JENJANG PANGKAT DAN JABATAN GURU PNS

NO.

PANGKAT

JABATAN

GOL. / RUANG II / a

1.

Pengatur Muda

Guru Pratama

2.

Pengatur Muda Tk.I

Guru Pratama Tk.I

II / b

3.

Pengatur

Guru Muda

II / c

4.

Pengatur Tk.I

Guru Muda Tk.I

II / d

5.

Penata Muda

Guru Madya

III / a

6.

Penata Muda Tk.I

Guru Madya Tk.I

III / b

7.

Penata

Guru Dewasa

III / c

8.

Penata Tk. I

Guru Dewasa Tk.I

III / d

9.

Pembina

Guru Pembina

IV / a

10.

Pembina Tk. I

Guru Pembina Tk. I

IV / b

11.

Pembina Utama Muda

Guru Utama Muda

IV / c

12.

Pembina Utama Madya

Guru Utama Madya

IV / d

13.

Pembina Utama

Guru Utama

IV / e