You are on page 1of 26

BENGKEL PEMBINAAN BAHAN PEMULIHAN DENGAN POWERPOINT

Disediakan oleh: Then Tze Yaw Alister Mariben Anak Kiding

Aspek Persembahan Dengan Kelas Pemulihan


1.0: Definisi Powerpoint 2.0: Kebaikan penggunaan PowerPoint

3.0: Kelemahan penggunaan PowerPoint


4.0: Cara membina persembahan slaid PowerPoint. 5.0: Menghasilkan slaid powerpoint yang berkualiti.

1.0: Definisi PowerPoint


Merupakan salah satu perisian multimedia yang dibangunkan oleh Microsoft Corporation. Merupakan perisian aplikasi yang digunakan untuk membangunkan bahan persembahan yang terdiri daripada teks, imej animasi, grafik, video atau carta. Terdiri daripada slaid ataupun beberapa halaman teks yang bertujuan untuk menunjukkan imej grafik seperti gambar, ilustrasi, rajah, simbol dan lain- lain. Kebiasaannya digunakan oleh sektor awam/ swasta/ bidang pendidikan/ individu- reka bentuk menarik, popular dan meluas.

2.0: Kebaikan penggunaan Powerpoint


Mudah disimpan dan dibawa Meransang minda

Menarik

Kebaikan

Penggunaan secara maksimum

Mudah difahami

Menjimatkan masa penggunaan

3.0: Kelemahan Penggunaan PowerPoint


Keselamatan Kos membeli komputer riba dan komputer

Kelemahan

Masa membuat lama

Hak Cipta

Serangan Virus

4.0: Cara membina persembahan slaid PowerPoint


LANGKAH DEMI LANGKAH!!!

LANGKAH 1
Klik start Klik All Programs Powerpoint. Klik Microsoft

Paparan seperti Rajah 1 akan diperolehi. Slaid pertama adalah slaid tajuk.

Rajah 1

Memilih Layout/ reka letak. Pilih layout daripada slaid layout list. Anda boleh memilih pelbagai layout mengikut kesesuaian persembahan anda.
Paparan seperti rajah 2 akan diperolehi. Anda boleh memilih mana- mana jenis layout yang anda rasa sesuai dengan persembahan anda

LANGKAH 2

Rajah 2

LANGKAH 3
Membina Persembahan Kosong/ Blank Presentation. Klik butang Office. Klik New.
Anda dipaparkan dengan tetingkap New

Presentation
seperti yang ditunjukkan di Rajah 3.

Rajah 3

Sekarang klik pada Blank Presentation. Paparan seperti di Rajah 4 akan dipaparkan pada skrin setelah anda menekannya. Kini anda boleh memilih layout yang sesuai dari kotak slide layout,

sepertimana yang ditunjukkan pada slaid sebelum ini.

Rajah 4

Memilih latar belakang / background Latar belakang asal putih anda boleh ditukarkan dengan latar belakang yang berlaianan mengikut kesesuaian persembahan anda. Untuk menukarnya, klik butang Design lungsurkan butang tetikus reka bentuk tema yang bersesuaian dengan persembahan anda. Secara automatiknya, latar belakang anda akan berubah mengikut pilihan anda. Paparan seperti rajah 5 akan ditunjukkan pada skrin anda.

Rajah 5

Memasukkan teks Teks boleh dimasukkan dengan menggunakan Text Box. Klik pada Heretkan di atas tetingkap slaid mengikut pilihan anda. Taipkan teks anda, seperti mana yang ditunjukkan pada Rajah 6

Rajah 6

Membesarkan teks, mengecilkan teks dan menukar warna teks Klik ikon Increase Text Size anda akan mendapati bahawa huruf yang telah anda taip menjadi lebih besar sekiranya anda menekan simbol A yang lebih besar dan menjadi lebih kecil sekiranya anda menekan A yang lebih kecil. Klik ikon Font Color sekiranya anda ingin mengubah warna teks seperti yang ditunjukkan pada rajah 7.

Rajah 7

Memilih Font ataupun jenis tulisan yang berlainan Klik ikon Font dan anda boleh memilih mana- mana jenis tulisan yang sesuai dengan bahan anda. Paparan seperti rajah 8 akan ditunjukkan setelah anda menekan butang Font tersebut.

Rajah 8

Memasukkan animasi Klik Tab Transition Klik pada mana-mana jenis cara slaid dipamerkan mengikut pilihan anda seperti mana yang ditunjukkan pada rajah 9.

Rajah 9

Anda juga boleh mengubah cara teks tersebut dimasukkan. Klik Tab Animation Klik pada teks anda sehingga wujud kotak di sekeliling teks tersebut. Klik pada mana- mana jenis animasi paparan teks anda mengikut pilihan anda seperti yang ditunjukkan pada rajah 10.

Rajah 10

Anda boleh mengubah tempat, masa dan memasukkan animasi bunyi semasa transisi dari satu slaid ke satu slaid yang lain dengan memilih Animation Pane dan seterusnya pilih Effect Options seperti yang ditunjukkan pada rajah 11. Anda boleh menukar sebarang sahaja tentang slaid anda di sini.
Rajah 11

Memasukkan audio Klik tab Insert, pada tab berkenaan terdapat ikon Audio. Klik butang Audio dana anda akan mendapati ada tiga pilihan (Audio from File, Clip Art Audio dan Record Audio). Klik pada Record Audio dan tetingkap untuk membuat rakaman akan terpapar seperti yang ditunjukkan pada rajah12. Mulakan rakaman anda.

Rajah 12

Sekiranya anda memilih Audio from File maka tetingkap untuk memilih nama fail bunyi akan terpapar seperti yang ditunjukkan pada rajah 13.

Rajah 13

Anda boleh mengubah masa dan cara Audio tersebut dipaparkan dengan menggunakan Animation Pane seperti mana yang dilakukan untuk mengubah animasi slaid sebentar tadi. Rujuk rajah 14.

Rajah 14

Memasukkan objek/ bentuk Klik tab Insert dan pilih Shape . Anda boleh membuat bentuk anda sendiri ataupun pilih daripada panel tersebut mengikut pilihan anda. Rajah 15 menunjukkan satu bentuk bulat sebagai simbol bola.

Rajah 15

Anda boleh menukar warna bulatan tersebut dengan menge-klik tab Format dan pilih warna anda. Sila rujuk rajah 16. Untuk memasukkan animasi kepada bentuk tersebut, ulangi proses langkah- langkah memasukkan animasi yang telah ditunjukkan sebentar tadi.
Rajah 16

5.0: Menghasilkan slaid powerpoint yang berkualiti.

Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sekiranya anda mempunyai masalah semasa membuat slaid, sila rujuk kepada guru pembimbing ataupun rakan- rakan anda. Semoga berjaya!

Peringatan:
Oleh kerana Microsoft PowerPoint terdiri daripada banyak versi, pelajar mungkin akan menghadapi sedikit masalah kerana ada perubahan sedikit pada setiap versi. Versi yang dipamerkan tadi adalah versi Microsoft PowerPoint 2010. untuk maklumat lanjut sila rujuk kepada guru yang terlibat.

Sekian, Terima kasih

Rujukan
Bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan powerpoint (n.d.). In Scribd. Retrieved September 1, 2012, from http://www.scribd.com/doc/96584436/bengkel-pembinaanbahan-pemulihan-dengan-power-point Bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan powerpoint (n.d.). In Scribd. Retrieved September 1, 2012, from http://www.scribd.com/doc/88200268/Bengkel-PembinaanBahan-Pemulihan Definisi powerpoint (n.d.). In AUDIBREEZE46. Retrieved September 1, 2012, from http://audibreeze46.wordpress.com/2012/04/28/definisi-power-point/ Noer, M. (2011, November 2). Membuat slide presentasi powerpoint yang baik & menarik. In Teknologi Hasil Perikanan. Retrieved September 1, 2012, from http://www.presentasi.net/contoh-slide-presentasi-powerpoint/ Awang, H., & Salim, H. M. (2010). Literasi Bahasa Melayu (pp. 197-209). Selangor, Malaysia: Kumpulan Budiman Sdn Bhd