Beri kesedaran tentang keperluan pendidikan .Dijadikan sebagai asas dan sandaran dalam membuat perancangan.

Wujud perkongsian idea dlm tangani masalah pendidikan .Meningkatkan keprihatinan masyarakat terhadap perkembangan terkini tentang dunia pendidikan.

Menyediakan peluang kepada anak didik untuk mendapatkan pendidikan berkualiti tanpa batasan. Para pendidik memperbaiki diri dari aspek ilmu pengetahuan ikut keperluan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful