Penggulungan Syarikat

Matlamat / Tujuan

Mengumpul dan menilai aset syarikat & hasil kutipan tersebut akan dignakan untuk membayar hutang syarikat mengikut keutamaan

Meyusun semula hak penyumbang / lebihan aset akan dibahagi di kalangan ahli

Jenis Penggulungan

Penggulungan

Mahkamah Sukarela Pembatalan oleh Pendaftar

•Penggulungan oleh Penggulungan Ahli Secara Sukarela

•Penggulungan Oleh Penggulungan Pemiutang Secara Sukarela

Penggulungan Oleh Mahkamah Seksyen 217(1) AS 1965 Syarikat Menteri b/jawab tentang Kewangan Bank Negara Malaysia Pemiutang Menteri Pendaftar Penyumbang Penyelesai .

1) Syarikat • Melalui Resolusi Khas • Jarang dilakukan kerana Penggulungan Secara Sukarela lebih menyenangkan dan tidak melibatkan kos yang tinggi .

- Pemiutang prospektif : pemiutang bagi hutang yg akan habis tempoh masanya di masa hadapan . Re Merchandised Construction Pte Ltd – wujud hutang yg sah sebelum permohonan dibuat. Community Dev Pty Ltd lwn Enqwirda Construction Co – pemiutang yg dijangkakan/kontingen : pemiutang yang hutangnya telah sampai tempoh.2) Pemiutang • Siapa Pemiutang ? • Tidak didefinisikan dalam Akta Syarikat 1965 Re William Hockley Ltd – pemiutang : individu yg syarikat masih berhutang dgnnya pada waktu permohonan penggulungan.

Termasuk ahli masa lampau & ahli masa kini syarikat • Jika penyumbang telah meninggal dunia. maka wakil kepada penyumbang boleh menghantar petisyen memohon supaya syarikat digulung oleh Mahkamah .3) Penyumbang • Penyumbang (pencarum)/ wakil diri penyumbang yg mati/ pemegang amanah penyumbang yg bankrap/ pemegang harta penyumbang yg bangkrap • Seksyen 4 – seorg yg bert’jawab utk menyumbang kpd aset syarikat jika syarikat digulung.

4) Penyelesai • Seorang Penyelesai akan dilantik dalam penggulungan secara sukarela boleh membuat petisyen supaya Syarikat digulung melalui Mahkamah .

5) Menteri • Menteri yang dimaksudkan disini ialah menurut seksyen 205 @ alasan Sesyen 218 (1)(b) dan (d) .

menteri yg bert’jawab di bwh BAFIA / Akta Bank Negara Malaysia .6) Menteri yang bertanggungjawab tentang Kewangan • Jika syarikat sebuah institusi berlesen/ institusi berjadual.

7) Bank Negara Malaysia • Jika syarikat dilesen di bwh Akta Insurans – Bank Negara .

8) Pendaftar • guna alasan di bwh S.218(1)(m) & (n) .

•S.221(3) – mah juga boleh perintah agar mesyuarat berkanun diadakan/laporan diserah & kos ditanggung oleh org yg menyebabkan keingkaran itu .217(2)(b) – penyumbang/menteri boleh guna alasan ini.Keadaan Syarikat Boleh digulung Oleh Mahkamah Seksyen 218 (1) 1) Syarikat : Resolusi Khas •Diputuskan oleh ¾ majortiti ahli berhak hadir & undi 2) Syarikat ingkar dlm serahsimpan laporan berkanun/kendali mesyuarat berkanun •Terpakai untuk petisyen penggulungan ke atas syarikat awam dgn modal saham sahaja – wajib bagi laporan berkanun •S. •Dibuat selepas 14 hari dari tarikh mesyuarat patut diadakan.

3) Syarikat tidak mula perniagaan dlm masa setahun dari pemerbadanan/gantung perniagaan utk seluruh tahun •Re Tomlin Patent Shoe Co Ltd – mah tidak akan buat penghakiman sehingga dipastikan bahawa syarikat berniat utk meninggalkan perniagaan/ tidak mampu kendalikannya. – mah akan mengambilkira kehendak penyumbang seblm buat penghakiman. •Re Middlesborough Assembly Rooms Co. .

.4)Bilangan ahli syarikat kurang dari dua • boleh dipohon oleh penyumbang /menteri • Juga boleh dipohon oleh ahli yg terakhir setelah gagal dpt ahli baru dlm tempoh 6 bulan dari tarikh pengurangan.

pemiutang boleh minta gulung. pemiutang boleh pohon penggulungan.218(2)(b) – • jika perintah mahkamah tidak dilaksanakan oleh syarikat yg berhutang. Jika gagal dlm tempoh 3 minggu. Permintaan dibuat secara bertulis Permintaan ditandatangani oleh pemiutang Jumlah hutang lebih drp RM500 Permintaan dihantar ke pejabat berdaftar syarikat • S. • S. .218(2)(c) – • • • • • • jika dibuktikan kpd mahkamah bahawa syarikat tidak mampu bayar berdasarkan liabiliti kontingen & prospektif syarikat.5)Syarikat tidak mampu bayar hutang (insolven) Andaian yg boleh dibuat tentang ketaksolvenan syarikat. S. 4 syarat perlu dipenuhi.218(2)(a) – pemiutang beri hutang lebih drp RM500 & tandatangan permintaan supaya syarikat bayar semula hutang.

6) Pengarah bertindak utk kepentingan sendiri/secara tidak adil/tidak wajar Re Petrotech Logistic Pte Ltd – Mahkamah memutuskan utk pemohon diberi pilihan untuk beli saham syarikat & mah tidak perintahkan penggulungan syarikat Re National Discounts Ltd Mahkamah : pengarah yg bertindak atas kepentingan syarikat lain yg ada di bwh kawalannya juga dianggap bertindak atas kepentingan sendiri .

7) Mahkamah merasakan bahawa ianya adil dan berekuiti supaya syarikat digulung Objektif syarikat tak dapat dicapai / terpesong jauh Perniagaan dijalankan secara penipuan Ahli tidak boleh lagi jlnkan perniagaan secara bersama Ahli dikecualikan dari pentadbiran syarikat w/pun mempunyai hak berbuat demikian Ahli Minoriti ditindas & mereka hilang keyakinan .

pemegang syer berhak utk kata mereka tidak berminat dgn perniagaan. Tidak dibenarkan oleh kerajaan German. ‘Loss of the company’s substratum’ Mah : oleh kerana gagal capai matlamat. Syarikat digulung. Matlamat utama – dptkan kopi jenis Geman.1)Apabila objek Syarikat tidak dapat dicapai/ terpesong jauh Re German Date Coffee Co Fakta : syarikat ditubuh utk menghasilkan kopi gantia kpd buah kurma. .

.2) Apabila perniagaan dijalankan secara menipu Pelabur berhak mengetahui ke mana wangnya digunakan itu Bila sebuah syarikat menipu. pelabur berhak dapatkan wangnya kembali dan mohon gulungkan syarikat Re Thomas Edward Brinsmead & Son Ltd Mah: pemegang saham yang terpengaruh untuk percaya sykt itu berhad untuk guna nama & good will syarikat lain berhak menolak untuk terus terlibat dlm perniagaan yang ada unsur fraud.

Mah : gulung syarikat w/pun mereka dpt keuntungan .3)Apabila Ahli-ahli tidak boleh lagi menjalankan perniagaan bersama jika tidak boleh kerjasama (deadlock). boleh pohon penggulungan Re Yenidge Tobacco Co Ltd – Fakta : R & W yg jlnkan perniagaan tembakau tidak boleh lagi bekerjasama.

akaun tidak dikeluarkan.4) Ahli Minoriti ditindas & mereka hilang keyakinan Loch lwn John Blackwood Fakta : Mc Laren pegang satu syer & lebih separuh syer dipegang oleh Mrs Mc Laren serta 1 seorang lagi & kedua-duanya adalah pengarah. . Syarikat diarahkan supaya digulung. laporan tidak dihantar & peraturan audit tidak dipatuhi. Mrs Loch & Rodger pegang syer minoriti. Mah : tujuan ia dilakukan adalah untuk membiarkan orang yang buat petisyen (ahli minoriti) dalam ‘ignorance’ & dengan itu ahli majoriti boleh tuntut syer dengan harga yang rendah. Mesyuarat tidak diadakan.

Mah : adalah adil syarikat digulung. Anak Nazar sertai syarikat & jadi pengarah.5) Ahli dikecualikan dari pentadbiran syarikat w/pun mempunyai hak berbuat demikian Apabila ahli majoriti tidak membenarkan ahli minoriti melibatkan dlm pentadbiran syarikat. akibatnya Ebrahimi hilang pendapatan. . Nazar & anak mengawal syarikat & berhentikan Ebrahimi. boleh pohon gulung syarikat Ebrahimi lwn Westbourne Galleries Ltd – Fakta : syarikat ambil alih sebuah perkongsian & kedua-dua pekongsi (Nazar & Ebrahimi) jadi pengarah. Terima ganjaran hasil tugas mereka.

melanggar Akta Bank Islam 1983 @ BAFIA 1989 12) Syarikat yang memegang lesen di bawah Akta Insuran 1996 . lesen tersebut ditolak@dikembalikan 11) S 218(k) Sykt menjalankan perniagaan Bank Islam. perniagaan berlesen @ terjadual.10) Syarikat memegang lesen di BAFIA 1969@ Bank Islam.

13) Syarikat digunakan bagi maksud yang tidak sah 14) Syarikat digunakan bg maksud yang memudaratkan keselamatan negara @ kepentingan awam .

Termasuk pemindahan syer/status ahli Lis pendens S. Undang-undang tidak benarkan pihak dlm litigasi ambil harta yg terlibat dlm percanggahan sementara menantikan keputusan mahkamah.225 – petisyen penggulungan termasuklah lis pendens.223 . sekrestasi (menghalang seseorg secara sementara drp menggunakan hartanya).Kesan Penghantaran Petisyen S.224 – sebarang penahanan (attachment).Hindar pelupusan harta Pelupusan harta selepas bermulanya penggulungan adalah tidak sah kecuali jika mah benarkan. distres (pengambilan harta dari pemilik yg melakukan kesalahan) atau pelaksanaan yg dikuatkuasakan terhadap estet/syarikat selepas permulaan penggulungan adalah terbatal . Mengelak pelaksanaan terhadap syarikat S.

Penggulungan Secara Sukarela Sukarela oleh Ahli Ada 2 Jenis Sukarela oleh Pemiutang .

. atau berlaku kejadian yg memperuntukan syarikat adalah dibubarkan .mesyuarat agung hendaklah luluskan resolusi utk syarikat digulung secara sukarela (b) jika syarikat buat ketetapan dgn resolusi khas.Seksyen 254 (a) jika tempoh yg ditetapkan dlm memorandum/artikel telah tamat.

.Prosedur Kelulusan melalui resolusi khas *notis panggil mesyuarat 21 hari sebelum mesyuarat diadakan *resolusi diluluskan oleh 3/4 ahli yg berhak hadir & mengundi dlm mesyuarat. penggulungan bermula pada waktu resolusi diluluskan. Jika prosedur di atas betul.

Selepas resolusi diluluskan .

Penggulungan sukarela oleh ahli • (1) perisytiharan solvensi dibuat . • (2) syarat dipatuhi .akuan bertulis bahawa pengarah telah buat siasatan terhadap hal ehwal syarikat & mesyuarat pengarah telah sependapat bahawa syarikat boleh bayar hutang dgn penuh dlm tempoh tidak lebih 12 bulan selepas penggulungan.

. jumlah yg dianggarkan darinya. tanggungan syarikat & perbelanjaan penggulungan yg dianggarkan.• Syarat yg perlu dipatuhi oleh akuan sebelum dikuatkuasakan. • Serah simpan kpd pendaftar sebelum notis panggil mesyuarat dikeluarkan. • dibuat oleh pengarah • dibuat dlm masa 5 minggu sebaik sahaja seblm resolusi penggulungan diluluskan • dikepilkan bersama satu pernyataan mengenai hal ehwal syarikat yg menunjukkan aset syarikat.

000 atau keduanya .• Jika berlaku kesilapan pada akuan & hutang tidak dpt dijelaskan .pengarah yg buat akuan akan didapati bersalah KECUALI jika dia ada alasan yg munasabah utk buat perisytiharan itu. • Penalti : penjara 3 tahun / denda RM10.

• Mesyuarat hendaklah putuskan 2 perkara.260(1) . .Penggulungan sukarela oleh pemiutang • apabila syarikat tidak solven • perisytiharan solvensi tidak dibuat • perlu diadakan mesyuarat krn syarikat tidak solven & pemiutang ambil bahagian dlm proses penggulungan sejak mula lagi.mesyuarat pemiutang hendaklah diadakan pada hari yg sama / sehari selepas mesyuarat utk gulung syarikat dibuat. • luluskan resolusi khas agar syarikat digulung • lantik likuidator • S.

• Pemiutang diberi notis 7 hari sebelum mesyuarat • notis menggunakan borang 67 & mengandungi kenyataan yg menunjukkan nama kesemua pemiutang bersama amaun tuntutan mereka • S.• Prosedur.260(2).buat notis panggil mesyuarat melalui akhbar tempatan sekurangkurangnya 7 hari sebelum mesyuarat . • S.260(3) .

260(4) . • S.waktu mesyuarat: penyata hal ehwal syarikat dibentangkan menunjukkan cara penilaian aset dibuat & senarai pemiutang serta anggaran amaun tuntutan mereka • pengarah hadir mesyuarat utk terangkan hal ehwal syarikat & keadaan yg membawa kpd cadangan utk gulung syarikat.utk sahkan perlantikan likuidator / lantik likuidator sendiri. perlantikan oleh pemiutang diambilkira.Jika ada percanggahan tentang perlantikan likuidator. • Tujuan lain mesyuarat pemiutang .261(1) .• S. .

255(6) • (a) bila likuidator sementara dilantik sebelum resolusi diluluskan & akuan diserahsimpan dgn pendaftar. . • (b) Dlm kes lain.• Tarikh penggulungan bermula • S. bila resolusi diluluskan.

256(2) . kecuali jika pandangan likuidator diperlukan utk penggulungan benefisial. • S. atau perubahan kpd kedudukan ahli selepas permulaan penggulungan adalah terbatal.sebarang pemindahan syer. . • S.256.256(1) . TETAPI kedudukan korporat & kuasa korporat syarikat akan berterusan sehingga ianya dibubarkan. kecuali pemindahan kpd atau dengan kebenaran likuidator.Kesan penggulungan sukarela. • S.syarikat berhenti jlnkan perniagaan bermula pada permulaan penggulungan.

263(1) . . sekrestasi (menghalang seseorg secara sementara drp menggunakan hartanya).263(2) . • S. distres (pengambilan harta dari pemilik yg melakukan kesalahan) atau pelaksanaan yg dikuatkuasakan terhadap estet/syarikat selepas permulaan penggulungan sukarela oleh pemiutang adalah terbatal.263 - • S.selepas permulaan penggulungan.• S.sebarang penahanan (attachment). tiada tindakan boleh diteruskan/dibuat terhadap syarikat KECUALI jika mahkamah membenarkan.