You are on page 1of 16

Pemendapan Awal

• Dilakukan hanya untuk air mentah yg mempunyai kandungan pepejal terampai yg sangat tinggi & mengakibatkan air menjadi keruh • Air yg mempunyai kandungan bahan terampai di bawah 1,000 mg/l tidak memerlukan pemendapan awal • Sekiranya diperlukan, masa tahanan yg digunakan ialah antara 30 – 60 minit

Pembauran Kimia • Tujuan utama proses ini adalah untuk mendapatkan pembauran bahan kimia secara pantas dan menyeluruh dalam air yang dirawat. . • Campuran bahan kimia yang tidak mencukupi dan tidak mengikut peraturan akan merosakkan proses penggumpalan di dalam tangki penggumpalan. Ini akan memberi kesan buruk kepada keupayaan loji dan juga pembaziran bahan-bahan kimia.

Pengentalan ialah proses di mana bahan-bahan kimia dicampur dan diaduk ke dalam air lalu berlaku tindakbalas yang menghasilkan zarah mikroskopik dan seterusnya mendak ke bawah.Pengentalan dan Penggumpalan ( Flokulasi) • Pengentalan dan penggumpalan dalam proses pengenapan dan penapisan air asasnya adalah untuk mendapatkan kadaralir yang tinggi secara ekonomi. • • Penggumpulan ialah proses zarah halus dan koloid bergabung sesama sendiri dan mendap apabila halaju air diperlahankan. .

ferik sulfat dan klorin. merupakan agen pengoksida yang kuat. Ia merupakan bahan pengental yang kuat. digunakan dengan meluas kerana harganya murah dan berkesan. jarang digunakan sebagai bahan pengental kerana harganya mahal.  Ferik klorida (Fe Cl3) dan ferik sulfat [Fe2(SO4)3]. .• Bahan-bahan pengental yang biasa digunakan ialah :  Aluminium sulfat [Al2(SO4)3] atau alum. Bahan ini jarang digunakan kerana mempunyai sifat menghakis yang kuat.  Natrium aluminat (Na2Al2NO4).  Koperas berklorin (Fe SO4). iaitu campuran ferik klorida.

di antaranya ialah :  Tangki beradang  Tangki penggumpalan dengan pengayuh berputar .• Terdapat beberapa kaedah digunakan dalam proses penggumpulan.

. ia juga dapat menghapuskan bakteria di dalam air. • Selain dari itu. Kajian menunjukkan 90 – 99% bakteria di dalam air dapat dihapuskan jika pengendalian sistem pengenapan dilakukan dengan teliti.Pemendapan utama / Pengenapan ( Sedimentation ) • Pengenapan ialah proses pemberbukan mengalami endapan dan enapan. • Melalui proses ini dapat mengurangkan jumlah zarah terampai yang akan dibuang melalui proses penapisan.

 Tangki aliran menaik (rising flow tank).• Tiga jenis tangki pengenapan utama iaitu :  Tangki aliran mendatar (horizontal flow tank).  Tangki aliran pilin (spiral flow tank) .

.

Rajah : Tangki mendapan aliran mendatar .

Rajah : Tangki mendapan aliran jejari .

Rajah : Tangki aliran menaik .

• Antara jenis-jenis penapis yang digunakan ialah : Penapis pasir perlahan (slow sand filter) Penapis pasir gravity deras (rapid sand filter) Penapis tekanan – tegak atau mendatar (pressure filter) .Penurasan • Penapisan ialah proses membuang zarah bukuan yang halus dan bahan-bahan terampai yang lain. Bahanbahan ini tidak dapat dibersihkan semasa proses penyaringan dan pengenapan.

Rajah : Penapis pasir perlahan .

Rajah : Penapis pasir graviti deras .

Rajah : Penapis tekanan mendatar .

Rajah : Penapis tekanan tegak .