You are on page 1of 16

HADHANAH DAN NAFKAH

PENGERTIAN
 Bahasa

al-hidnu – rusuk atau dada  Istilah syarak memelihara orang yang masih kecil samada lelaki atau perempuan dan orang bodoh serta mumayyiz

ORANG YANG BERHAK KE ATAS HADHANAH
 Ibu bapa
 Jika tiada – Kaum kerabatnya mengikut

susunan yang telah ditetapkan oleh syarak  Jika bercerai
a) Belum mumayyiz - ibu b) Yang mumayyiz – anak berhak memilih

Syarat – syarat hadhanah
       

Islam Berakal Adil, amanah dan menjaga kehormatan diri Merdeka Tidak berkahwin lain Mempunyai kesanggupan dan kemampuan Mempunyai pertalian darah Tidak mempunyai penyakit yang tak mungkin sembuh

Orang yang berhak menangani hadhanah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nenek sebelah ibu hingga ke atas Bapa Nenek sebelah bapa hingga ke atas Saudara perempuan seibu sebapa Saudara perempuan seibu Saudara perempuan sebapa Anak perempuan dari saudara perempuan seibu sebapa Anak perempuan dari saudara perempuan seibu Anak perempuan dari saudara perempuan sebapa Emak saudara sebelah ibu Emak saudara sebelah bapa Waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai ‘asabah

Tempoh hadhanah
 Mazhab Syafie – 7 hingga 8 tahun
 Hanafi – tujuh hingga sembilan tahun  Mazhab Maliki
 Lelaki – sehingga baligh  Perempuan – sehingga berkahwin

Upah hadhanah
 Tidak berhak bagi ibu bapa yang tidak bercerai
 Tidak boleh menerima upah hadhanah dan

nafkah dalam satu masa

NAFKAH
 Bahasa
 Mengeluarkan dan membelanjakan

 Istilah
 Mengeluarkan belanja/sara hidup kepada mereka

yang wajib atas seseorang untuk membiayainya.

Jenis-jenis nafkah
 Nafkah diri sendiri
 Nafkah anak  Nafkah ibu bapa  Nafkah isteri

Nafkah diri sendiri
 Sekurang-kurangnya ada 4 :
 Makanan  Minuman

 Tempat tinggal
 Pakaian

Nafkah anak
 Orang yang memberi nafkah
 Bapa  Datuk sebelah bapa

 Ibu

Nafkah anak
 Makanan
 Pakaian  Tempat tinggal  Rawatan perubatan  Pembiayaan pelajaran/pendidikan

Kadar nafkah
 Tidak mempunyai kadar tertentu
 Ditentu berdasarkan konsep cukup  Tidak menjadi hutang kepada pemberi

nafkah  Ia akan menjadi hutang apabila tidak ditunaikan pada waktunya

Nafkah ibu bapa
 Anak yang mempunyai kemampuan yang melebihi pembelanjaan seharian untuk diri sendiri, isteri, dan anak-anak.  Tidak wajib kalau tidak mampu.
 Ibu bapa atau datuk dan nenek yang tidak

mempunyai sumber pendapatan, harta untuk menampung keperluan seharian.  Ibu yang tidak dapat nafkah daripada suami.

Nafkah ibu
 Tidak dapat nafkah daripada suaminya
 Tidak mampu  Meninggal dunia

Nafkah isteri
 Kediaman
 Secara kekal atau sementara  Ikut kemampuan

 selesa

Kelengkapan asasi - alat perkakasan untuk masak dan makan minum Makanan - Makanan asasi - Mengikut kemampuan suami