiap evidens terkini bagi setiap tema/kemahiran untuk setiap mata pelajaran. • Evidens terdahulu diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualiti dan evidens terkini disimpan di dalam FPM. 2. Fail Showcase • Menyimpan evidens terbaik

Tulisan Bahan cetakan Persembahan Foto Grafik Artifak Laporan

39

CONTOH PELAPORAN PERKEMBANGAN :

FAIL PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU

BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK DUNIA SAINS & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI

E V I

D
E N S

Nama : Ahmad Kelas : 1 Mawar

PENDIDIKAN KESIHATAN PENDIDIKAN MUZIK

• Evidens hasil kerja yang terbaik dari setiap mata pelajaran disimpan dalam Fail Perkembangan.
• Setiap murid mempunyai satu Fail Perkembangan.
COMPANY LOGO

Pemilihan Evidens Untuk Dimasukkan Dalam Fail Perkembangan Murid (FPM) : “EVIDENS TERAKHIR YANG TELAH DICAPAI OLEH MURID BAGI SETIAP TOPIK/TEMA” KONTEKS / BAND Manusia B6 DS1 E1 B6 DS1 E2 Haiwan Tumbuhan Terang dan Gelap Asas Teknologi B6 DS2 E1 B6 DS2 E2 BAND 6 B6 DS1 E3 B6 DS1 E4 B6 DS1 E5 B6 DS1 E6 B5 DS1 E1 B5 DS2 E1 B5 DS3 E1 B5 DS5 E1 B5 DS6 E1 B5 DS 7E1 B5 DS8 E1 BAND 5 B5 DS4 E1 B4 DS1 E1 BAND 4 B4 DS2 E1 B4 DS3 E1 B4 DS4 E1 B4 DS5 E1 B4 DS6 E1 B4 DS6 E2 B3 DS1 E1 BAND 3 B3 DS2 E1 B3 DS3 E1 B3 DS4 E1 B3 DS5 E1 B3 DS6 E1 B3 DS7 E1 B2 DS1 E1 BAND 2 B2 DS2 E1 B2 DS2 E2 B2 DS3E1 B2 DS4 E1 B2 DS4 E2 B1 DS1 E1 BAND 1 B1 DS2 E1 B1 DS3 E1 B1 DS4 E1 B1 DS5 E1 .

B3 DS2 E1 B4 DS1 E1 B5 DS1 E1 B6 DS1 E1. B6 DS1 E3 . B6 DS1 E2.•DSP Dunia Sains Teknologi Tahun 2 •Evidens DST KSSR Tahun 2 untuk Tema MANUSIA B1 DS1 E1 B2 DS1 E1 B3 DS1 E1.

• Tema Manusia TARIKH B B1 D DS 1 E E1 REKOD SIMPAN PULANG 6/1 √ √ .

• Tema Manusia TARIKH B B1 B2 D DS 1 DS 1 E E1 E1 REKOD SIMPAN PULANG 6/1 11/1 √ √ √ √ .

• Tema Manusia TARIKH B B1 B2 B3 D DS 1 DS 1 DS 1 E E1 E1 E1 REKOD SIMPAN PULANG 6/1 11/1 13/1 √ √ √ √ √ √ .

• Tema Manusia TARIKH B B1 D DS 1 E E1 REKOD SIMPAN PULANG 6/1 √ √ 11/1 13/1 18/1 B2 B3 B3 DS 1 DS 1 DS 2 E1 E1 E1 √ √ √ √ √ √ .

• Tema Manusia TARIKH B B1 B2 B3 D DS 1 DS 1 DS 1 E E1 E1 E1 REKOD SIMPAN PULANG 6/1 11/1 13/1 √ √ √ √ √ √ 18/1 20/1 B3 B4 DS 2 DS 1 E1 E1 √ √ √ √ .

• Tema Manusia TARIKH B B1 B2 B3 B3 B4 D DS 1 DS 1 DS 1 DS 2 DS 1 E E1 E1 E1 E1 E1 REKOD SIMPAN PULANG 6/1 11/1 13/1 18/1 20/1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30/1 B5 DS 1 E1 √ √ .

• Tema Manusia TARIKH B B1 B2 B3 B3 B4 B5 B6 D DS 1 DS 1 DS 1 DS 2 DS 1 DS 1 DS 1 E E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 REKOD SIMPAN PULANG 6/1 11/1 13/1 18/1 20/1 30/1 3/2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ .

• Tema Manusia TARIKH B B1 D DS 1 E E1 REKOD SIMPAN PULANG 6/1 √ √ 11/1 13/1 18/1 20/1 30/1 3/2 10/2 B2 B3 B3 B4 B5 B6 B6 DS 1 DS 1 DS 2 DS 1 DS 1 DS 1 DS 1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ .

• Tema Manusia TARIKH B B1 B2 D DS 1 DS 1 E E1 E1 REKOD SIMPAN PULANG 6/1 11/1 √ √ √ √ 13/1 18/1 20/1 30/1 3/2 10/2 B3 B3 B4 B5 B6 B6 DS 1 DS 2 DS 1 DS 1 DS 1 DS 1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15/2 B6 DS 1 E3 √ √ .

B5 DS6 E1 B6 DS1 E5 TARIKH B B1 B2 B3 B3 D DS 1 DS 1 DS 1 DS 2 E E1 E1 E1 E1 REKOD SIMPAN PULANG 2/4 9/4 16/4 23/4 √ √ √ √ √ √ √ √ .Evidens DST KSSR Tahun 2 untuk Tema TUMBUHAN : B1 DS4 E1 B5 DS5 E1.

COMPANY LOGO .CONTOH PELAPORAN SHOWCASE : EVIDENS FAIL SHOWCASE BAHASA MALAYSIA : AHMAD BAHASA INGGERIS : ALEX MATEMATIK : FATIMAH / WONG / ABU Kelas : 1 Mawar DUNIA SAINS & TEKNOLOGI : RAMASAMY / WONG / MARY PENDIDIKAN JASMANI : FATIMAH PENDIDIKAN KESIHATAN : JESSICA PENDIDIKAN MUZIK : JESSICA • Evidens hasil kerja murid yang terbaik dari setiap mata pelajaran disimpan dalam Fail Showcase.

Pemilihan Evidens Untuk Dimasukkan Dalam Fail Showcase (DST) : “**EVIDENS TERAKHIR/TERTINGGI yang dicapai oleh murid bagi setiap topik” KONTEKS / BAND Manusia B6D1E1 ## B6D1E2 Haiwan Tumbuhan Terang dan Gelap Asas Teknologi **B6D2E1 ## B6D2E2 ##B6D1E4 ## B6D1E5 ## B6D1E6 BAND 6 **B6D1E3 B5D1E1 **B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 **B5D5E1 B5D6E1 **B5D7E1 B5D8E1 B5D9E2 BAND 5 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1 B4D6E2 BAND 4 B3D1E1 B3D3E1 B3D4E1 B3D5E1 B3D7E1 BAND 3 B3D2E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D3E2 B2D4E1 B2D4E2 BAND 2 B1D1E1 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 BAND 1 .

Fail Induk PBS :  Surat Pekeliling Ikhtisas PBS dari Lembaga Peperiksaan. KPM  Surat Siaran Pelaksanaan PBS Jabatan Pelajaran Negeri  Senarai Nama Jawatankuasa PBS  Carta Organisasi Jawatankuasa PBS  Senarai Tugas JK PBS  Jadual Kerja / Pengoperasian PBS  Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS  Keputusan mesyuarat dilaksanakan / tindakan susulan  Laporan Penjaminan Kualiti (Pementoran / Pemantauan / Penyelarasan) .

.

MAKLUMAT GURU • BIODATA • JADUAL WAKTU • SURAT LANTIKAN PENTAKSIR 2. DOKUMEN • HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • DOKUMEN STANDARD PRESTASI • PEMETAAN • RANCANGN PELAJARAN TAHUNAN 3. LAIN-LAIN • SURAT SPI / SURAT SIARAN • MINIT MESYUARAT / MINIT CURAI / LAPORAN . PENGURUSAN PBS • INSTRUMEN • REKOD TRANSIT SPPBS • REKOD EVIDENS • LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF • CATATAN/REFLEKSI 4.FAIL LAIN : FAIL GURU MATA PELAJARAN 1.

PENTADBIRAN & PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH .

PENGURUSAN PBS : Penubuhan Jawatankuasa Jadual Pengoperasian PBS Penjaminan Kualiti .

PENUBUHAN JAWATANKUASA : (A) Ahli Jawatankuasa Induk PBS Sekolah Pengerusi Naib Pengerusi : : : : : : : : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (Ppsi / Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Setiausaha Peperiksaan Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan / Penataran) Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) Guru Cemerlang Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) Guru Mata Pelajaran (Pentaksir Sekolah) Setiausaha AJK Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain .

4. . Mengeluarkan surat pelantikan pentaksir sekolah. Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian / pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah. 2 Menyediakan Carta Organisasi Jawatankuasa Induk PBS. 3 Agihan tugas AJK dan Penyediaan Jadual Kerja PBS. 5.PENUBUHAN JAWATANKUASA : (B) Mesyuarat Jawatankuasa Induk PBS Sekolah 1 Jawatankuasa PBS Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun.

Menjelaskan konsep. Hal-hal lain. Pengurusan evidens yang sistematik & selamat h. d e f. . Pengurusan pelaksanaan PBS bagi murid Berkeperluan Khas/Kes-Kes Khas i. b c.PENUBUHAN JAWATANKUASA : (B) Mesyuarat Jawatankuasa Induk PBS Sekolah 6 Agenda Mesyuarat Pertama (Awal Tahun) : a. dasar pelaksanaan dan komponen PBS Menyediakan Agihan tugas JK dan Carta Organisasi Menetapkan sistem fail PBS Mengedarkan surat pekeliling/siaran pelaksanaan PBS Menetapkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gant)  Pentaksiran Sekolah / Pentaksiran Pusat / Pentaksiran Psikometrik / PAJSK  Program Pembudayaan PBS  Latihan / Penataran  Penyelarasan  Pementoran  Pemantauan g.

Laporan / Kajian Pelaksanaan PBS c. . Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS d. Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS d. Pementoran dan Pemantauan ) e. Laporan Penjaminan Kualiti (Latihan. 8 Agenda Mesyuarat Ketiga (Ogos) : a.PENUBUHAN JAWATANKUASA : 7 Agenda Mesyuarat Kedua (April): a. Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua b. Laporan Penjaminan Kualiti (Latihan. Laporan / Kajian Pelaksanaan PBS c. Penyelarasan. Pementoran dan Pemantauan) e. Hal-hal lain. Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama b. Hal-hal lain. Penyelarasan.

e. . b.PENUBUHAN JAWATANKUASA : 9 Agenda Mesyuarat Akhir (Akhir Tahun) : a. Pengesahan Minit Mesyuarat Ketiga Post Mortem Pelaksanaan komponen PBS sekolah Tindakan susulan dan penambahbaikan pelaksanaan komponen PBS Perancangan pelaksanaan PBS tahun berikut Hal-hal lain. d. c.

Mengedarkan Surat Pekeliling Disember dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah Januari – Mac. Pendaftaran Murid dalam Januari – SPPBS Februari JPN/PPD/ Sekolah Sekolah . Surat Arahan Pelaksanaan PBS Disember ke JPN 2. 3.JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN LP JPN 1. Mesyuarat Jawatankuasa PBS April – Jun. Julai – Sept dan Okt – Disember 4.

semasa •Sekolah/PPD/ dan JPN/ selepas tugasan LP/Bahagian KPM •Setelah tugasan •LP sahaja selesai . Tempoh pelaksanaan PS & PAJSK (BMI & SEGAK – 2 kali setahun) Tempoh pelaksanaan PP Sepanjang sesi persekolahan Ditentukan LP Sekolah Sekolah Sekolah/PPD/ JPN/LP/ Bahagian KPM 6.Pengesanan •Sebelum.Pementoran. Aktiviti Penjaminan Kualiti PS Sepanjang tahun & PAJSK: Pementoran. Pemantauan. Penyelarasan dan Pengesanan Aktiviti Penjaminan Kualiti PP: . Pemantauan dan Penyelarasan .JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 5.

Penyimpanan Evidens . Pelaporan prestasi murid Mengikut Sekolah (PS & PAJSK) keperluan (Auto generated dalam (ditentukan oleh SPPBS) JK PBS sekolah) Pelaporan prestasi murid (PP) Setelah tugasan Sekolah/LP Selesai Ditentukan oleh Sekolah JK PBS sekolah (selamat dan bersistematik) 9.JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 7. Pengumpulan prestasi murid Sepanjang Sekolah dalam SPPBS (PS dan tahun PAJSK) Setelah selesai Pengumpulan penskoran setiap Sekolah/LP SPPBS (PP) tugasan 8.

PENJAMINAN KUALITI .

Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi Membantu. memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran COMPANY LOGO .

3 2 1 PEMENTORAN 4 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN PENYELARASAN .

kefahaman da kesefahaman berhubung perkara yang ditaksir. instrumen yang digunakan dan kaedah pemberikan skor. • Dijalankan secara berterusan bagi memantap dan menambahbaik pengetahuan. evidens yang dicara. kriteria yang dirujuk. . memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan pentaksiran mengikut prinsip dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan.PEMENTORAN : SIAPA : Ketua Panitia / JU / Guru Cemerlang (MP berkenaan)  Proses membantu.

KEKERAPAN : Bila-bila masa mengikut keperluan.PEMENTORAN :  Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran di kalangan      guru yang dibimbing. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing. Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran. Mendapat maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran. . Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan P&P.

3 2 1 PEMENTORAN. 4 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN PENYELARASAN .

KEKERAPAN : Ditentukan oleh JK PBS Sekolah .PENYELARASAN : SIAPA : Ketua Panitia / JU / Guru Cemerlang (MP berkenaan) Proses Memastikan pentaksiran dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi : • Kefahaman peraturan penskoran • Penggunaan peraturan penskoran • Pemberian skor.

3 2 1 PEMENTORAN. 4 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN PENYELARASAN .

 Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh guru. .  Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran.  Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah.PEMANTAUAN : SIAPA : Pemantau Dalaman : Pentadbir Sekolah / Ketua Panitia / JU / Guru Pemantau Luaran : Pegawai JPN / PPD / JNJK Pegawai Bahagian KPM  Proses mendapatkan maklumat dan memastikan pentaksiran dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.

PENGURUSAN KES-KES KHAS .

murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. ponteng dan buang sekolah). Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. .Kes-kes khas adalah seperti berikut: 1 Kes Disiplin (tidak hadir. iii. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa PBS sekolah (JK PBS). Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS. v. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Skor bagi komponen PP akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir di sekolah. Menyimpan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporan tindakan dari unit disiplin sekolah dalam fail Kes Khas Sekolah. Mewujudkan fail Kes Khas Sekolah untuk memfailkan semua kes ponteng dan buang sekolah. ii. iv.

2 Murid yang tidak hadir ke sekolah untuk tempoh masa yang panjang atas sebab kesihatan. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. Mendapatkan laporan perubatan yang mengesahkan murid berkenaan sakit. iv. Skor bagi komponen PP akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. . Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. iii. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. ii. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS.

Mengenal pasti kategori murid dari golongan OKU. Kategori murid dari golongan OKU adalah seperti berikut:  Terencat Akal / Sindrom Down  Buta  Pelbagai Kecacatan / Ketidakupayaan lain.3 Murid dari golongan Orang Kurang Upaya (OKU) Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Disleksia / Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) / Attention Deficit Disorder (ADD) / Autisme / Learning Disabilities (LD)  Bisu  Pekak  Rabun  Spastik/Cerebral Palsy .

 Mengemukakan salinan dengan menggunakan Borang Maklumat Murid Dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang disediakan oleh LP berserta dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk kelulusan. Murid yang tidak membuat permohonan akan dianggap sebagai murid biasa. . Murid perlu mengemukakan satu daripada dokumen berikut:  Laporan Perubatan yang mengesahkan murid OKU. atau  Kad OKU bagi murid yang telah mendaftar sebagai OKU iii. Mendapatkan dokumen rasmi sebelum mengkategorikan murid sebagai golongan OKU.ii. Mematuhi prosedur permohonan keperluan khas berikut:  Memastikan murid membuat permohonan kepada pihak sekolah.

Tiada sebarang pengecualian terhadap murid berkenaan dalam pelaksanaan PBS. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS.iv. . v. peralatan atau perisian khas dalam pentaksiran PBS. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. vi. Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai. Pentadbir sekolah menyediakan segala keperluan khas murid berkenaan seperti perkhidmatan.

. Mengemaskini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum proses perpindahan tersebut. Pentadbir sekolah memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS PPD dan Pegawai PBS JPN.4 Murid yang bertukar sekolah. Memastikan evidens PBS murid berkenaan telah diserahkan kepada sekolah baharu. iii. Pentadbir sekolah lama hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. ii.

ii. murid tidak perlu melaksanakan PP. Bagi komponen PP. Mendapatkan surat rasmi dari sekolah lama murid yang menyatakan sebab-sebab PBS tidak dapat dijalankan dan murid tiada skor. sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian telah tamat. PAJSK dan PPsi sepanjang tempoh murid berada di sekolah baharu. Melaksanakan PBS untuk murid berkenaan bagi komponen PS. .Pentadbir sekolah baharu hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i.

Pentadbir sekolah berkenaan hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai. Merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. ii. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS. Tiada sebarang pengecualian terhadap murid berkenaan dalam pelaksanaan PBS.5 Murid di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Sekolah Menengah Henry Gurney dan Sekolah Integriti) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (Sekolah Tunas Bakti dan Sekolah Harapan). . iii.

Merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS. iii. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i.6 Atlet yang terlibat dalam kejohanan peringkat negeri dan / atau kebangsaan / antarabangsa. . Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. ii.

Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. ii. Pelaksanaan PBS hanya dilakukan semasa murid berada di sekolah.7 Murid yang baru pulang dari bermastautin di luar negara. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS. .

. TERIMA KASIH.SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful