You are on page 1of 21

Ahli kumpulan
Aref Asraf Danial Arif Fadzli Najmi

RBT A

Hidayah Munirah Rosyila Shahana

Soalan 1 Jelaskan maksud perisian pemproses perkataan dan persembahan elektronik. .

Word Perfect.Maksud perisian pemproses perkataan : • Ia merujuk kepada perisian yang digunakan untuk membina. rancangan harian. • Pemprosesan perkataan bertujuan untuk membantu guru dalam penyediaan bahan. menyimpan dan mencetak dokumen. • Antara Perisian pemprosesan perkataan (word processing) • termasuklah Microsoft Word. menyusun dan membentuk teks. laporan dan buletin. Word Star. Chiwriter . mengolah. surat menyurat.

Maksud perisian persembahan elektronik : • Persembahan elektronik merupakan satu perisian yang dapat membantu guru-guru untuk mengukuhkan dan menarik perhatian pelajar dengan pelbagai deria. .

animasi. • Perisian ini juga boleh digunakan untuk membantu guru semasa aktiviti tunjuk cara. • Contohnya.Microsoft Power Point .• Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks. audio dan video untuk diintegrasikan dalam membina slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. grafik. mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi pengajaran.

Aplikasi Pemprosesan Perkataan dalam bilik darjah .

. • Boleh mencuba-cuba font perkataan dan format mengikut citarasa. • Dapat memperbetulkan dan mengubahsuai apabila perlu. • Dapat menghasilkan karya yang panjang dan bermutu. • Melatih pelajar dalam aspek bahasa dan menulis.• Melahirkan minat murid untuk menulis.

• Memerlukan kemahiran untuk menggunakannya • Boleh merosakkan daya penglihatan dalam jangka panjang • Latar belakang yang sama • Maklumat mudah dicuri (copy paste) .

Aplikasi Pemprosesan Elektronik dalam bilik darjah .

• Fakta pengajaran rumit boleh dipermudahkan dengan sokongan grafik dan animasi untuk menjelaskan konsep yang perlu dipelajari. muzik.• Pengajaran guru disokong perisian persembahan akan menarik dengan ada kesan bunyi. diubah suai dan seterusnya digunakan pada masa akan datang atau dikongsi dengan rakan guru yang lain. animasi dan ciri interaktif. • Bahan pengajaran boleh disimpan. • Terdapat pelbagai corak dan warna fon serta kemudahan word art untuk menyerlahkan terks bagi menarik perhatian pelajar. • Guru boleh mencetak nota daripada slaid untuk membantu pelajar mengulang kaji. .

• Memerlukan kemahiran untuk menggunakannya .

Soalan 3 .

Lebih kemas dan menarik. kemas dan menarik akan lebih mudah difahami. tidak perlu membina teks baharu.guru dapat menguruskan masa dengan lebih efisien dalam penyediaan pengajaran. jadual. membuat pembetulan dan penyemakan dengan lebih cepat dan cekap. . template soalan dan pelbagai lagi bahan pengajaran. teks.guru dapat berkongsi rancangan pengajaran. Perkongsian maklumat.KELEBIHAN PERISIAN PEMPROSESAN PERKATAAN Menjimatkan masa. terutamanya mengubah suai teks (bahan) berulang kali. bahan bacaan.bahan pengajaran yang disediakan dengan pemprosesan perkataan lebih tersusun.

. mencari makna dan menambah dan membetulkan tanda baca. Rangsang pelajar untuk mencetuskan idea dalam penulisan sajak. Proses penulisan – pelajar boleh menggunakan perisian pemprosesan untuk menulis. puisi atau pantun dengan lebih kreatif. menghasilkan bahan pembentangan bagi tajuk yang dipelajari dan membuat nota sebagai rujukan. ilustrasi cerita.Bidang bahasa – pelajar boleh belajar bahasa melalui pelbagai latihan seperti mencantum ayat. mengedit. memperbaik ejaan.

muzik. Bahan pengajaran boleh disimpan. animasi dan ciri interktif. . Pengajaran guru lebih kemas dan berstruktur kerana fakta boleh diperkenalkan secara teratur dengan ciri animasi teks. diubah suai dan digunakan pada masa akan datang atau dikongsi dengan rakan guru. Fakta pengajaran rumit boleh dipermudahkan dengan sokongan grafik dan animasi untuk menjelaskan konsep yang perlu dipelajari. Pengajaran akan lebih menarik dengan ada kesan bunyi. Dapat menarik perhatian murid dengan pelbagai corak dan warna fon serta kemudahan word art untuk menyerlahkan teks.Kelebihan menggunakan perisian persembahan elektronik dalam P&P.

SOALAN .

Berikan definisi perisian persembahan elektronik. JAWAPAN 3. Nyatakan kelemahan-kelemahan penggunaan Pemprosesan Perkataan dalam bilik darjah. Berikan kesan-kesan pengaplikasian Persembahan Elektronik dalam bilik darjah. 1. JAWAPAN .Jawab soalan berikut. JAWAPAN 2.

Persembahan elektronik merupakan satu perisian yang dapat membantu guru-guru untuk mengukuhkan dan menarik perhatian pelajar dengan pelbagai deria. .

• Memerlukan kemahiran untuk menggunakannya • Boleh merosakkan daya penglihatan dalam jangka panjang • Latar belakang yang sama • Maklumat mudah dicuri (copy paste) .

. • Fakta pengajaran rumit boleh dipermudahkan dengan sokongan grafik dan animasi untuk menjelaskan konsep yang perlu dipelajari. animasi dan ciri interaktif. • Terdapat pelbagai corak dan warna fon serta kemudahan word art untuk menyerlahkan terks bagi menarik perhatian pelajar. diubah suai dan seterusnya digunakan pada masa akan datang atau dikongsi dengan rakan guru yang lain. muzik. • Guru boleh mencetak nota daripada slaid untuk membantu pelajar mengulang kaji.• Pengajaran guru disokong perisian persembahan akan menarik dengan ada kesan bunyi. • Bahan pengajaran boleh disimpan.