PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU MAHIR (EXPERT

)

PENGENALAN
• Konsep sekolah berkesan yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan adalah bermatlamat untuk membawa sistem pendidikan ke arah kecemerlangan. • “Pendidikan Bertaraf Dunia”. • Pendidikan berkesan bermula dengan guru berkesan. • Tahap pencapaian guru.

TEORI PERKEMBANGAN GURU
• Trotter (1986) mengemukakan teori 5 peringkat perkembangan guru. • Teori ini diperluaskan lagi oleh David Berliner (1988) dimana guru perlu memberi fokus terhadap pemikiran guru berdasarkan tingkah laku guru dalam bilik darjah. • Berliner (1995) mentafsir perkembangan guru sebagai “satu proses menuju ke arah pembentukan guru untuk mencapai tahap kepakaran dan kecemerlangan".

5 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU
• • • • • Peringkat Novis Peringkat Novis Lanjutan Peringkat Cekap Peringkat Mahir Peringkat Pakar

PERINGKAT MAHIR
• Mahir di dalam bidangnya dan peratusannya kecil. • Guru boleh mengesan maklumat yang wujud dalam semua konteks dan situasi serta mampu membuat ramalan tentang sesuatu kejadian dengan cepat; • Pengalaman yang banyak

• Menguasai kemahiran ICT dan mengaplikasikan dalam P&P. • Mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi • Berkemampuan membentuk suasana pembelajaran yang kondusif dan positif. • Menjadi teladan sebagai seorang profesional dalam membentuk program yang membangunkan murid • Mahir membuat jangkaan terhadap murid dan tahu menyelesaikannya. • Menunjukkan gaya pengajaran yang tersendiri

• • • •

Kemahiran penyampaian Kemahiran penilaian Kemahiran merangsang Kemahiran pengurusan bilik darjah • Kemahiran pengawalan disiplin

SENARAI RUJUKAN
• http://mgbsepang.blogspot.com/2011 /05/perkembangan-guru.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful