MATLAB DERS NOTLARI

BÖLÜM 2 DİZİ OLUŞTURMA
Prof. Dr. Asaf Varol

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

1

Dizi nedir?
• Satır ve sütunlardan oluşan rakamların oluşturduğu listeye dizi denir. En basit bir dizi, bir satır veya bir sütundan oluşur (Bir boyutlu). • Mühendislikte ve bilimde bir boyutlu diziler vektörleri, iki boyutlu diziler ise matrisleri temsil eder.

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

2

Bir boyutlu dizi oluşturulması (Vektör)
• Sadece bir satır veya bir sütundan oluşan sayıların oluşturduğu listeye, bir boyutlu dizi denir. Uzaydaki bir noktayı, üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde gösterilebilmesi için pozisyon vektörü kullanılır. • rA = 2i + 4j + 5k • i, j ve k birim vektörler olup, x, y ve z yönündeki eksenleri temsil eder. 2,4 ve 5 rakamları, satır veya sütun vektörünü tanımlamak için kullanılabilir.

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

3

Bir boyutlu dizi
Bir vektörün elemanları, köşeli parantez içerisinde gösterilebilir. Degisken_ismi=[vektörün elemanları] Satır vektörü: Köşeli parantez içerisine aralarına birer boşluk bırakılarak elemanlar yan yana yazılır.

Sütun vektörü: Köşeli parantez içerisine elemanlar arasına noktalı virgül konularak yan yana yazılır veya sol köşeli parantez açıldıktan sonra elemanlar alt alta yazılır.

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

4

Satır ve sütundan oluşan vektörler

Satır vektörü >> yil=[1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000] Sütun vektörü >> yil=[1945;1950;1955;1960;1965;1970;1975;1980;1985;1995;2000]
>> deger=[3, 5, 9] deger = 3 5 9
Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları 5

İlk ve son terimleri bilinen, sabit aralıklı bir vektörün oluşturulması
>> x=[1:3:15] x= 1 4 7 10 13

>> y=[1.4:0.15:2.0] y= 1.4000 1.5500 >> p=[-2:6] p= -2 -1 0

1.7000

1.8500

2.0000

1

2

3

4

5

6

>> z=[30:-5:5] z= 30 25 20

15

10

5
6

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

İlk, son terimleri ve terim sayıları bilinen, sabit aralıklı bir vektörün oluşturulması
sayilar=linspace(0,8,4) sayilar = 0 2.6667 5.3333 8.0000 4 elemanlı, ilk elemanı 0 ve son elemanı 8. Şayet eleman sayısı yazılmamışsa, 100 terim varsayılan olarak kabul edilir. >> sayilar=linspace(0,8) (0 ile 8 arasında 100 terim)
Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları 7

İKİ BOYUTLU DİZİ (MATRİS) OLUŞTURMA
>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] A= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> B=[1 2 34 5 6] B= 1 2 3 4 5 6 >> cd=6;e=3;h=4; >> Mat=[e,cd*h,cos(pi/3);h^2,sqrt(h*h/cd),14] Mat = 3.0000 24.0000 0.5000 16.0000 1.6330 14.0000

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

8

zeros, ones ve eye komutları
>> zer=zeros(2,3) zer = 0 0 0 0 0 0 >> nes=ones(3,2) nes = 1 1 1 1 1 1
>> dn=eye(4) dn = 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

9

Transpoze operatörü
>> aa=[ 5 4 8] aa = 5 4 8
>> bb=aa' bb = 5 4 8
Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları 10

Vektör >> vct=[21 33 55 45 66 76] vct = 21 33 55 45 66 76 >> vct(3) ans = 55

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

11

Matris
>> MAT=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] MAT = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> MAT(2,3) ans = 6 >> MAT(2,3)-MAT(3,3) ans = -3
Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları 12

Dizi içinde : kullanılması
>> w=[1 2 3 4 5 6 7] w= 1 2 3 4 5 >> z=w(2:6) z= 2 3 4 5 6

6

7

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

13

Matris uygulamaları
>> A=[1 2 3 4 5 6;7 8 9 10 11 12;13 14 15 16 17 18] A= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >> B=A(:,3) B= 3 9 15

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

14

Uygulamalar
>> C=A(2,:) C= 7 8 9

10

11

12

>> BB=A(2:3,:) BB = 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları 15

Uygulamalar
>> F=A(1:3,2:4) F= 2 3 4 8 9 10 14 15 16 >> v=4:3:34 v= 4 7 10

13

16

19

22

25

28

31

34
16

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

Uygulama
>> A=[10:-1:4;ones(1,7);2:2:14;zeros(1,7)] A= 10 9 8 7 6 5 4 1 1 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 0 0 0 0 0 0 0 >> B=A([1,3],[1,3,5:7]) anlamadım B= 10 8 6 5 4 2 6 10 12 14
Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları 17

Mevcut değişkenlere eleman eklenmesi
>> DF=1:4 DF = 1 2 3
4 elemanlı DF vektörünün tanımlanması

4
5 ile başlayan 6 elemanın eklenmesi

>> DF(5:10)=10:5:35 DF = 1 2 3 4 10 >> AD=[5 7 2] AD = 5 7 2 >> AD(8)=4 AD = 5 7 2

15

20

25

30

35

3 elemanlı AD vektörünün tanımlanması

8 inci elemana değer atanması

0

0

0

0

4
18

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

Eleman tanımlanması
>> AR(5)=24 AR = 0 İlk 4 elemanı sıfır ve beşinci elemanı 24 olan vektörün oluşturulması 0 24

0

0

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

19

Vektör oluşturulması
>> RE=[3 8 1 24]; >> GT=4:3:16; >> KNH=[RE';GT'] KNH = 3 8 1 24 4 7 10 13 16 4 elemanlı RE vektörünün tanımlanması 5 elemanlı GT vektörünün tanımlanması RE ve GT eklenmesi ile yeni KNH vektörünün tanımlanması RE’ ve GT’ eklenmesi ile KNV yeni bir kolon vektörünün oluşturulması

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

20

Bir matrise elemanların eklenmesi
>> E=[1 2 3 4;5 6 7 8] E= 1 2 3 4 5 6 7 8 >> E(3,:)=[10:4:22] E= 1 5 10 2 3 4 6 7 8 14 18 22
Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları 21

10 14 18 22 vektörünün E matrisine 3 ncü satır olarak eklenmesi

Bir matrise eye ile ekleme yapma
E= 1 2 3 5 6 7 10 14 18 >> K=eye(3) K= 1 0 0 0 1 0 0 0 1 >> G=[E K] G= 1 2 3 5 6 7 10 14 18 4 8 22 3x3 lük K matrisinin tanımlanması

E matrisine K matrisinin eklenmesi E ve K satır sayıları aynı olmalıdır.

4 8
22

1 0
0

0 1
0

0 0
1
22

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

Matrise eklemeler
>> AW=[1 4 7;3 5 1] AW = 1 4 7 3 5 1 >> AW(4,5)=9 AW = 1 4 7 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 >> BG(3,4)=11 BG = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 x 3 matrisinin tanımlanması

(4,5) nci elemana bir değer atanması MATLAB matris ebatlarını 4 x 5 e değiştirir ve yeni elemanlara sıfır değeri atar. Yeni matrisin (3,4) elemanına yeni bir değerin atanması MATLAB 3 x 4 lük bir matris oluşturur ve BG(3,4) haricindeki elemanlara sıfır değeri atar.

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

23

Elemanların silinmesi
> kat=[ 1 3 4 5 7 8 9] 7 elemanlı bir vektörün tanımlanması kat = 1 3 4 5 7 8 9 >> kat(4)=[] 4 ncü elemanın silinmesi kat = 1 3 4 7 8 9 >> matris=[4 12 3 5 11;10 9 3 2 33;0 8 13 21 22] matris = 3 x 5 elemanlı matris tanımlanması 4 12 3 5 11 10 9 3 2 33 0 8 13 21 22 >> matris(:,2:4)=[] 2 den 4 e kadarki kolonların silinmesi matris = 4 11 10 33 0 22
Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları 24

Dizi işlemleri ile ilgili fonksiyonlar

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

25

Dizi işlemleri ile ilgili fonksiyonlar

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

26

Kaynaklar
• Gilat, A.: MATLAB, An Introduction With Applications, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2005 • Celik, Ismail, B., “Introductory Numerical Methods for Engineering Applications”, Ararat Books & Publishing, LCC., Morgantown, 2001 • Fausett, Laurene, V. “Numerical Methods, Algorithms and Applications”, Prentice Hall, 2003 by Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ 07458 • Rao, Singiresu, S., “Applied Numerical Methods for Engineers and Scientists, 2002 Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458 • Mathews, John, H.; Fink, Kurtis, D., “Numerical Methods Using MATLAB” Fourth Edition, 2004 Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458 • Varol, A., “Sayisal Analiz (Numerical Analysis), in Turkish, Course notes, Firat University, 2001

Prof. Dr. Asaf Varol MATLAB Ders Notları

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful