PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

TEKNOLOGI
satu ‘proses’ sesuatu yang mana manusia lakukan untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan dan ‘produk/menghasilkan’ seperti peralatanperalatan, sesuatu yang boleh dirasa dan wujud dan boleh digunakan untuk memenuhi keperluan komuniti

TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN
Suatu pembentukan,penerapan, dan penilaian sistem, teknik dan bantuan untuk memperbaiki proses pembelajaran (Majlis Teknologi Pendidikan,United Kingdom)

Penerapan ilmu saintifik mengenai pembelajaran dan juga syarat pembelajaran untuk memperbaiki keberkesanan dan kecekapan pengajaran dan latihan (Pusat Kebangsaan Pembelajaran Terancang,UK) Sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat kepada murid. Penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu.

JADIKAN PENGAJARAN LEBIH MENARIK

LIBATKAN KAEDAH & BAHAN

APLIKASI PELBAGAI ILMU

PERLUKAN APLIKASI PELBAGAI KEMAHIRAN PELUANG BELAJAR YANG LEBIH MENARIK

JADIKAN GURU LEBIH KREATIF

TINGKATKAN KUALITI PROFESION

BERI PENGALAMAN PEMBELAJARAN

TINGKATKAN KOMITMEN PELAJAR

MENGUMPUL MAKLUMAT

MEMANIPULASIKAN MAKLUMAT

GUNAKAN KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI

WUJUDKAN PJJ

SESUAI UNTUK SEMUA PELAJAR

LIBATKAN PENGGUNAAN INTERNET

BAHAN LEBIH MULTIMEDIA

BAHAN INTERAKTIF DENGAN PELAJAR

SESUAI UNTUK BANYAK KAEDAH

perbincangan tutorial

Rekod imej Untuk mengumpul maklumat

Rekod bunyi

Pengesan gerakan

Untuk berkomunikasi

ASAS PENGGUNAAN TM DALAM PENDIDIKAN

Dapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima

Untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula imej

Gunakan medium persembahan penyampaian

Merakam isi pelajaran untuk podcasting

Penggunaan sumber internet dalam pengajaran

Menggunakan teknologi baru dalam ujian dan undian dalam bilik darjah

BENTUK PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN

Memasukkan database dan dataset dalam pengajaran

Menyenaraikan laman sesawang dan e-jurnal dalam senarai bacaan

Penggunaan emel, papan maklumat dalam talian, blog, portal, alat komunikasi lain bagi menyokong pembelajaran

Kayakan pengalaman murid Murid mendapat kesan pembelajaran maksimum dengan masa minimum Pelbagaikan kaedah mengajar Libatkan pelbagai deria murid

Melicinkan proses P&P Jimat masa, tenaga, wang

KEPENTINGAN TEKNOLOGI PENDIIDKAN DALAM P&P

Elak rasa bosan. Kekalkan minat murid Elak berlaku salah tafsir/ tidak faham konsep (guna deria mendengar, melihat, menyentuh)

Betulkan kekeliruan/salah tafsir (beri gambaran jelas dan menyeluruh terhadap konsep)

Merupakan BBM. Bukan untuk gantikan pengajaran. Bantu guru mengajar lebih berkesan.

Diguna ikut masa yang sesuai

Untuk rujukan bukan sekadar menunjuknunjuk

Diguna untuk pengajaran bukan untuk hiburan dan buang masa

Diguna untukmencapai sesuatu objektif dan peringkat perkembangan pelajaran.

Alih/ubah/ tanggalkan selepas guna supaya tak ganggu murid belajar seterusnya

Penggunaan dirancang dalam 3 peringkat (sebelum, semasa, dan selepas guna

Dipilih berdasarkan kesesuaian

Pamerkan di papan buletin untuk rujukan selepas tamat sesi P&P

Dapat menjelaskan idea-idea yang kabur dan terangkan isi-isi pelajaran

Tunjukkan hasil dan kemahiran yang baik sekiranya alat dibuat sendiri

CIRI-CIRI TP YANG BAIK

Besar dan jelas untuk dilihat (tulisan, angka)

Bahan tahan lama dan boleh disimpan

Tulisan dan gambar dipelbagaikan warnanya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.