PENGURUSAN PANCARAGAM SMP 4242

TUGASAN TUTORIAL 1 Matlamat & Objektif Pasukan Pancaragam
AHLI KUMPULAN (WONDER LADIES): ROWENA LIM GAYATHRI A/P RAMAN LAURA TIWON ERVIE CHRISTA DINGKISA

MATLAMAT
Penubuhan pasukan pancaragam sekolah bertujuan untuk: • Mendukung misi sekolah dengan meningkatkan pencapaian kurikulum dan kokurikulum agar mencapai Wawasan Negara. • Menggalakkan perkembangan bakat pelajar dalam bidang muzik serta memupuk semangat berdisiplin, bertanggungjawab dan bersemangat kekitaan. • Menyediakan muzik yang sesuai untuk aktiviti penting di dalam dan luar sekolah.

OBJEKTIF
Dari segi Muzikal: 2. Meningkatkan pemahaman dan kemahiran muzik dalam aktiviti pancaragam. 3. Kemahiran asas bermain instrumen dalam persembahan. 4. Keupayaan membaca muzik secara artistik dan teknikal. 5. Menghasilkan ton yang betul. 6. Ilmu tentang tanda nada dan ritma. 7. Cara penjagaan alat muzik dengan betul. 8. Perkembangan dalam kemahiran berkawad sambil bermain alat muzik. 9. Membuat persembahan muzik dalam pelbagai genre dan stail. 10. Memperkembangkan keupayaan untuk menikmati hasil karya, gubahan dan persembahan muzik.

Dari segi Bukan Muzikal: 3. 4. 5. 6. 7. 8. Melahirkan ahli pancaragam yang berdisiplin, toleransi, bertanggungjawab, komited dan dapat memberikan sumbangan yang positif. Menyeimbangkan perkembangan mental, rohani, jasmani dan emosi. Memperkembangkan daya komunikasi serta meningkatkan kemahiran dan pemahaman muzik melalui persembahan. Supaya wujud kesedaran bahawa melalui muzik dan budaya, keharmonian berbagai kaum dapat dikukuhkan. Memberi penghargaan kepada ahli pancaragam kerana komitmen dan kerjasama yang diberikan. Menghormati badan beruniform, alat muzik dan fasiliti yang disediakan sekolah.

Sekian, Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful