BIOTEKNOLOGI & KEJURUTERAAN GENETIK

JALANI BIN JASA (LB070075) NORAZNIN BT OMAR (LB070076) SURYA ADELINA BINTI A. RAHIM (LB070104) NORAIZAN BIN IBRAHIM (LB070072)

PENGENALAN
BIOTEKNOLOGI

Penggunaan organisma biologi, sistem atau proses dalam industri pembuatan dan perkhidmatan. Paduan penggunaan biokimia, mikrobiologi dan sains kejuruteraan untuk mencapai penggunaan teknologi tentang keupayaan mikroorganisma, sel kultur tisu dan bahagianbahagiannya. Bioteknologi ialah kegunaan organisma hidup dan komponennya dalam pertanian, makanan dan proses industri lain.

PENGENALAN

Mengikut Kamus Dewan, ”biologi” ditakrifkan sebagai ilmu hayat atau benda-benda hidup manakala ”teknologi” pula bermakna ilmu pengetahuan mengenai segala ilmu yang berkaitan perindustrian. Menurut pendapat Datuk Seri Dr. Jamaludin Jarjis, bioteknologi bermakna teknik atau proses yang melibatkan penggunaan sains yang berkaitan dengan benda hidup seperti mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk yang bermanfaat kepada manusia. Tetapi pada dasarnya bioteknologi membayangkan kegunaan mikrob, sel haiwan atau tumbuh-tumbuhan atau enzim untuk mensintesis, memecah atau mentransformasikan bahan

Organisasi / Penyelarasan

Genetik

Elektronik

Kejuruteraan teknologi makanan

Mikrobiologi

Bioteknologi

Sains pemakanan

Biokimia/ kimia

Biokimia makanan

Kejuruteraan kimia

Kejuruteraan Biokimia
Higgins et al., 1985

KEJURUTERAAN GENETIK

Pembentukan gabungan baru bahan terwaris melalui penyisipan molekul asid nukleik yang dihasilkan melalui sebarang cara di luar sel ke dalam virus, plasmid bakteria atau sistem vektor lain untuk membenarkan penggabungannya ke dalam organisma perumah yang tidak didiaminya secara semulajadi tetapi membolehkannya meneruskan pembiakan. Berkeupayaan untuk meluaskan julat dan kuasa setiap aspek bioteknologi.

SEJARAH
BIOTEKNOLOGI

Kaum Sumeria dan Babylon telah mula menghasilkan bir sejak tahun 6000 SM Orang Mesir telah berjaya membuat roti naik sejak tahun 4000 SM Pasteur 1857-1876(bapa bioteknologi) telah menunjukkan berkaitan kebolehan fermentasi

KEJURUTERAAN GENETIK

Pengenalan tentang kesterilan proses bioteknologi dalam tahun 1940-an di mana berlakunya penanaman secara besar-besaran mikroorganisma untuk menghalang kemasukan mikroorganisma pencemar. Contohnya antibiotik, asid amino, asid organik, enzim, steroid, polisakarida dan vaksin. Pada tahun 1982, hormon insulin manusia yang dihasilkan daripada bakteria telah berada di pasaran. Klon binatang pertama iaitu seekor kambing biri-biri yang diberi nama Dolly telah dilahirkan pada tahun 1997.

BIOTEKNOLOGI DAN INDUSTRI

Bioteknologi makanan dan minuman Bioteknologi perubatan
Antibiotik Insulin Vaksin Tapai Roti Bir Buah tanpa biji Pengolahan air buangan dan kumbahan

Bioteknologi pertanian dan perhutanan

Bioteknologi persekitaran

BIOTEKNOLOGI MAKANAN DAN MINUMAN

Tanpa disedari sejak berzaman lagi manusia telah menggunakan bioteknologi tradisional dalam penghasilan tapai, tempeh, budu dan sebagainya. Bioteknologi dan kejuruteraan genetik membantu menghasilkan makanan berkhasiat dan bervitamin Ia juga dapat meningkatkan penghasilan sesuatu perisa, pewarna ataupun enzim khusus untuk sesuatu proses. Berpotensi mewujudkan hasil baru, proses baru dan perusahaan baru. Boleh memperbaiki proses sedia ada, mengurangkan kos pengeluaran dan pencemaran serta

Bioteknologi di semua peringkat rantaian makanan
Rantaian makanan
Bahan mentah hidup secara biologi Bahan mentah makanan ramuan makanan

Potensi impak bioteknologi
Hasil meningkat, pertumbuhan sepanjang tahun Rendahkan kos operasi pembuatan, tahan disimpan segar, kekalkan tekstur dan rasa Memperbaiki pemprosesan dan pengurangan kos pembuatan produk

Produk makanan dari kilang Baiki pengagihan dan kualiti produk Produk makanan dari segi penggunaan Produk digunakan Memastikan produk menepati kehendak dari segi tekstur, rasa, nutrisi dan selamat dimakan.

BIOTEKNOLOGI PERUBATAN

Impak farmaseutikal ke atas penjagaan kesihatan manusia merupakan satu bidang yang inovasi bioteknologinya cenderung mengalami realisasi komersil terawal. Kesedaran jangka panjang antara industri biologi berkaitan kesihatan dengan inovasi biokimia menyebabkan industri banyak terlibat dalam penyelidikan bioteknologi, terutamnya kejuruteraan genetik. Bakteria digunakan untuk menghasilkan insulin bagi penyakit kencing manis melalui Teknologi DNA Rekombinan. Melalui kaedah ini, gen insulin manusia diklonkan dalam bakteria untuk menghasilkan protein insulin dalam kuantiti yang banyak. Sebelum adanya teknologi berkenaan, lembu perlu dikorbankan untuk mendapatkan insulin semulajadi untuk merawat pesakit kencing manis.

KEPENTINGAN BIOTEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN GENETIK KEPADA MASYARAKAT

Bioteknologi mampu membaiki dan memulihkan masyarakat daripada masalah kesihatan yang wujud di bumi ini.  Bioteknologi mampu meningkatkan penghasilan produk pertanian untuk menjamin kecukupan sumber makanan

Dapat menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam bidang R&D dalam bioteknologi.  Dapat meningkatkan ekonomi melalui pelaburan asing dalam bidang bioteknologi.  Mampu menyelesaikan masalah pengangguran

KEPENTINGAN BIOTEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN GENETIK KEPADA MASYARAKAT

Untuk membuktikan betapa pentingnya bioteknologi dalam masyarakat hari ini, beberapa kejayaan telah dapat dicapai. Antaranya:

Penghasilan tomato yang membawa gen pengawal buah masak Pemindahan gen asid lemak menghasilkan biji jarak yang tinggi kandungan asid laurik untuk kegunaan industri bahan pencuci, makanan dan penjagaan badan. Pemindahan tiga gen bakteria ke dalam beberapa pokok yang telah menghasilkan plastik mesra alam.

 

ISU KESELAMATAN DALAM BIOTEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN GENETIK Status halal haram Kebimbangan terhadap pencemaran genetik yang tidak dapat dibersihkan Impak kepada kesihatan manusia dan alam Pengubahsuaian genetik berkemungkinan memberikan kesan negatif kepada makanan-wujudkan toksin pembunuh Memerlukan masa yang lama untuk menghasilkan sesuatu produk farmaseutikal moden untuk proses percubaan toksikologi sebelum undangundang kebangsaan memberi kelulusan untuk pemasaran.

 

Menjejaskan alam semulajadi Mendatangkan penyakit baru melalui pemecahan halangan genetik Aspek keselamatan berkaitan dengan kontaminasi, infeksi atau mutasi strain proses Ketoksikan dan alergi berkaitan dengan pengeluaran mikrob.

KESEDARAN DAN PENERIMAAN MASYARAKAT
 

Kewujudan Lembah Bio Projek Genom Manusia-Human Genome Organization(HUGO) Asia Pasifik Penubuhan Perbadanan Bioteknologi Malaysia (MBC) Pelancaran Dasar Bioteknologi Negara pada April 2005 dengan 9 inisiatif bagi membantu memacu sektor yang kurang diberi keutamaan oleh syarikat multinational. RM483.4 juta telah dibelanjakan setakat 30 April 2008 untuk projek R&D sains biologi dan bioteknologi. Pasukan Panel Penasihat Antarabangsa (IAP) Bioteknologi Ketiga ditubuhkan bagi membantu memperkasakan hasrat Malaysia menjadikan bidang bioteknologi sumber pendapatan utama.

RUMUSAN
Bidang bioteknologi telah berkembang dari zaman purba sehingga masa hadapan.  Bioteknologi digunakan dalam pelbagai bidang  Malaysia turut mengaplikasikan bioteknologi dalam bidang makanan, pertaniandan lain-lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful