KESAN EKOLOGI TERHADAP MASYARAKAT

AHMAD FUAD BIN ELLIAS LB070080 AHMAD NASRUL HISYAM BIN HAMZAH LB070121 ERNIE BINTI ZULKIFLI LB070094 MOHAN KUMAR A/L MANIKAM LB070086 MOHD ZULKARNAIN BIN SALEHUDIN LB070091 NOORIZA BINTI IBRAHIM LB070085

Urusan Sesama manusia

hamba

Hubungan manusia dengan alam dan pencipta

Tuhan

Khilafah di bumi

Mengurus alam

PENGENALAN
 Definisi

Ekologi :

-Berasal daripada perkataan ‘oikos’ yang bermaksud rumah dan ‘logos’ yang bermaksud ilmu. - Oleh yang demikian ekologi didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mengkaji tentang mahkluk hidup di tempat hidupnya.

TUMPUAN KAJIAN EKOLOGI
 Untuk

memahami tindakbalas antara tumbuhan, haiwan dan manusia dengan alam sekitarnya.

KOMPONEN EKOLOGI
1. Organisma dan individu 2. 3. Populasi Komuniti

4. Ekosistem 5. Biosfera

Jenis Ekologi
 Ia

dikelaskan berdasarkan kepada :  A. Habitat.
 Jenis

Ekologi:  1. Ekologi Laut  2. Ekologi Air Tawar  3. Ekologi Daratan  4. Ekologi Muara  5. Ekologi Sungai  6. Ekologi Padang Rumput

Samb…
 B.

Taksonomi
JENIS EKOLOGI

Ekologi Tumbuhan

Ekologi Haiwan

KOMPONEN EKOSISTEM

HIDROSFERA

LITOSFERA

ATMOSFERA

HIDROSFERA
 Air

merupakan komponen terpenting untuk perkembangan ekologi di mana air diperlukan untuk: a. Kehidupan b. Penyerapan haba

LITOSFERA
 Merangkumi  Litosfera

batuan,mendakan dan tanah.

penting untuk ekologi di mana komponen ini penting untuk tempat tinggal bagi individu atau organisma yang terdapat di dalam satu ekologi.

ATMOSFERA
 Satu

campuran udara yang mengelilingi dan meliputi bumi. yang terdapat di udara : Oksigen,nitrogen,karbon dioksida,gas nadir,wap air untuk kehidupan di mana udara diperlukan untuk proses pernafasan,fotosentesis dan respirasi

 Gas

 Penting

PUNCA KEMUSNAHAN EKOLOGI
1. Pencemaran = perubahan yang berlaku ke atas ciri-ciri fizikal,kimia dan biologi unsur-unsur sekitaran (udara,tanah,air) yang boleh mendatangkan kesan. -punca utama pencemaran =aktiviti manusia

PUNCA KEMUSNAHAN EKOLOGI
2. Penerokaan Kawasan Baru
-

melibatkan penebangan pokok,pembalakan dan pembersihan kawasan hutan ataupun kawasan habitat lain bagi haiwan dan tumbuhan untuk menjalankan pembangunan baru

PERUBAHAN CUACA
-

Disebabkan oleh peningkatan suhu bumi yang terjadi akibat daripada kesan rumah hijau

- Peningkatan gas karbon dioksida menyebabkan suhu meningkat

AKTIVITI LAIN
 Pembalakan

–penebangan hutan secara

berleluasa
 Pemburuan

haram – pemburuan haiwan yang disebabkan oleh gaya hidup manusia yang menggunakan barangan berasas haiwan Hutan

 Pembakaran

KESAN KEMUSNAHAN EKOLOGI TERHADAP MASYARAKAT
1. -

Flora dan Fauna Menyebabkan banyak spesis flora dan fauna pupus Implikasi kepada masyarakat: a. Generasi akan datang tidak dapat mengenali spesis flora dan fauna yang pupus b. Keindahan persekitaran terjejas c. Menyebabkan ekonomi negara terganggu terutama sektor perlancongan

-

KESAN KEMUSNAHAN EKOLOGI TERHADAP MASYARAKAT
2. Gangguan kepada Rantaian Makanan
-

Berlaku kerana flora dan fauna merupakan sumber makanan yang penting bagi manusia Kualiti hidup dan kesihatan manusia terganggu Menyebabkan banyak spesis flora dan fauna terjejas kerana proses aliran tenaga terganggu

-

KESAN KEMUSNAHAN EKOLOGI TERHADAP MASYARAKAT
3. Menyebabkan perubahan cuaca bumi - apabila ekologi tumbuhan musnah, ia menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida. Ini kekurangan pokok menyebabkan penyerapan karbon dioksida semakin berkurang
-

Ia memberi kesan kepada masyarakat seperti:

1. Cuaca panas yang keterlaluan 2. Kemarau dan banjir 3. pelbagai penyakit seperti malaria,cirit-birit dan sebagainya dan boleh membawa kepada kematian

PENYAKIT …PUNCA DARI PENEMARAN

KES-KES YANG MELIBATKAN EKOLOGI
Kes 1:Penyakit Minamata

-

Ekologi lautan (Perairan Teluk Minamata) dicemari oleh logam merkuri yang dibuang secara haram. Ikan-ikan di teluk itu dicemari oleh logam tersebut Penyakit ini mula disedari apabila kucing di kawasan itu menunjukkan simptom penyakit saraf Masyarakat di kawasan itu yang memakan ikan turut mendapat simptom yang sama dan penyakit ini menghantui masyarakat sehingga ke beberapa generasi

-

-

KES-KES YANG MELIBATKAN EKOLOGI
Kes 2 : Kepupusan Habitat

-

Kepupusan beruang panda adalah disebabkan oleh kepupusan pokok buluh yang disebabkan oleh pencemaran alam.

- Kepupusan Ikan Lumba-lumba dan paus pembunuh yang disebabkan oleh tumpahan minyak di laut dan kegiatan manusia mencemarkan laut

LANGKAH-LANGKAH KAWALAN MENGATASI KESAN EKOLOGI
Projek Ekologi Kepelbagaian Pemuliharaan
-

Projek ini membantu pemuliharaan tumbuhan,binatang dan habitatnya yang terjejas akibat pembangunan tanah. Projek ini juga melakukan penyelidikan biologi haiwan dan mengenalpasti ancaman kepupusan ekologi.

-

2. Konsep Pengurusan Bersepadu

- Konsep ini mementingkan keseimbangan keperluan manusia dengan keperluan habitat, haiwan dan tumbuhan. - Ia melibatkan pemuliharan sumbersumber asli dan konsep menghormati keperluan ekosistem dan biodiversiti.

Konsep Mesra Alam
-

Projek pembangunan yang dibangunkan bercirikan mesra alam dan tidak memberi kesan negetif kepada alam sekitar

Konsep Pembangunan Mapan
-

Konsep yang bercirikan keseimbangan antara pembangunan dan alam sekitar dengan kata lain pembangunan digalakan tetapi alam sekitar harus dipelihara. Contoh : Penggunaan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA)

-

Menggunakan teknologi bersih

- Menggunakan produk yang boleh mengurangkan risiko terhadap manusia dan persekitaran

PERANAN MASYARAKAT

Meningkatkan kualiti dan keselesaan hidup melalui kerjasama dalam menjaga kebersihan Mengamalkan nilai-nilai hidup yang sihat seperti mencintai alam sekitar Peka dan prihatin kepada isu yang berkaitan dengan alam sekitar Bertindak secara tepat dan bijak dalam pengurusan alam sekitar Mengamalkan kitar semula dan mengurangkan pencemaran

SAYANGILAH ALAM SEKITAR……

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful