UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN NEGARA 1948-1963

– kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera (Sabah dan Sarawak) dan – pemerintahan beraja . – agama.PENGENALAN • Unsur tradisi telah wujud ratusan tahun sebelum perlembagaan diwujudkan pada tahung 1957 • Adalah satu kontrak sosial semasa penggubalan perlembagaan yang meliputi: – bahasa.

UNSUR-UNSUR TRADISI • Bahasa Kebangsaan • Agama persekutuan • Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak • Pemerintahan beraja .

KEPENTINGAN UNSUR-UNSUR TRADISI • • • • Mewujudkan identiti Malaysia Memupuk persefahaman ke arah perpaduan Satu kontrak sosial yang telah dipersetujui Telah wujud beratus tahun sebelum perlembagaan digubal .

PERANAN UNSUR TRADISI • Menstabilkan sistem politik negara • Prasyarat dan permuafakatan yang diterima oleh orang Melayu dan bukan Melayu • Hak istimewa orang Melayu. Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Kebangsaaan sebagai prasyarat penerimaan hak kewarganegaraan oleh etnik bukan Melayu .

(i) BAHASA MELAYU • Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu (untuk maksud rasmi) • Disentuh dalam Perlembagaan melalui Perkara 152 • Tetap melindungi bahasa-bahasa lain • Memperuntukkan tiada siapa boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain maksud rasmi) atau mengajar atau belajar bahasa lain .

(ii) AGAMA ISLAM • Agama Islam ialah agama rasmi bagi Persekutuan • Termaktub dalam Perkara 3 (1) • Perkara 3 memperuntukkan suatu fasal imbangan. agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan • Setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya .

Setiap agama mempunyai hak untuk. • Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri • Menubuhkan dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat • Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang .

biasiswa. perniagaan dan kemudahan khas yang lain (iii) KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU DAN BUMIPUTERA SABAH DAN SARAWAK . pendidikan.• Termaktub dalam Perkara 153 • Hak istimewa meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam.

Siapa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak? Melayu. • Lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu • Menganuti agama Islam • Mengamalkan adat istiadat Melayu .

Kadayan. Lugat. • Di Sarawak – terdiri daripada mana-mana satu kaum asli iaitu Bukitan. Dusun. Tagal. Tabun dan Ukit atau dia berketurunan campuran daripada kaum tersebut. Lisum. Murut. Kenyah. Melayu. dan • Di Sabah – anak atau cucu kepada seorang daripada suatu kaum asli Sabah dan dia telah dilahirkan di Sabah . Dayak Laut. Melanau. Kayan. Kajang. Penan. Sian. Bidayuh.Siapa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak? Bumiputera Sabah dan SArawak. Kalabit. Dayak Darat.

(iv) PEMERINTAHAN BERAJA • Telah wujud dalam sistem sosial di setiap negeri Melayu • Raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri dengan dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik • Institusi beraja terus dikekalkan selepas merdeka di bawah konsep raja berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi • Raja Berperlembagaan – raja bertindak mengikut lunas-lunas perlembagaan yang telah ditetapkan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful