TAJUK 5

:

PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM )
M.ELANGKO A/L MUNIANDY, JABATAN SAINS SOSIAL, IPGM KAMPUS TUANKU BAINUN. elangko2003@gmail.com. elanipgktb.blogspot.com

PANDUAN UMUM PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) .

 Opsyen bagi soalan-soalan subjektif.  Opsyen bagi soalan-soalan objektif adalah objektif atau satu jawapan sahaja ditetapkan sebagai jawapan tepat dan betul. terdiri daripada 1 atau lebih jawapan yang dianggap berkaitan atau boleh diterima .MAKSUD PMM  PMM adalah opsyen atau jawapan yang betul/tepat kepada item-item yang diuji.

TUJUAN PMM  Bertujuan menyediakan jawapan yang tepat atau betul terhadap soalan yang dikemukakan.  Sebagai panduan kepada pemeriksa soalan.  Bertujuan mengesahkan kesahihan ujian .

bentuk. penjang dan struktur bahasa). jelas dan tepat . Stem dan opsyen mesti selaras 4. Jangan memberi bayangan (clue/hint) kepada jawapan. 3. Ciri-Ciri PMM 1. Opsyen mestilah homogen (dari aspek kandungan. Pastikan hanya ada satu jawapan betul atau terbaik 2.

Sumber-sumber bagi menulis distraktor (pengganggu) adalah seperti berikut: (i) kesilapan umum (misconceptions) atau salah konsep (ii) satu penyataan yang benar atau betul tidak memenuhi tugasan item (iii) satu penyataan yang mungkin dianggap betul oleh pelajar yang kurang pasti .5.

Elakkan daripada mengulang maklumat yang sama dalam setiap opsyen. tidak pernah dan lebih kurang. 9. 7. Opsyen hendaklah mempunyai daya tarikan yang sama kepada pelajar. kronologi kuantiti. 8. urutan magnitud dan sebagainya. .6. Susun opsyen secara logik mengikut darjah. Elakkan daripada menggunakan perkataan “penentu spesifik” seperti sentiasa.

Semua pilihan ada kebenarannya tetapi bukan semuanya tepat. B C D Memeriksa soalan demi soalan Menanda kertas jawapan dengan berhati-hati memeriksa kertas jawapan demi kertas jawapan Menanda kertas jawapan berdasarkan Peraturan Memberi Markah . Hanya satu sahaja pilihan yang paling tepat atau terbaik Contoh: Apakah cara pemarkahan yang paling sesuai untuk memastikan ujian tersebut mempunyai unsur keobjektifan yang tinggi?  A. Setiap pokok soalan diikuti dengan beberapa pilihan.

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful