LEGAL RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF STAFF AND STUDENTS

Ahli Kumpulan: 1. Mohd Rizal Bin Atan – 730502016235/ MP 101378 2. Hishamuddin Shah Bin Mokri – 860107236823/ MP1 01416 3. Tg. Juhan Bin Raja Yunus -760129035645

Legal Rights and Responsibilities of Staff and Students
DI DALAM Perlembagaan United States (Bills Of Right) terdapat 10 pindaan yang melibatkan Hak Individu TETAPI Pindaan Pertama dan Keempat sangat berkait dengan Sistem Pendidikan di sana. IA MERUPAKAN Penggubalan dasar pendidikan dan polisi pelaksanaannya di peringkat sekolah melibatkan hubungan antara guru dan murid OLEH ITU, Setiap guru mestilah peka dan tertakluk kepada etika dan perundangan untuk memastikan suasana sekolah yang kondusif agar sekolah dapat berfungsi sepenuhnya tanpa gangguan perundangan

Legal Rights and Responsibilities of Staff and Students BAB 16 MERANGKUMI PERKARA BERIKUT:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Due Process First Amendment Rights /Pindaan Hak Pertama Fourth Amendment Rights/Pindaan Hak keempat Sexual Harassment Common Tort Liability Settings Privacy and Confidentiality of Student Records Issues of Equity Youth Of Poverty Homeless Youth

1. DUE PROCESS/Proses sewajarnya
dalam perundangan pendidikan

SUBSTAN TIVE -Bahan Bukti/Dok umen

PROCED URAL -Proses yang teratur

DUE PROC ESS

Contoh Kes yang berkaitan Substancess Due Process:

Tinker vs. Des. Moines Independent Community Schools Berkaitan pemakaian armband di sekolah. Mahkamah memutuskan pelajar menang kes kerana peraturan larangan tersebut adalah palsu dan pemakaian armband tersebut tidak boleh menyebabkan gangguan kepada sekolah. (Berkait dengan First Amendement – the right to express)

JADI, PIHAK SEKOLAH PERLU MEMASTIKAN

JADI, PIHAK SEKOLAH PERLU MEMASTIKAN (COVER): 1. Legality/Kesahan- Adakah undangundang/polisi/peraturan itu ada dalam asas perundangan 2. sufficient specificity/cukup diperjelaskanAdakah peraturan/polisi sekolah diperjelaskan dan dan didefinisikan phrasa-phrasa yang tertentu? 3. Reason and sensibleness- Adakah peraturan ini benar-benar meningkatkan iklim pembelajaran. Adakah cukup bukti untuk menunjukkan bahawa jika peraturan tidak dipatuhi akan menyebabkan gangguan kepada sekolah?

PROCEDURAL DUE PROCESS Melibatkan proses a. Amaran pertuduhan (Warning) Bermakna seseorang itu mesti diingatkan tentang peraturan yang perlu dipatuhi dan hukuman yang akan dikenakan jika melanggar peraturan tersebut.

a. Proses mendengar (Hearing) i. Individu/penjaga diberikan pernyataan bertulis tentang pertuduhan dan keterangan yang jelas. ii. Individu dimaklumkan tentang hak-hak tertentu seperti boleh membuat rayuan/kepada siapa/bagaimana iii. Memberikan masa yang cukup untuk pembelaan iv. Memberikan peluang kepada pendengaran secara rasmi

2. FIRST AMENDMENT RIGHTS?
Freedom of Expressio n/ kebebasa n bersuara

Religion in the Schools / agama di sekolah

First Amendmen t Rights /Pindaan Hak Pertama

Student Publicatio ns/Penerb itan pelajar

Required Reading materials/ Bahan Bacaan

School Library Books/ Pusat Sumber

Apakah FIRST AMENDMENT RIGHTS?

• Pindaan YANG memberikan HAK kebebasan kepada pelajar, guru malah sekolah. • Hak ini mencakupi ciri-ciri yang terdapat dalam persekitaran sekolah • Hak ini memberikan kebenaran untuk mengutarakan sesuatu dan mengamalkan sesuatu perkara.

A. Freedom of expressions

Kebebasan bersuara tetapi dalam batasan yang tertentu: Guru: - Tidak boleh express hal yang sensitif - Mengkritik pihak pentadbiran - Pandangan peribadi dan politik juga dilarang Pelajar: - Slogan yang dicetak dibaju - Barangan yang menunjukkan melambangkan kumpulan tertentu

B. Students Publication

Penulisan artikel/rencana: Sekiranya terdapat kes, Pihak sekolah harus membuktikan bahawa artikel yang dilarang boleh memberi kesan terhadap disiplin sekolah • Dalam hal ini Pelajar tidak boleh menerbitkan tanpa penyeliaan, penelitian semula pihak pentadbiran sekolah, walau pun ia sebahagian daripada proses pembelajaran pelajar. Kes yang berlaku:

C. School Library Books

• Pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan buku dan bahan bacaan di perpustakaan.

• Buku yang dibekalkan perlulah sesuai dengan konteks pendidikan.

D. Required Reading Materials

• Kes Grove vs. Mead schools district berkaitan bahan bacaan yang menyentuh sensitiviti agama seseorang walau pun ia sebahagian dari teks kurikulum . • Mahkamah memutuskan bahawa pelajar tersebut boleh mengelakkan dari membaca bahan tersebut atau mengelak dari terlibat dalam perbincangan terhadap bahan bacaan tersebut.

E.Religion in the Schools

• Setiap orang bebas mengamalkan kepercayaan dari agama masing-masing • Pihak sekolah tidak berhak/dilarang mengambil tindakan sama ada menyokong atau menghalang untuk melarang dari mengamalkan agama masing-masing • Kakitangan sekolah juga dilarang dari berbincang atau menggalakkan/menjalankan aktiviti/kajian yang berkaitan agama • Walau bagaimanapun Pelajar

Kelab Berkaitan Agama : - Jika polisi sekolah membenarkan penubuhannya maka pertubuhan ini dibenarkan. (Bergantung kepada polisi sesebuah sekolah) - Pertubuhan ini boleh bergerak seperti kelab lain seperti Kelab Catur dan Kelab Sains Fiksyen dan kumpulan pembelajaran Bible tetapi mesti diluar waktu sekolah - Sekiranya, kumpulan lain dibenarkan mengedarkan bahan berkaitan organisasi mereka maka ia mesti membenarkan pelajar untuk mengedarkan bahan berkaitan

3.FOURTH AMENDMENT

Fourth Amendment Rights/Pinda an Hak keempat

• Berkenaan pemeriksaan ke atas pelajar atau barangan milik mereka • Hal ini bertujuan untuk menjaga disiplin dan keselamatan semua pihak • Mengelakkan berlaku masalah

• Kes yang melibatkan Forth Amendments i. Kes 1- Board of Educations of Independence school District No. 92 of Pottawatomie Country Vs. Earls ii. Kes 2- Veronica Schools Districts Vs. Acton

4. SEXUAL HARASSMENT
• Terdapat laporan tentang gangguan seksual yang berlaku. • Gangguan seksual berlaku antara : - Pelajar dengan pelajar - Guru dengan pelajar • Terdapat laporan yang dibawa sehingga ke mahkamah kerana tiada tindakan susulan dari pihak sekolah. • Setiap laporan yang diadukan perlu disiasat dengan teliti oleh pihak sekolah dan mengambil tindakan yang sewajarnya

• Contoh kes: Kes Davis Vs. Monroe (1999) - Seorang pelajar perempuan mendapat gangguan seksual dari rakan sekelas. Pihak sekolah gagal menyelesaikan isu/ menghalang pelajar lelaki dari terus menganggu. - Kes di bawa ke mahkamah. Saman ke atas Sekolah. Sekolah menang kes. - Kes kemudian di bawa ke mahkamah tinggi setelah rayuan dan pelajar menang apabila mahkamah mendapati

• Pengajaran kes: Pentadbir sekolah harus mengkaji/menyiasat semula dakwaan pelajar, menyiasat dan bersedia untuk melaksanakan tindakan sewajarnya berdasarkan peruntukan yang ditetapkan

5.COMMON TORT LIABILITY

TORT = suatu perbuatan yang
ditinggalkan termasuk pelanggaran kontrak yang menyebabkan kerosakan, kecederaan, atau kerugian kepada orang yang tercedera.

KONSEP DUTY OF CARE
WUJUD KERUGIA N/ KECEDER AAN PERATUR AN YANG GAGAL DIPATUHI

ASAS UNTUK DAKWAAN CUAI

SEBAB DAN AKIBAT

Asas Untuk Dakwaan Cuai (COVER)

Tanggungjawab melindungi (duty of care)/kewajipan telah dimungkiri Contoh: kegagalan menyediakan prosedur pengeluaran alatan sukan, pengendalian bahan kimia, penggunaan alat sukan • Gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan/kewajipan berjaga-jaga tidak diamalkan Contoh: Gagal mengadakan kawad kebakaran, tidak menutup lubang yang berbahaya, membiarkan pelajar bermain ketika langit mendung, tidak menyediakan tatacara

Terdapat perkaitan langsung antara sebab dan akibat/kecuaian defenden Contoh: Tidak menyediakan guru pengiring mencukupi untuk aktiviti pelajar, tidak menjelaskan arahan yang betul kepada guru. • Wujud musibah dan kerugian/plaintif mengalami kecederaan Contoh: Kecederaan akibat ditampar, hukuman secara fizikal, ditimpa siling runtuh atau atap.

Kecederaan Pelajar dan Asas Menentukan Kecuaian
Apa yang akan dilakukan oleh manusia yang waras dalam masa dan keadaan berkenaan ?

Kecuaian

Liability Tort

Tort diniatkan

Tort kecuaian

1. Tort yang diniatkan
• Melakukan sesuatu tindakan dengan niat/sengaja untuk mendatangkan kecederaan • Melibatkan „assault‟ dan „battery‟

Pertimbangan Mahkamah Dalam
Tort yang Diniatkan • Sejauh mana wujud unsur berlebihan dalam tindakan seseorang? • Pertimbangan berdasarkan aspek : - umur pelajar - alatan yang digunakan - beratnya kesalahan yang dilakukan

2. Kecuaian (Negligence)
• Melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan oleh seorang manusia waras dalam satu keadaan dan masa • Tidak melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh seorang manusia waras dalam satu keadaan dan masa

Undang-undang Tort dan Cuai (Negligence)

Asas untuk Menolak Dakwaan Cuai
• • • Foreseeable risk (ex-hypothesis) Contributory negligence Assumption of risk

Foreseebility/ Menjangka
Sejauh mana sesuatu kecuaian boleh ditelah oleh guru ?

Contributory Negligence
Keadaan di mana plaintif sendiri cuai dalam melakukan sesuatu perkara atau tindakan

Assumption of Risk/ Volenti fit non injuria • • • Plaintif mengetahui risiko yang berkaitan Memahami risiko yang bakal dialami Mempunyai pilihan untuk tidak mengambil risiko yang dinyatakan bentuk pembelaan di Suatu
mana plantif bersetuju menanggung Kecederaan atau menerima risiko bahawa dia mungkin akan

LANGKAH BERHATI-HATI HARUS DIAMBIL PADA LOKASI/AKTIVITI BERIKUT: i. Aktiviti Luar SEPERTI Aktiviti fizikal, Lawatan dan aktiviti sampingan kurikulum ii. Makmal/bengkel iii. Padang permainan iv. Kelas

i. -

-

Aktiviti Fizikal, lawatan dan aktiviti sampingan kurikulum Amat mustahak guru-guru yang terlibat dalam aktiviti lasak dan berbahaya seperti sukan tertentu dan aktiviti perkhemahan mendapat latihan secukupnya sama ada secara kursus dalaman atau dihantar berkursus di luar Aktiviti yang memerlukan pemeriksaan kesihatan Surat kebenaran penjaga

• Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas No. 1/1974, bertarikh 8 Julai 1974 - Peraturan keselamatan dinyatakan - Dilaksanakan oleh guru terlatih - Arahan yang jelas - Penyeliaan Guru-guru terlatih mengendalikan kelas-kelas amali yang merbahaya Guru, mengikut undang-undang common law, dikehendaki membuat penyeliaan yang munasabah (reasonable degree of supervision) ke atas murid-murid di bawah jagaannya sewaktu kelas berjalan. Kegagalan

ii. Memastikan Keselamatan Sewaktu Kelas Yang Menjalankan Amali /bengkel

iii. Taman /Padang Permainan - Penyeliaan Pelajar berterusan - Penyeliaan dan pemeriksaan terhadap peralatan - Meletakkan Peraturan

iv.Tanggungjawab Guru Dan Bilik Darjah

• Apabila murid-murid berada di dalam bilik darjah, tanggungjawab 'the duty of care' akan terletak di atas tanggungjawab guru berkenaan • Pengetua perlu memastikan guru berada di dalam kelas, jika tiada mesti diganti • Peralatan di dalam bilik darjah yang boleh mendatangkan bahaya kepada pelajar hendaklah diberikan perhatian

MENGAWAL TINGKAH LAKU PELAJAR/ DISIPLIN PELAJAR

CORPORAL PUNISHMENT
- Banyak sekolah membuat peraturan mengelakkan corporal punishment - Namun. Berdasarkan konsep „in Loco Parentis‟ corporal punishment dibenarkan dengan garis panduan yang tertentu Di Malaysia, corporal punishment seperti hukuman merotan Kuasa melaksanakan hukuman rotan hanya terletak kepada Pengetua dan Guru Besar sahaja Walau bagaimana pun mengikut Peraturan 6 pengetua atau guru besar boleh mewakilkan kuasa disiplin dan menjalankan hukuman kepada guru

Suspension/Expulsion Salah laku pelajar yang serius akan menyebabkan pelajar digantung atau dibuang persekolahan. Dalam kes Goss Vs. Lopez, pergantungan selama 10 hari yang dikenakan oleh pihak sekolah kepada 9 pelajar dipertikaikan kerana tidak melalui „due process‟ walau pun sekolah mempunyai hak untuk mengantung pelajar. - Pihak sekolah diperingatkan bahawa hukuman yang ingin dilaksanakan ke atas pelajar mestilah mengambil konsep keadilan

„Penggantungan di sekolah‟ bermaksud pelajar diasingkan dari mengikuti kelas pembelajaran biasa

Di Malaysia Prosedur yang Tepat
• Diberitahu kesalahan dan bentuk hukuman Diberi peluang untuk memberi keterangan bela diri Diberi peluang untuk mengemukakan rayuan dan didengari (audi alteram partem) Prinsip keadilan semulajadi (natutal justice) mesti diikuti


• •

Hukuman yang Tepat • • Rujuk dokumen yang berkaitan dalam menjatuhkan hukuman Melihat asas-asas menjatuhkan hukuman yang digariskan dalam Buku Panduan Tatacara Pengurusan Disiplin (DBP) Membuat pertimbangan secara adil terhadap rayuan pesalah

6: REKOD SULIT PELAJAR
- Berdasarkan Public Law 93-380, Familiy Educational Rights an Privacy act of 1974, menyatakan bahawa ibu bapa dan pelajar berhak untuk memeriksa dan mengkaji rekod peribadi dan mesti diberi salinan jika diminta. - Sekiranya maklumat tidak tepat rekod itu perlu dihapuskan. - Rekod hanya boleh dibuka kepad orang lalin jika terdapat persetujuan. (secara bertulis) - Dalam sesetengah keadaan, rekod boleh dilihat tanpa kebenaran sekiranya melibatkan hal penting seperti untuk rujukan kaunselor,

• BAGAIMANA REKOD PELAJAR DI SEKOLAH?????

7:ISU KESAMARATAAN
Diskriminasi Jantina - Sering berlaku bagi kemasukan untuk sesuatu program atau kursus. (Menyalahi dalam klausa perlindungan yang sama DALAM PINDAAN KE-14) - Terdapat sesetengah sekolah mengenakan peraturan dari aspek kelayakan memasuki sesebuah program/kursus yang berbeza antara lelaki dan perempuan seperti kursus vokasioanal - Terdapat juga Kewujudan sekolah lelaki dan perempuan - Terdapat juga isu berkaitan penglibatan

Kemudahan untuk OKU - Hak untuk pendidikan - Hak untuk keselamatan - Hak untuk kemudahan awam - Hak supaya tiada diskriminasi jantina, agama, dan bangsa

8. YOUTH IN POVERTY

YOUTH IN POVERTY Title 1: Bantuan kewangan dan geran untuk program bagi pelajar yang miskin atau keluarga berpendapatan rendah

9. HOMELESS YOUTH
The McKinney- Vento Homeless Assistance Act - Pihak sekolah perlu membuat bancian pelajar yang tiada tempat tinggal. - Bagi memastikan mereka berpeluang mendapat pendidikan yang sama, rawatan kesihatan, pergigian dan kesihatan mental

ASPEK PERUNDANGAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

ASPEK PERUNDANGAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

ASPEK PERUNDANGAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN DI MALAYSIA a. Penyata Razak (Ordinan Pelajaran 1957) b. Akta Pelajaran 1961 c. Jawatan Kuasa Kabinet 1979 d. Akta Pendidikan 1996

ASPEK PERUNDANGAN DALAM PENGURUSAN MURID • Perundangan dalam pengurusan sekolah merupakan satu aspek yang seharusnya diketahui oleh semua pengurus sekolah. Konsep Legal literacy • Pengetua/Guru Besar/Guru/K.Tangan yang kurang maklumat mengenai undang-undang menjadikan banyak tindakan dan perkara dilakukan tanpa mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia

Secara umumnya sistem perundangan
pendidikan di A. Syarikat mempunyai banyak persamaan dengan sistem perundangan pendidikan di Malaysia Contohnya:…….

Aspek kebebasan :
- SPI Bil 1 /1977 – Berkaitan sembahyang Jumaat
- SP “Profesional” Bil.13/69 – Pakaian Guru di sekolah - SPI Bil 6/1978 & 1/1981 – Jualan di kantin untuk berbilang agama - Peraturan-peraturan Sekolah (majalahmajalah) 1958 School (M agazines) Regulation 1958 LN 208 (Education Ordinan 1957) 15.7.1958 MEO 8G/57 Majalah-majalah Sekolah (School Magazines) - Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1971 4.1.1971 KP. 8550/Jld.II/(10) Pakaian Seragam Sekolah-

Isu hak murid bersamaan dengan Fourth Amendment
Apakah pihak sekolah mempunyai hak pemeriksaan (tubuh badan dan barangan ) dan rampasan harta benda murid - Pemeriksaan Fizikal tubuh badan - Pemeriksaan Harta Benda - Pemeriksaan Urin

Mengikut doktrin “common law in loco parentis” Pengetua mempunyai hak atau kuasa untuk memeriksa murid yang disyaki demi mengekalkan keselamatan dan kepentingan umum murid lain Tetapi... - Mesti sediakan satu prosedur - Wujud elemen due Process

Peringatan: Pemeriksaan terhadap pelajar perempuan berkemungkinan boleh dikenakan dakwaan Sexual Harrasment, Jadi walau pun pihak sekolah boleh membuat pemeriksaan di bawah common law In Loco Parentis , langkah berjaga-jaga perlu diambil

Disiplin & Common Tort
- SPI Bil. 1/1972, Peraturan-peraturan(Tatatertib Sekolah) Pelajaran, 1959. - SPI Bil. 6/68 10.9.1968 KP. 8543/10 Pembuangan Murid murid daripada Sekolahsekolah kerana kelakuan curang - SPI Bil. 13/1988 – Keselamatan diri pelajar di sekolah

-Peraturan-peraturan Sekolah (Lawatan lawatan)
1957 School (Tours) Regulations 1957 LN 326 (Education Ordinan 1957) 9.7.1957 M for E 8D/57 Lawatan-lawatan sekolah (School Tours)

Rekod
- Kad 001 - Kad Kesihatan - Rekod Akademik - Rekod Salah Laku - Rekod Kerja Kursus

Kesamaan
- Jantina- Dalam konsep sekolah selamat,pihak sekolah perlu memastikan tiada diskriminasi jantina - Hak ORANG KURANG UPAYA • Hak murid berkeperluan khas untuk mendapat akses kepada pendidikan diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996 [Akta 550]. • Seksyen 40 Akta 550 memberi tanggungjawab kepada Menteri untuk mengadakan pendidikan khas di sekolah khas. • Seksyen 34(1)(b) Akta 550 memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuhkan dan menyenggarakan

• Manakala seksyen 41 Akta 550 pula memberi kuasa kepada Menteri melalui peraturan untuk menetapkan seperti tempoh, kurikulum, kategori murid dan lainlain perkara yang sesuai bagi pendidikan khas. Dalam melaksanakan kuasa yang diperuntukkan di bawah subseksyen 41(1) Akta 550 Menteri telah membuat Education (Special Education) Regulations 1997 [P.U.(A) 532/1997].

• Di samping itu, Kerajaan sentiasa memberi perhatian terhadap keperluan untuk meningkatkan akses kepada pendidikan bagi murid berkeperluan khas. Kerajaan menyediakan pendidikan untuk murid berkeperluan khas melalui Pendidikan Khas yang disediakan di sekolah pendidikan khas atau di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) dan Program Pendidikan Inklusif yang dijalankan di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan pada peringkat prasekolah, rendah, menengah rendah, menengah atas dan lepas menengah.

Bantuan kebajikan mempunyai persamaan dengan ESEA: a. Biasiswa BKP b. Yayasan Negeri c. Biasiswa Telekom, Petronas dan sebagainya. d. RMT e. Kwapm f. Kesihatan

CONTOH-CONTOH KES KECUAIAN/COMMON TORT

Kes yang pernah berlaku Dalam kes Carmarthenshire County Council v. Lewis [1995], seorang murid berumur empat tahun telah ditinggalkan seketika oleh gurunya. Murid tersebut keluar dari kawasan sekolah dan menyebabkan suatu kemalangan jalanraya terjadi di mana seorang pemandu lori mati. Akhirnya, pihak sekolah dipersalahkan kerana guru tidak mengawasi murid dan sekolah juga dipersalahkan (vicariously liable) kerana gagal mengunci pintu masuk sekolah. Kecuaian untuk memastikan keadaan sekolah selamat telah menyebabkan pihak sekolah didakwa

Kes Buta kerana cedera Dalam kes Government of Malaysia & Ors. v. Jumat Bin Mahmud & Anor., plaintif asal telah tercedera akibat perbuatan nakal kawannya sehingga akhirnnya menjadi buta pada sebelah mata. Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa pihak guru telah cuai dalam penyeliaannya. Tetapi selepas rayuan dibuat kepada Mahkamah Persekutuan, didapati bahawa guru berkenaan tidak boleh dipersalahkan kerana kecederaan yang dialami oleh murid adalah akibat dari kemalangan yang tidak dapat diduga (not

Kes kelas amali Dalam kes Mohamed Raihan Bin Ibrahim & Anor. v. Government of Malaysia & Ors., palintif pertama (seorang murid kelas Sains Pertanian) telah pun dicederakan oleh cangkul yang digunakan oleh kawan kelasnya sewaktu mereka sedang menjalankan kelas amali menyediakan batas sayur. Guru kelas tersebut telah didapati bersalah kerana tidak memberi arahan dengan jelas kepada murid dan tidak menyelia perjalanan kerja dengan munasabah. Ini bermakna beliau telah gagal melaksanakan “kewajiban berjaga-berjaga” yang

Kes Taman Permainan Dalam kes Silvadurai v. Government of Malaysia seorang murid terjatuh kerana tersandung batu selepas turun dari bermain jongkang-jongkit. Murid tersebut akhirnya mati akibat kemalangan tersebut. Hakim mahkamah memutuskan guru dan pihak sekolah tidak bersalah kerana pelajar telah selalu dinasihati tentang bahaya bermain jongkang-jongkit dan kecederaan yang diakibatkan oleh murid berkenaan sebenarnya bukan disebabkan oleh permainan jongkang-jongkit. Ianya

Kes Lawatan/rombongan: Dalam kes Chen Soon Lee v. Chong Voon Pin, seorang murid sekolah telah mati lemas sewaktu rombongan murid sedang bermain bola dalam air di tepi laut. Oleh kerana guru besar dan guru-guru yang berada bersama mereka telah mengambil langkah-langkah pengawasan yang rapi (beyond reasonable care) pada masa itu, tuduhan kecuaian tersebut ditolak oleh hakim Mahkamah Tinggi Miri. Jelas dilihat bahawa Pengetua bertanggungjawab untuk memastikan guru-

contoh kes mahkamah

HARGA SATU PENAMPAR RM1650.00

TERIMA KASIH DAN SEMOGA KITA BERJUMPA LAGI DI MAHKAMAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful