MAKSUD MODAL

Menurut KAMUS DEWAN, ‘modal’ bermaksud sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan / mencapai sesuatu yang lain.

Ia juga bermaksud kelebihan yang dimiliki

Pengertian lain ialah sesuatu yang digunakan sebagai asa untuk mengembangkan harta

MAKSUD INSAN Insan atau manusia dijelaskan sebagai makhluk yang dicipta oleh Tuhan Pembinaan insan yang tepat dan betul akan membantu sesebuah negara melahirkan masyarakat yang dapat memastikan kejayaan masa depan negara tersebut .

Ianya merupakan seusatu yang digunakan sebagai asas untuk pengembangan atau sesuatu yang dihajati oleh manusia. .MODAL INSAN Gabungan perkataan modal dan insan ini membentuk perkataan ‘modal insan’.

Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti yang berterusan juga akan memastikan modal insan negara kekal releven dengan kehendak industri dan pasaran serta mampu berdepan dengan cabaran dan suasana persaingan antarabangsa yg kian meningkat.. bukan lagi satu kemewahan.” • (YAB Datuk Seri Abdullah .KONSEP DAN CIRI-CIRI MODAL INSAN • “Modal insan yg berkualiti adalah satu kemestian...

BAGAIMANA ??? .KONSEP MODAL INSAN  Sebagai satu perancangan bagi melahirkan rakyat yg mampu menjadikan negara kita maju dlm bidang sains dan teknologi berdasarkan acuan sendiri dan memenuhi hasrat Wawasan 2020.

Menyediakan lebih banyak pilihan pendidikan kpd ibu bapa dan murid. • Meningkatkan keupayaan dan penguasaan pengetahuan • Memupuk kemahiran dan keterampilan dlm kalangan murid. • Mempercepatkan perkhidmatan aduan masalah disiplin. • Memantapkan sistem taksiran dan penilaian Memperkukuhkn disiplin.MEMBANGUNKAN MODAL INSAN • Meningkatkan kerjasama KPM dgn pelbagai agensi. .

CIRI-CIRI MODAL INSAN Kemahiran Ilmu Penampilan yang unggul 3 aspek utama .

CIRI-CIRI MODAL INSAN Bukan hanya mempunyai ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. tetapi mencakupi aspek peribadi serta akhlak yang tinggi Berkeperibadian mulia Berketerampilan Jati diri yg kukuh Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi Perlu berfikir secara kritis dan kreatif Berkemahiran menyelesaikan masalah Kesimpulannya: untuk menghasilkan insan yg mempunyai “kepimpinan yang utuh” (towering personality) Berkeupayaan mencipta peluangpeluang baru .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful