SEKOLAH DAN MASYARAKAT

PERANAN SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI FORMAL

ORGANISASI

Unit-unit sosial/ kumpulan manusia yang distruktur dan dibina untuk mendapat matlamat tertentu. Mempunyai peraturan atau ciri-ciri tertentu.

     

Sekolah sebagai organisasi formal melalui: 1. Undang-undang atau dasar yang jelas 2. Peranan setiap hierarki 3. Jemaah lembaga sekolah 4. Setiap jawatan mengikut kelulusan tertentu 5. Sekolah mempunyai anggota yang tetap termasuk guru dan murid

   

 

Sifat keformalan oleh Max Weber-1946 1.Tingkat pengkhususan yang tinggi 2. Badan hierarki berkuasa 3. Undung-undang yang jelas dan peraturan yang perlu dipatuhi 4. Tidak mengamal pilih kasih 5. Aktiviti yang terancang

Matlamat sekolah
 

A. Pencapaian dan persaingan akademik B. Matlamat pembinaan insan dan instrumental C. Pertelingkahan matlamat

PERANAN SEKOLAH
      

1. Agen penapisan ke bidang-bidang tertentu 2. Tempat melatih murid mendapat pelbagai kemahiran 3. Membentuk sahsiah 4. Malatih murid bergaul sesama sendiri 5. Agen perubahan sosial 6. Mengubah status dan memajukan masyarakat 7. Metahih menjadi pemimpin dan ahli politik

Budaya formal sekolah
   

A. Aspek fizikal 1. Bangunan dan persekitaran yang bersih 2. Kemudahan yang mencukupi 3. Lanskap yang menarik

Budaya formal sekolah
 

 

B. Aspek sosial 1. Perhubungan guru, murid dan masyarakat 2. Semangat kekitaan dan konsep masyarakat penyayang3. 3. Kepuasan kerja dikalangan kakitangan 4. Hari terbuka sekolah-sukan

Budaya formal sekolah
  

 

C. Aspek budaya ilmu 1. Bahan bacaan mencukupi 2. Semangat bertanding dalam pencapaian akademik 3. Guru sentiasa meningkatkan ilmu 4. Aktiviti berasakan ilmu-bahas, pantun

Budaya formal sekolah
 

   

D. Aspek pentadbiran 1. Pengetua/guru besar yang adil, cekap, tegas dan bertanggungjawab 2. Pengurusan kewangan yang teratur 3. Kawalan mutu kerja 4. Kepimpinan demokratik 5.memahami matlamat sekolah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful