Pengajaran

Konsep Pengajaran
• Merupakan akt @ proses yg berkaitan dgn penyebaran ilmu pengetahuan @ kemahiran. • Meliputi akt perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan & penilaian. • Ianya bertujuan utk menyebarkan ilmu pengetahuan yg lebih berkesan. • Pengajaran-sstu tugasan @ akt yg diusahakan bersama ant guru & murid.

Samb.
• Thomas F. Green, tujuan mengajar utk menukar tingkah laku & kelakuan pelajar mlui proses perolehan ilmu pengetahuan. Proses akt latihan @ pelaziman –usaha menukar tingkah laku pelajar. • Tunjuk ajar digunakan menyebarkan ilmu pengetahuan & kepercayaan baru.

Ciri-ciri pengajaran
• Pengajaran mempunyai 2 unsur utaam iaitu guru & murid.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dlm akt pengajaran guru berperanan sbg pengajar & murid berperanan sbg pelajar Pelajaran bermakna wujudnya pembelajaran Akt yg paling rapat dgn pengajaran ialah interaksi latihan indoktrinasi & pelaziman Melibatkan proses pemikiran & pengunaan bahasa serta simbol Pengajaran mempunyai tugasan Akt pengajaran dijalankan dlm plbg bentuk spt akt pemusatan guru, murid & kedua-duanya sekali. Pgajarn meliputi mgajar, objektif, tempat, ABM, strategi kaedah & teknik mgajar.proses melibatkan interaksi 2 hala antara guru & murid Pgjran Statregi & teknik pengajran mengandungi unsur sains & seni

Model-model pengajaran

Ekspositari

Inkuiri

Model-Model Pengajaran

Pemerosesan Maklumat

Projek

1. Model Ekspositari

Model Ekspositori
• Penyampaianmaklumat @ isi kandungan peljrn secara langsung kpd murid dlm kelas. • Dlm bentuk penerangan, bercerita @ demonstrasi bg tujuan mengajar.
Pengenalan & penerangan isi pelajaran Murid-murid mendengar penerangan Murid-murid mengingati & merekod isi penting

Fungsi utama model pengajaran

1. Memberi panduan kpd perancang mgjr.

Fungsi 2. Membentuk rangka pgjrn yg lengkap

3. Sbg panduan asas bg guru dlm sesi maklum balas serta pengubahsuaian

samb
Menerangkann, menginterprestasi & menghuraikan idea & konsep drpd buku teks Cara-cara penyampaian model ekspositori Menerangkan sambil mendemonstrasian cara melukis. Menerangkan, langkah penyelsaikan masalah berdasrkan kemahiran yg dipelajari

Menerangkan sst konsep dengan ABM

Implikasi model Pengajaran Ekspositori

Sesuai utk mengajar konsep & kemahiran mp spt sains & math Guru dpt menjimatkan masa ketika menyampaikan semua maklumat ttg konsep dlm ms yg singkat

Implikasi

Kaedah ini tidak sesuai digunakan keseluruhan ms mgjr. Dianggap kurang berkesan utk sek renda.

Contoh model Ausubel
• Seorg ahli psikologi dr Amerika. Org pertama mengemukakan teori pembelajaran yg memberi penekanan kpd resepi yg bermakna. • Beliau menyarankan pembelajaran resepi lebih berkesan drp pembelajaran inkuri & penemuan. • Dlm kajiannya, cuba menunjukkan bhw pembelajaran resepi adalah stategi pbljrn yg berkesan dlm pbljrn bermakna.

Samb.
• Mengikut Ausubel, tdpt 2 syarat pbljrn resepi: i.pelajar mesti memp sikap & tujuan yg positif thdp proses pbljrn. ii. Pengetahuan yg sedia ada dlm struktur kognitif pelajar perlu digunakan utk mengaitkannya dgn pbljrn baru.

Model Proses Pengajaran
• A). Model Pengajaran Robert Glaser

Objektif Pengajaran

Pengetahuan sedia ada

Kaedah mengajar

Penilaian

Maklum balas

Implikasi pengajran model Robert Glaser
• 1. Objektif pengajaran harus ditentukan sesuai dgn pengetahuan yg sedia ada. • 2 Kaedah mgjr harus dipilih berdasrkan obj pengajaran & pengetahuan sedia ada murid. • 3. penilaian harus dijalankan ke atas proses pengajaran yg bertujuan mengesan punca2 kelemahan pelajar.

b). Model Proses Pengajaran Le Francois
Peringkat

Proses Pengajaran
Sebelum pengajaran

I

1. 2. 3. 4.

Menentukan obj & maklumat menetukan kesediaan pelajar Menentukan strategi pgjrn Menilai semula

II

Semasa Pengajaran

III

Selepas Mengajar

1. Melaksanakan strategi & prosedur pgjrn 1. Menilai sml keberkesanan strategi pgjr 2. Menentukan smla kesediaan pljr 3. Mbuat pengubahsuaian

2. Model Pemerosesan Maklumat

Teori Pemerosesan Maklumat R. M Gagne.
Persekitaran

Rangsanganrangsangan Rakaman deria Stor ingatan jangka pendek

Pelaksanaan

Pengerak tindak balas

Stor ingatan jangka panjang

Fasa Motivasi
1. FASA MOTIVASI (Jangkaan) 2. FASA KEFAHAMAN (Pemerhatian-simpanan Persepsi 3. FASA PEROLEHAN (Pengekodan-Simpanan Awal) 4. FASA PENAHANAN (Penyimpanan-stor Ingatan) 5. FASA INGATAN KEMBALI (Mengingat kembali-Mencari) 6. FASA GENERALISASI (Pindahan) 7. FASA PRESTASI (Gerak Balas) 8. FASA MAKLUM BALAS (Peneguhan)

8 Jenis Pembelajaran Utk Memperolehi Maklumat
1. Pbljrn mlui isyarat (Signal learning) 8. Pbljrn penyelesaian masalah (problem solving) 7.Pbljrn prinsip (Principle learning)

2. Pbljrn stimulitindak balas (Stimulus-respone learning)

8 jenis pembelajaran

6. Pbljrn konsep (consep learning)

3. Pbljrn mlui rantaian (Chaining)

4. Pbljrn mlui asosiasi verbal (vebal association)

5. Pbljrn mlui plbg pembezaan (multiple discrimination)

Implikasi 8 jenis pembelajaran dalam matematik

Implikasi 8 jenis pembelajaran dalam matematik
• Gagne menyenaraikan fakta, kemahiran, konsep dan prinsip sbg kategori yg harus dipelajari dlm matematik. • Fakta – seperti simbol yang mewakili nombor, istilah segitiga, sudut dsb. • Kemahiran – prosedur dan operasi yang dijalankan dgn tepat dlm masa yg berpatutan. Cth operasi +,-,x, membina sudut tepatdsb.

• Konsep – idea yg diabstrakan drp cth2 konkrit. Definisi2 yg diberikan perimeter, segitiga sama, no perdana dsb ialah cth2 bagi konsep matematik. • Prinsip- gabungan dan perhbgn antara konsep2 matematik. Teori dan hukum matematik ialah cth2 bg prinsip matematik.

Model taba
• Mengikut taba, konsep blh dibntk tepat melalui penyusunan bhn2 pengajaran dlm satu sistem yg sesuai. • Pemilihan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui 4 peringkat utama :

• Contoh struktur pengetahuan mengikut model Taba • Matapelajaran :sains • Konsep pembntkan :ciri2 benda hdp

Contoh struktur pengetahuan mengikut model Taba
peringkat Isi pelajaran

Penyusunan data
Pembentukan konsep Pembentukan hukum Aplikasi

Cth2 benda hdp dan bukan benda hdp utk mengenal pasti ciri2 perbezaan
Mengelaskan ciri2 spt bertumbuh, membiak, bernafas, bergerak utk menjadi satu kategori tertentu Membuat generalisasi: benda2 hdp blh bertumbuh, menbiak, bernafas, bergerak. Mengenalpasti benda2 hdp yg lain berdasarkan generalisasi yg tlh didapati

Implikasi model Taba dlm bilik darjah
• Mengaitkan struktur pengetahuan dgn proses perancangan dan pembelajaran • Semasa perancangan, perkara yg dipertimbangkan adalah penyusunan data, pembntkn konsep, dan membuat generalisasi dari konkrit kpd abstrak. • Dlm proses pengajaran, teknik meningktkan daya pemikiran pelajar adalah penting.

Model inkuiri
• Merangkumi segala proses soal selidik utk mendptkan jawapan atau kesimpulan dari soalan. • Aktiviti ini memerlukan murid mengenalpasti soalan bermasalah, menjalankan kajian, membuat rumusan dsb. • i) bagaimana pokok boleh bernafas • Ii) apakah faktor2 yg membawa kpd pencemaran • Iii) faktor2 yg membwa kpd taburan penduduk di Malaysia.

Model inkuiri sains
• Digunakan utk mengkaji prinsip, fenomena, dan ciri2 unsur sains.

Mengenal pasti masalah

Mencari maklumat rumusan

Membuat hipotesis

Menguji hipotesis

Menilai dan membuat rumusan

Model inkuiri sosial
• Digunakan intuk mengkaji topik2 yg berkaitan dgn bdg2 kemasyarakatan dan kemanisiaaan. • Berlandaskan kpd aktiviti pemerhatian, temubual dan soal selidik. • Merangkumi 6 langkah berikut:

model inkuiri sosial

Pembentuka n masalah oleh guru

Pembentukan hipotesis oleh murid

Memberi definasi kpd hipotesis

M‟buat kesimpulan atau rumusan

Mencari sokongan utk hipotesis

Perbncgn kesahan hipotesis

Model inkuiri jurisprudential
• Digunakan utk mencari kebenaran dan ketepatan isu2 spt belajar sains adalah lebih berguna drp belajar sastera. • Berlandaskan kpd aktiviti perdebatan. • Terdpt 2 jenis inkuiri iaitu inkuiri terbimbing dan inkuiri terbuka. • Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing murid • Inkuiri terbuka iaitu murid2 tidak diberi bimbingan.

MODEL PROJEK
• Berlandaskan teori perbelamjaan hasil pembelajaran murid menjadi lbh berkesan jika mrk menaruh minat dan bersedia utk melaksanakan aktiviti pembelajaran. • Menyarankan murid2 belajar melalui aktiviti permainan, kerja praktik, kajian dan lawatan. • Aktiviti pembelajaran melalui kerja projek dijalankan selepas murid menguasai kemahiran2 tertentu.

. Cthnya selepas murid telah menguasai kemahiran mengira purata, maka mereka boleh diberi projek menjalankan kaji selidik utk mendptkan purata umur rakan2 dalam kelas. . Perkara2 yg perlu diberi perhatian untuk kerja projek ini :

1

Objektif dan aktiviti kerja projek harus ditentukan berdasarkan kecederungan & kemahiran murid

2
3 4 5

Sebelum menjalankan aktiviti, guru perlulah menyediakan bahan2 dan alat2 yg diperlukan utk perlaksanaannya
Menentukan kerja yg mana memerlukan bimbingan guru dan yg mana memerlukan kepimpinan murid drp kumpulan cerdas Menentukan cara mempamerkan hasil2 kerja murid, cara menyimpan dan penggunaannya sbg alat bantu mengajar pd masa akan datang Adakah rancangan yg baik dan lengkap seperti mbahagikn kerja utk setiap kumpulan demi menjamin kelicinan perlaksanaannya.

STRATEGI PENGAJARAN A) Strategi pemusatan guru
• Dalam strategi ini, guru memainkan peranan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. • Dlm bilik darjah, guru menguasai segala aktiviti pelajaran, byk memberi penerangan dan murid hanya mendengar. • Kaedah keseluruhan kelas, demonstrasi, syarahan, bercerita dan segala kemahiran yg berpusatkan guru dlm pengajaran mikro menjadi pertimbang rasa semasa mgunakan strategi ini.

Ciri- ciri strategi pemusatan guru
CIRI2 STRATEGI PEMUSATAN GURU
1 2 Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan peranan yg penting, sdgkan murid berperanan sbg penonton sahaja. Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. Guru banyak bercakap dan murid banyak mendengar.

3 4
5 6

Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. Murid2 tdk berpeluang menyumbang pendapat mereka. Guru byk bertindak mengawal dan memberi arahan. Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru
Strategi ini mementingkan pencapaian murid berdasarkan keputusan ujian dan peperiksaan Di bawah strategi ini, murid2 menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif.

B) STRATEGI PEMUSATAN MURID
• Dlm strategi ini, murid memainkan peranan yg penting dlm proses pengajaran. • Murid2 melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. • Guru bertindak sbg seorg pemimpin yg membimbing murid menjalankan aktiviti pengajaran. • Kaedah kumpulan, perbincangan, penyoalan, bermain, simulasi, penyelesaian masalah adalah menjadi asas kpd strategi ini.

Ciri-ciri strategi pemusatan murid
CIRI2 STRTEGI PEMUSATAN BAHAN
1 2 Dalam aktiviti pembelajaran, murid memainkan peranan yg pntg, sdgkan guru merupakan pembimbing murid dlm menjalankan aktiviti pembelajaran. Komunikasi antara guru dan murid adalah secara 2 hala. Guru mggunakan kaedah menyoal untuk membimbing murid.

3 4
5 6

Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik. Murid digalakkan memberi pendapat mereka. Straf pembelajaran muridtegi pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objekti
Perkembangan murid adalah secara menyeluruh dan seimbangan dari segi intelek, rohani, sosial dan jasmani. Di bawah strategi ini, pelajar menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

C) STRATEGI PEMUSATAN BAHAN
• Di bawah strategi ini, bahan pelajaran memainkan peranan yg pntg dalam proses pengajaran dan pembelajaran. • Bahan pengajaran yg digunakan biasanya boleh diklasifikasikan 2 kategiri iaitu bahan pengajaran dan bahan pembelajaran. • Bahan pengajaran adalah seperti carta, graf, peta, gambar, slaid, radio dsb • Bahan pembelajaran adalah seperti buku teks, kad kerja, bahan bercetak, radas, komputer dsb.

Ciri-ciri strategi pemusatan bahan
CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN
1 Dlm aktiviti pengajaran dan pembelajaran, bahan memainkan peranan yg penting. Guru atau murid bergantung sepenuhnya kepada penggunahan bahan utk mencapai objektif pelajaran. Komunikasi berlaku antar guru dgn bhn pengajaran dan antara murid dgn bhn pengajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran lbh mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran utk mencapai objektif.

2 3

4 5
6

Peluang interaksi antar murid adalah banyak. Kaedah2 sosial dpt dipupuk melalui aktiviti berkumpulan. Pengajaran guru adalah ditumpukan kpd pengajaran yg bermakna, menarik dan berkesan
Strategi ini mementingkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bermakna melalui proses pengalaman yg sebenar.

D) Strategi berasaskan tugasan/aktiviti
• Aktiviti bermaksud gerakerja atau tindakan. Ia melibatkan segala gerakerja yg dijalankan oleh guru dan murid utk mencapai objektif pelajaran. • Dgn kata lain, aktiviti mengandungi segala tindakn dalam pengajaran dan pembelajaran. • Mengikut J. Dewey (1910), pelajaran harus berasaskan kpd aktiviti. Melalui aktiviti murid, intelek, rohani, sosial dan jasmani mrk dpt dikembangkan secara

• Di bawah aktiviti ini, guru byk melibatkan aktiviti membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. • Antara aktiviti adalah membaca, menulis, mengira, bermain, berbincang, melukis, menyanyi dsb.

PENDEKATAN MENGAJAR

Konsep pendekatan
• Mengikut Kamus Dewan (1998), pendekatan merupakan satu cara atau langkah yg diambil bg melaksanakan sesuatu tugas. • Dalam konteks pendidikan, pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu. Misalnya objektif pelajaran yang ditentukan utk pengajaran sesuatu pelajaran. • Menurut Edward M. Anthony (1963), pendekatan adalah satu set andaian yang

PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN
• Kesepaduan bermaksud bersatu, bercantum, bersama. KBSR dan KBSM mengandungi unsur2 kesepaduan. • Dibwh rancangan KBSR konsep kesepaduan diamalkan dalam penggunaan strategi penggabungjalinan dan penyerapan. • KBSM konsep kesepaduan berlaku dalam semua peringkat antara aktiviti pengajara dan pembelajaran, kokurikulum, bhn pelajaran dsb.

Konsep penggabungjalinan dalam KBSR dan KBSM
• Penggabungjalinan adalah satu proses penyampaian beberapa kemahiran dlm sesuatu pelajaran. • Kemahiran merujuk kpd kecekapan melaksanakan berbagai jenis aktiviti pembelajaran seperti membaca, menulis, menghurai, mengira, mewarna dsb.

• Strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR dan KBSM menggabungjalinkan beberapa kemahiran asas seperti mendengar, lisan, membaca dan menulis secara bersepadu dan menyeluruh.

Ciri-ciri penggabungjalinan
CIRI-CIRI PENGGABUNGJALINAN
1 2 Merupakan beberapa integrisi kemahiran yg terdapat dlm sesuatu matapelajaran. Proses penggabungjalinan berlaku di antara kemahiran yang berkaitan dgn secara bersepadu dan menyeluruh.

3 4
5 6

Aktiviti pengajaran da pembelajaran dlm sesuatu pelajaran adalah dipelbagaikan dgn cara menarik. Dlm berbagai kemahiran yg digabungjalinkan, satu kemahiran merupakan kemahiran utama dan kemahiran lain merupakan kemahiran sampingan.
Organisasi kemahiran-kemahiran adalah fleksibel. Turutan kemahiran yg digabungjalinkan boleh berubah mengikut situasi Kemahiran2 yg diintegrasikan adalah saling dikukuh dan diterapkan antara satu sama lain.

Cara-cara menggunakan penggabungjalinan
1 2 3 4 5 6 Mengenal pastiterlebih dahulu kemahiran utama dan kemahiran2 sampingan.utama harus diberi penekanan dlm strategi pengajaran dan Kemahiran

pembelajaran
Kemahiran2 sampingan yg dipilih hendaklah telah dikuasai dan boleh dikaitkan dgn kemahiran utama secara bersepadu Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan manakala kemahiran sampingan digunakan disemua peringkat pelajaran. Strategi penggabungjalinan hendaklah dirancang berdasarkan objektif pelajaran, kebolehan dan pencapaian murid. Kemahiran2 dlm sesuatu pelajaran seharusnya diintegrasi mengikut satu urutan yg sesuai. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dgn kemahiran lain.

Penyerapan Dalam KBSR & KBSM
• Penyerapan merupakan proses menyepadu atau mengintergrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam suatu pelajaran. • KBSR Tahap 1, matapelajaran Sains dan Kajian Tempatan dijadikan sebagai mata pelajaran bahasa. • Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, Pendidikan Jasmani dan Muzik sebagai aktiviti sokongan

LISAN

MENULIS

UNSUR-UNSUR ISI KANDUNGAN SAINS DAN KAJIAN TEMPATAN

MEMBACA

MENDENGAR

Rajah : Penyerapan unsur-unsur Sains dan Kajian Tempatan dalam Bahasa Melayu KBSR Tahap 1

Penyerapan Dalam KBSR & KBSM
• KBSR Tahap II, mata pelajaran Geografi, Sejarah, Kesihatan dan Pendidikan Moral diserap secara bersepadu dalam Sains dan Kajian Tempatan. • Dalam program KBSM, semua matapelajaran hendaklah berkait antara satu sama lain dan menerapkan nilai-nilai murni untuk setiap mata pelajaran

KEMAHIRAN DI ANTARA MATA PELAJARAN

ISI KANDUNGAN DI ANTARA KURIKULUM DENGAN KOKURIKULUM

NILAI-NILAI MURNI MERENTAS KURIKULUM PENYERAPAN

ILMURajah : Penyerapan DI ANTARA MATA PELAJARAN

BAHASA Dalam KBSM MERENTAS

KURIKULUM

Ciri-ciri Penyerapan
• Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada berbagai jenis mata pelajaran • Unsur-unsur ilmu pengetahuan diserap secara bersepadu dalam satu mata pelajaran • Bil mata pelajaran adalah fleksibel • Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan • Proses penyerapan boleh berlaku secara penggabungjalinan. Boleh diserap dalam aktiviti kemahiran seperti membaca, menulis dan mengira.

Strategi Pelaksanaan Konsep Penyerapan
• Penyerapan unsur-unsur isi kandungan daripada berbagai-bagai mata pelajaran dalam satu mata pelajaran. Cth, di bawah tajuk “Haiwan”, unsur-unsur isi kandungan seperti Geografi, Sejarah, Kesihatan, Sains dan Pendidikan Moral dapat diserap.

Pendekatan dan strategi pengajaran induktif
Konsep Induktif • Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat, kemudian membuat kesimpulan. • Guru memulakan pengajarannya dgn memberikan memberikan beberapa cth yg khusus tetapi mengandungi prinsip yg sama.

• Berdasarkan cth2 yg diberikan, murid2 dibimbing memikir, mengkaji, mengenalpasti serta mentafsir maklumat yg diberikan, kemudian membuat kesimpulan.
Contoh2 khusus Memerhati, mengkaji, mengenal pasti, mentafsir Membuat generalisasi/ kesimpulan

Jenis2 pendekatan induktif
JENIS- JENIS
1 2 Membentuk satu generalisasi drp cth2 tertentu. Cth mencari ciri segitiga yg sama drp pelbagai jenis segitiga membentuk satu prinsip utk ujikaji tertentu. Cthnya mendpt prinsip graviti drp ujikaji benda2 dijatuhkan dari atas ke bwh.

3 4
5

Membtk satu hukum drp pernyataan2 tertentu. Misalnya mendpt hukum tatabahasa drp membuat analisis terhdp struktur ayat bahasa. Membentuk satu teorem melalui aktiviti2 induktif. Cth mencari hasil tambah sudut2 utk mendpt teorem sudut segitiga.
Mendpt satu teori dpr satu urutan pemikiran. Cthnya memerhati t‟laku manusia utk mendptkan satu teori pembelajaran.

Prinsip2 penggunaan strategi induktif
JENIS- JENIS
1 2 Sebelum memulakan aktiviti pembelajaran, guru perlu menyediakan cth2 yg sesuai bg memudahkan murid membuat rumusan Guru tidak harus memberi penerangan atau menghuraikan isi pelajaran yg berkaitan dgn kesimpulan.

3 4
5

Jenis contoh yag diberkan haruslah dipelbagaikan dan mengandungi ciri2 yg sama. Alat bantu mengajar harus disediakan utk membantu murd membuat kesimpulan yg berkenaan.
Aktiviti pembelajaran harus melibatkan penggunaan deria2 murid, seperti penglihatan, pendengaran, deria sentuh dsb.

Langkah-langkah Strategi Pengajaran Dengan Pendekatan Induktif
Menentukan objektif pelajaran Menyediakan contoh-contoh PERINGKAT I Menyediakan soalan-soalan PERANCANGAN Menyediakan alat bantu mengajar Set Induksi PERINGKAT II Mengemukakan contoh-contoh PENDEDAHAN memerhatikan contoh-contoh Mengenalpasti ciri-ciri PERINGKAT III Menganalisis ciri-ciri PEMBNTKN KONSEP Merumuskan ciri-ciri MENTAFSIR CIRI-CIRI Membuat generalisasi PERINGKAT IV Menerangkan fungsi kesimpulan, hukum, prinsip, teori atau teorem PEMBENTUKAN Membuat kesimpulan kognitif KESIMPULAN Membuat kesimpulan Memberi aktiviti susulan
PERINGKAT V PENUTUP

PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF
Konsep Deduktif • Ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yg bermula drp sesuatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum diikuti dgn aplikasinya keatas cth2 yg khusus. • Pendekatan ini juga digunakan mendapatkan generalisasi yg baru drp rumus , prinsip, hukum yg telah diketahui.

Aplikasi rumus, prinsip, teorem atau hukum Rumus, prinsip atau hukum yg telah diketahui
Kaedah deduktif

Mendapatkan rumus, prinsip teorem atau hukum yg baru

Rajah: proses pengajaran dan pembelajaran melalui pendekatan deduktif

• Kaedah deduktif memerlukan murid memperolehi kefahaman yg mendalam serta berupaya memilih rumus, prinsip serta hukum yg telah dipelajari dgn tepat. • Guru memberitahu muri objektif pelajaran pd peringkat awal • Murid dibimbing mengingati kembali hukum, prinsip dan teori bg menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan baru.

Jenis pendekatan deduktif
Jenis-jenis
Penyelesaian masalah

Pendekatan deduktif
Banyak digunakan utk menyelesaikan masalah. Cth: selepas murid mempelajari imbuhan „ber‟ mereka disuruh m;busat beberapa ayat m‟gunakan imbuhan „ber‟

Membtk generalisasi Boleh digunakan utk membtk satu generalisasi baru. baru Cth: setelah murid mempelajari rumus segiempat tepat, mereka diminta m‟gunakan rumus itu utk mendpt rumus luas segitiga bersudut tegak. Membukti hipotesis Boleh digunakan utk membuktikan sesuatu hipotesis melalui prinsip yg telah dipelajari. Cth: selepas murid mempelajari teorem sudut garis lurus, maka mereka diminta m‟gunakan teori ini utk m‟hasilkan tambah tiga sudut segitiga 180 darjah.

Pendekatan dan strategi pengajaran elektif
• Perkataan elektif berasal drp bhs Inggeris elective yg bermaksud pemilihan. • Merupakan gabungan pendekatan2 yg digunakan sbg strategi pengajaran melaksanakan sesuatu pelajaran dlm kelas. • Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik.

• Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif. Kedua-dua pendekatan ini sering digunakan sbg strategi pengajaran semasa mengajar rumus, prinsip, hukum dan konsep. • Pendekatan ni juga sesuai digunakan dlm strategi pengajaran aktiviti berkumpulan. • Oleh itu guru sesuai menggunakan strategi pemusatan bahan bagi aktiviti pengayaan dan strategi pemusatan guru bg aktiviti pemulihan.

Pembelajaran Koperatif

Pembelajran Koperatif
• Bermaksud belajar murid-murid belajar scr berkerjasama biasanya dlm bilik darjah. • Pelajar2 bereinteraksi & saling bantu mbantu dlm akt pbljrn utk capai prestasi cemerlang. • Langkah2 pbljrn koperatif;
o o

A). Guru bermula menyampaikan pljrn baru. B). Murid2 mbtk kump utk mbincangkan scr koperatif ttg pljrn yg tlh disampaikan oleh guru.

• C). Uijan ditadbir utk mgesan kemajuan @ pcapaian murid2 dlm setiap kump • D). Peneguhan sosial diberikan kpd kump yg menunjukkan pretasi yg cemerlang.

Ciri2 Pbljrn Koperatif
1. murid2 melibatkan diri scr aktif & koperatif dlm pbljrn kump

2. murid2 dilatih dgn akauntibiliti diri & t/jawab berkongsi

3. Kemahiran interaksi sosial dpt dipupuk dlm pbljrn koperatif

4 kesedaran bahawa pbljrn kopertif adalah kunci pencapaian yg lebih baik drpd pbljrn diri sendiri.

Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran Kolaboratif
• Mengikut kamus dewan (1998)-kerjasama erat ant 2 pihak @ lebih. • Berusaha bersama utk mcapai sstu matlamat yg sama utk mcapai prestasi yg baik sama ada dlm bidang akademik @ kokurikulum • Menurt Colen, dpt mempertingkatkan nilai2 kerjasama , pertingkatkan keberkesanan pembelajaran & masalah disiplin dpt dikurangkan ketahap yg minimum.

Kriteria asas mjayakan P&P scr Koperatif & Kolaboratif
1. Mempunyai semangat kesaling bergantungan yg positif.

2. Kemahiran sosial

3. Kesedaran akauntibiliti

4 Penilaian kump

Strategi, kaedah & teknik mgajar scr koperatif & kolaberatif agar mudah 1. Bahagikan kump murid & beri nama kump
mengidentifikasikan mereka 2. Nyatakan obj, hn2 pelajaran yg digunakan serta langkah2 melaksanakan akt. 3. Mengajar prosedur melaksanakan akt.

4. Tentukan & mengjar kemahiran koperatif yg diperlukan

5. Tugaskan setiap anggota adalah berakauntibiliti dlm prestasi kump

6. Ajarkan murid2 cara menilai kejayaan usaha bersama

Strategi P&P Koperatif/kolaboratif
• Menurut Sheiingold (et al. 1984), komputer merupakan sst media yg mgalakan pbljrn koperatif • Sharon (1994)mengenalpasti bbrp ciri asas pbljrn kolaboratif spt; a). Merancang & mbahagikan pelajar dlm bbrp kump mgikut plbg kebolehan b). Mbins kesalingbergantungan yg positif di dlm kump

samb
c). Pengajrn kemahiran sosial dlm proses pbljrn koperatif d). Memastiakn akauntibiliti e). Membantu kump2 memproses maklumat

Strategi P&P Mediatif
• Dlm pedagogi bestari, computer Mediated Learning (CML)mengunakan komp sbg pbljrn mllui proses komunikasi. • Menurut Bujea (1988) tdpt 3 js strategi mediatif utk mgunakan komp; a). Mpbg langkah mgajar b). Memeringkatkan isi sukatan pelajaran c). Mpbg kaedah mgjr

Pengintegrasian kemahiran generik dlm P&P
• 1. Kemahiran Berfikir-proses yg mengunakan akal utk selesaikan masalah. Melibatkan akt2 mnyusun idea2 @ pkr tsembunyi, mbuat kesimpulan utk mdpt ilmu @ kemahiran baru. • Ciri2 kemahiran bfikir: a). Mbanding & mbeza b). Merumus, mbuat inference & meramal c).mencetus @ mjana idea dlm sesi pbincangn

d). Menentukan sumber sama ada boleh dipercayai e). Mengusul & memeriksa andaian f). Menimbang & mbuat keputusan g). Mencipta metafora @ analogi h). Mganalisis & menilai i). Menyelesaikan masalah

• 2. Kemahiran Mengajar-merupakan akt @ proses yg bkaitan dgn penyebaran ilmu pgtahuan @ kemahiran ttu. Melibat akt perancangan, pengelolaan, penyampain, bimbingan & penilaian dgn btujuan menyebar ilmu pengetahuan @ kemhiran kpd pelajar.

Ciri2 kemahiran mgajar
a). Akt pgjrn dpt dilaksanakan scr sistematik b). Peringkat permulaan-guru bjaya motivasikan murid2 utk bersedia mikut p&p. c). Konsep & kemahiran yg baru dpt dikembangkan drp yg mudah kpd susah, drp konkrit kpd abstrak. d).isi pelajaran dpt disampaikan scr lancar & sistematik.

e). Suasana pembelajaran positif mgalakan pljr aktif f). Murid diberi peluang binteraksi dlm kump g). Disiplin arahan diri & arahan kerja di kal pel dpt diperlihatkan h). Strategi & kaedah mgajar digunakan adalah sesuai. i). Akt pgukuhnan dpt mbantu murid2 mbuat rumusan & selesaikan masalah

j). Akt peneguhan dlm peringkat penutup sesuai & mbawa perasaan kejayaan murid2 mereka.

• 3. Kemahiran pemudahcaraan • Ialah fasilatotor yg mbimbing, memotivasi serta mengerak org lain agar dpt mguruskan @ mjlnkan sst akt ttu dgn licin, tanpa sebarang halangan atau ganguan. • Guru sbg pemudahcaraan utk melicinan sgl proses p&p.

4. Kemahiran menilai-proses menentukan, mdptkan, mberikan maklumat yg bguna utk mbuat ptimbangan mengenai tindakan selanjutnya. • Prosedur penilaian;
Peringkat persedian ujian Peringkat pentadbiran ujian

Peringkat pemeriksaa n& pgukuran

Peringkat analisis

Peringkat interpretasi & tindakan

• 5. Kemahiran berkomunikasi secara lisan & bertulis-utk menyampaikan khabar, berita, mesej, pdpt @ maklumat kpd pdgr. • Guru sbg penyampai ilmu pengetahuan sering mgunakan komunikasi scr lisan & btulis dgn murid2.

• 6. Kemahiran pengunaan teknologi maklumat (pgunaan komp dlm pdidikan)mbw reformasi serta pkbgn dlm teknologi pdidikan, teori pdidikan, teori p&p, pgurusan sek, sist ptadbirn serta kemahiran & latihan guru. • Guru hendakan

Kaedah & Teknik Mengajar
1.Kaedah mengjar- satu siri tindakan guru yg sistematik & blandaskan kpd sst pdekatan yg dipilih dgn tujuan mcapai obj pelajaran. 2.Teknik mgjr-sbg kemahiran guru dlm pgelolaan & pelaksanaan kaedah mjr dlm sst akt p&p.

a). Belajar sambil main(permainan)
• Kaedah & teknik mgjr yg mberi peluang kpd murid2 melakukan akt bpura2 di bawah keadaan tkawal. • Ia khasnya utk peljr sek rendah. • Bertujuan-mgembang potensi intelek, jasmani, rohani & sosial.

Langkah pelaksanaan
a). Guru menerangkan scr ringkas ttg tujuan pmainan b). Guru kemudian mendomonstrasian cara @ kaedah bmain c). Seorg @ sekump kecil murid dipilih utk melakukan semula demonstrasi guru d). Semua murid mjlnkan pmainan dlm kump kecil masing2

e). Guru beredar dari kump ke kump lain utk mengawasi akt murid f). Selepas akt permainan, guru @ murid dipilih utk mbuat rumusan. • Cth permainan: 1.Teka teki utk pelajaran bhs 2.Mcari benda2 tesembunyi dlm gambar

Langkah pelaksanaan
Bil Langkah
1 Langkah 1 (perancangan)

huraian
-penentusn js akt permainan -penyediaan alat pmainan -penetapan pertaturan pmainan -penetapan masa permainan -penerangan tujuan, pertautan & ms pmainan -penerangan cara permainan -murid2 mjalankan akt permainan -guru mengawas, memerhati & mbimbing -guru menilai hasil permainan -guru mumumkan keputusan pmainan -guru bbincang dgn murid2 ttg akt pmainan dijlnksn -guru mbimbing murid2 mbuat rumusan -murid2 mcatat rumusan dlm buku nota -mgutip & myimpan alat pmainan

2 3 4 5 6

Langkah 2 (permulaan) Langkah 3 (permainan) Langkah 4 (penilaian) Langkah 5 (perbincangan) Langkah 6 (penutup)

b). Main peranan
• Merupakansatu lakonan spontan yg melibatkan sekump murid tanpa mgunakan sbrg skrip. • Ianya btujuan utk megukuhkan kemahiran pertuturan & melatih pelajar utk bfikir scr spontan spy dpt menyelesaikan masalah secepat mungkin dl situasi terkawal.

Langkah pelaksanaan
1. Guru mewujudkan satu situasi bermasalah yg disediakan 2. Guru menerangkan secara ringkas ttg situasi bermasalah, peranan watak2 & tempoh lakonan

3. Guru memilih murid2 menjadi pelakon2 4.Murid2 berdasarkan watak2, memainkan peranan mrk dlm sesi simulasi sambil menunjukkan cara penyelesaian 5. Guru berbincang dgn murid2 prestasi pelakon2 & cara menyelesaikan masalah 6. Guru mbimbing murid2 mbuat rumusan

Langkah2 mengajar
Bil
1 2

Langkah

Huraian

Permulaan -guru mewujudkan satu situasi: seekor anak kerbau diburu oleh seekor harimau. Bagaimana anak kerbau dapat diselamatkan? Sesi simulasi (lakonan) -seorg murid memakai topeng harma mgejar seorg murid yg memakai topeng anak kerbau -anak kerbau itu blari dgn perasaan takut sempat dilindungi oleh murid2 yg memainkan peranan sbg satu kump kerbau hidup berkelompok -Kerbau2 mbtk satu bulatan melindungi anak kerbau didlmnya Harimau cuba masuk bulatan ttpi tidak bjaya & akhirnya meniggalkanya kump kerbau dgn perasaan kecewa -guru berbincang dgn murd2 mbuat ttg lakonan yg telah selesai dijalankan -guru mbimbing murid2 mbuat rumusan yg mengaitkan dgn konsep perpaduan rakyat

3

penutup

c). Bercerita
• Kaedah mgajar yg membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya mllui pengunaan teknik bercerita.

Prinsip2 panduan penguasaan kemahiran bercerita
a). Guru harus memilih cerita yg sesuai minat, kebolehan, umur & pgalaman murid serta obj pelajarannya. b). Sebelum bcerita, guru hendaklah mhafal isi2 ptg yg tkandung dlm cerita itu. c). Abm harus disediakan sebelum sesi bcerita. Soalan2 utk susulan juga harus disediakan d). Sebelum bcerita, pastikan beljr bersedia e). Guru boleh duduk @ berdiri agar peljr boleh melihat muka guru dgn jelas.

f). Mulakan cerita dgn suara yg menarik dgn penuh emosi. g). Pandangan terus kemuka muri bgilir2. h). Pastikan suara guru lantang. i). Kad2 perkataan & gambar harus digunakan utk pljr memahami cerita j). Guru boleh mgemukakan soalan utk mgalakan murid meramal pkbgn cerita selanjutnya. Pastikan bhs & ayat guru mudah difahami.

k). Isi cerita disampaikan pd murid dgn gerak geri scr s/jadi l). Selepas bercerita akt susulan harus diadakan.

Kaedah & teknik pengjaran tematik
• Berkaitan dgn akt pengjaran scr kump mengikut plbg kebolehan. • Cara 1
Kump cerdas Sub topik TEMA Sub topik Kump lambat Kump sederhan a Sub topik

• Cara 2-Tema yg sama diberikan & dibincangkan oleh murid2 dlm kump plbg kebolehan.
Kumpl 1 Topik X Kump 2 Topik X

TEMA

Topik X Kump 3

• Cara3- Tema yg berbeza ttpi saling lengkap-melengkapi diberikan &dibincangkan dlm kump plbg kebolehan.
Kump 1 Topik Y1 TEMA Topik Y3 Kump2 Kump2 Topik Y2

Keadah & Teknik Mengajar Bersepadu:Pengabungjalinan & Penyerapan • Pengabungjalinan-proses mengintergrasikan bbrp kemahran dlm sst pelajaran. • Penyerapan-proses Mengintergrasikan unsu-unsur isi kandungan drp 2 @ lbih mata pelajaran. • Kedua2 strategi ini biasanya diuruskan serentak & bersepadu dlm sst pelajran

Strategi pelaksanaan
• 1. Pengagungjalinan kemahiran2 yg tdpt dlm satu mp.
mendengar Bertutur (lisan) membaca meulis

• 2. Pengabungjalinan kemahiran2 di ant mp spt Math & BM
Membaca soalan bermasalah Kemahiran bahasa menulis fakta pentinglah Mengira Memberi jawapan scr lisan

matematik

Contoh pengunaan strategi kemahiran dlm 1 mp
Matapelajaran : Bahasa Melayu Tajuk : Kefahaman petikan rencana Obj pelajaran : Slps akt P&P, murid dpt: 1. mberi scr lisan isi2 ptg dlm petikan 2. Mberi erti @ mhuraikan maksud perkataan & ungkapan

Kaedah & Teknik Mengjar bersepadu:Penyerapan
• Proses mengintergrasikan unsur2 isi kandungan 2 @ lebih mp dlm satu mp. • Di bawah KBSR tahap 1, unsur2 isi kandungan mp KT & sains diserap mjd isi mp bahasa.
• lisan
• mendengar menulis

• membaca

Unsur2 isi kandunga n mp sains & KT

Kaedah & Teknik Pemudahcaraan
• Proses yg mengerakkan sst akt pbljrn agar dpt djlnkan dgn lancar • Guru yg menguasai kemahiran ini ialah guru yg cekap mgunakan lisan & bukan lisan, teknik menyoal serta memp bakat memimpin. • Kesan pengunaan kemahiran pemudahcaraan: • A.teknik melibatkan murid2 menyertai akt ini • B. kemahiran mengunakan teknik

• • • • •

Ciri2 pemudahcaraan: A). Penyoalan B). Pencontohan C).Scaffolding D). Pengarahan

perbincangan
• -satu kaedah & teknik mgajar yg melibatkan akt pbualan di ant guru & murid. • Tdpt dua btk perbincangan: a). Perbincangan keseluruhan kelas, biasanya diketuai oleh guru.
guru

b). Perbincang kump kecil, diketuai oleh murid

• Prinsip2 Perbincangan: a). Pemilihan topik perbincangan b). Tujuan perbincangan harus dijelaskan c). Pengerusi & pencatat harus dipilih

sumbangsaran
• Sesi perbincangaan yg membolhkan ahli kump menyumbangkan pdpt & idea thdp sst topik perbincangan. • Prinsip2 sumbangsaran: a). Topik perbincgan harus sesuai b). Memp garis panduan c). Setiap kump memp kebolehan yg pelbg.

Langkah2 sumbangsaran
1.Peringkat permulaan-mengemukan soalan perbincangan 2.Peringkat perbincangan-ahli kump mcadangkan idea. 3.Peringkat penilaiann& rumusan-pelapor2 mbentangkan idea di depan kelas

Kaedah inkuri-penemuan
-merangkumi akt merancng, menyiasat, menganalisis & menemui. -proses p&p mlui kaedah ini: a). Mengenalpasti topik kajian b). Merancang strategi penyelesaian c). Mengumpul maklumat yg bkaitan d). Mkaji & m‟analisis maklumat e). Mbuat generalisasi @ rumusan

• Prinsip2 a). Memilih topik kajian b). Menyediakan alatan & radas c). Berbincang dgn murid2 • Langkah2 pengajaran: a). Mengenalpasti topik kajian-menentukan topik kajian b). Merancang strategi penyelesaianmeramal & mbuat hipotesis

c). Mengumpul maklumat yg berkaitanmcantat maklumat yg dikumpul d). Mengkaji & manalisis maklumat yg dikumpul-mjadual & mgelaskan maklumat e). Mbuat generalisasi @ rumusan-merekod generalisasi @ rumusan dlm buku nota.

Tunjuk cara
• Kemahiran guru mendemonstrasikan cara @ langkah melakukan sst dihadapan murid. • Prinsip2 tunjuk ajar: a). Sebelum demonstrasi-guru tentukan topik b). Sms demonstrasi-guru memandang ke arah murid c). Selepas demonstrasi-bincang dgn murid tujuan demonstrasi.

• Langkah pgjrn: a). Perancangan-tentukan tajuk & obj b). Pelaksanaan-pengunaan alat/radas mikut langkah yg disediakan c). Latihan-murid mencontohi guru melaksanakan akt kemahiran d). Penutup-murid mbuat rumusan & mcatat nota2 yg bkaitan

Penyelesaian masalah
• Memerlukan murid mgunakan kemahiran prinsip @ teori yg telah mrk pelajari. • Prinsip2; a). Soalan bermasalah harus diberikan sebaik shj murid mempolehi ilmu pengetahuan @ menguasai kemahiran yg berkaitan b). Soalan bermasalah harus dibina berdasarkan kebolehan & pengetahuan murid

c). Berbincang dgn pelajar bbg cara yg mbolehkan mereka menyelesaikan masalah. • Langkah pgjrn: a). Mengenalpasti masalah b). Mcari maklumat rumusan c). Mbuat hipotesis d). Mguji hipotesis e). Menilai & mbuat rumusan

• 1. Model Polya- George Polya 1957. penyelesaian masalah math boleh dilaksanakan dlm 4 peringkat: a). Memahami soalan bmasalah-murid dibimbing utk memahami b). Merancang strategi penyelesaian-memilih operasi yg sesuai c). Melaksanakan strategi penyelesaian-murid mhuraikan langka2 d). Menyemak masalah & penyelesaiannya smlamgunakan cara lain 2. Model Lester (1978)-menyarankan 6 peringkat. a). Kesedaran masalah b). Kefahaman obj

c). Analisis obj d). Perancangn strategi e). Pelaksanaan strategi f). Prosedur & penilaian penyelesaian 3. Theory Of Constraints-pljr mgunakan kemahiran bfikir & bkomunikasi scr sistematik, berlogik, tepat &mudah difahami.

-mengandungi 3 langkah; 1.Kesedaran & mngenalpasti situasi bermasalah 2.Mengenalpasti cara penyelesaian masalah. 3.Pelaksanaan cara penyelsesaian masalah

Pembelajaran masteri
• Berasal drp BI-kehandalan, kepandaian @pun mguasai sst kemahiran dgn cekap & lengkap • Strategi pbljrn: a). Merangka obj pbljrn bdasarkan hasil pelakuan murid. b). Murid diajr dgn kaedah & teknik yg betul c. Tentukan tahap penguasaan & pencapaian pljr d). Laksanakan akt pemulihan utk pljr yg belum menguasai

Faktor2 mpengaruhi pemilihan kaedah & teknik mgjr
a). Keadaan bilik darjah-akt p&p b).ciri & isi mp c). Waktu pelajaran d).ABM e). Psikologi pelajar f). Kematangan pljr g). Pdekatan & strategi yg digunakan

Kriteria2 pemilihan strategi P&P
1.Merjuk kpd mp yg akan diajar 2.Berdasarkan obj pelajaran 3.Berdasarkan kemahiran murid 4.Bdsr kpd js akt pelajaran yg akan diajarkan 5.Pemilihan strategi harus bdasarkan kpd akt pbljrn murid 6.Berdasrkan prinsip bersepadu

Sekian terima kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful