You are on page 1of 15

Lujo Margetić u djelu „Hrvatska i crkva u srednjem vijeku”

. da svojom mudrošću ispita da li je to tako.. da je u zloj namjeri dao ubiti svoga brata Gojslava i (zato je) poslao legata Majnarda. poboţna naime čovjeka.„Aleksandar II. (. vladaru Hrvata. Taj došavši primi od njega (Krešimira) opravdanje tako što mu se (Krešimir) zakleo s dvanaest svojih župana da nije odgovoran za taj zločin pa je on (Krešimir) pomiren ponovno stekao vlast nad tom zemljom od strane svetoga Petra apostola” .) čuo je o Krešimiru.

Analize:  prema Vinku Foretiću  prema Mihi Baradi  prema Nadi Klaić .

oslobađao optuţbe zakletvom očišćenja koju je sam polagao . - HRVATSKO PRAVO optuţen Hrvat slavenskim pravnim sustavima optuţeni se zaklinjao s priseţnicima. ako nije bilo dokaza. obično dvanaestoricom  - - RIMSKO PRAVO rasprava se vodila pred crkvenim licem kao sucem optuţeni se.

 Objašnjenje POJMOVA i TERMINA(pravni postupak. materijalno kazneno pravo) pomoću SREDNJOVJEKOVNIH IZVORA i TADAŠNJIH shvaćanja .

u vrijeme Petra Krešimira Sadrţi materijalno pravo i propise langobardske Italije – sličnost pravnog sustava s hrvatskim krajevima ..   Zbirka langobardskog prava(jedan od izvora) 1054.

kazna: cijela imovina 1) Homicidum času 2) Homicidum spontaneum 3) Homicidum gladio DOLOZNO UBOJSTVO .dokaz da počinjeno djelo nije zabranjeno . opravdanje -ne plaća se vraţda.bezrazloţno. tj widrigeld .ubojica = inicijator .pravni sustav ga ne odobrava. neopravdano .langobardsko kazneno pravo staro ugarsko pravo staro hrvatsko pravo Ubojstvo SE DEFENDO .plaća se vraţda OBIČNO UBOJSTVO -postoji razlog.kazna: unaprijed određena svota(VRAŢDA. zabranjeno je . WIDRIGELD) Ubojstvo SUPER ALIUM AMBULAVERIT .ubojica nije inicijator društveno negativnog ponašanja koje je dovelo do ubojstva .

dolozno organiziranje ubojstva: Netko nije smio organizirati ubojstvo.Krešimir = organizator.ORGANIZATOR NE MOŢE NEHAJNO ORGANIZIRATI NEKI ZLOČIN .svjesno ubojstvo ili nehajno ubojstvo ? .nije ubio brata Gojslava. usmjerio djelatnost drugih osoba na ostvarenje zločinačkog cilja . DAO ga je ubiti . ali je to ipak učinio! .Krešimirov slučaj .DOLUS = svijest o djelu u njegovom fizičkom i socijalnom aspektu .

brani svoje prijestolje – nije ubio DOLO(bezrazloţno) – rekoncilijacija .K. zakleti bez straha od optuţbe)  PAPIN LEGAT ne istraţuje je li Krešimir ubio. već PITA je li dao DOLO ubiti borba za vlast – dobar razlog da P. bezrazloţna Tvrdilo se da je Petar Krešimir protupravno i nedozvoljeno ubio brata Gojslava OBRANA: Tvrdi da P.K.  Dolozna optuţba = neopravdana.K. neopravdano mu oduzeo kraljevstvo Petar daje nalog za “uklanjanje” vlastitog brata  TUŢBA: Petar Krešimir – KRIV (ubojstvo brata) – OSLOBOĐEN (legatova tvrdnja na koju se mogao P. nije organizator Gojslav radio protiv brata.

str 84. nesumnjivo je da je suđenje organizirano s unaprijed jasno utvrđenim ciljem da se Petra Krešimira oslobodi i da mu se tim suđenjem čak uvelike pomogne. . Hrvatska i crkva u srednjem vijeku.Dakle.

njemu se uopće ne bi moglo suditi jer ne bi počinio nikakav zločin (u srednjem vijeku kraljeva volja je bila osnova pravnog sustava) . Petar Krešimir je kao kralj dao ubiti svoga brata i nakon toga bio na nama nepoznat način srušen.

g. postaje: Rex Croatiae et Dalmatiae Rex Chroatorum et Oalmatiarium  Krešimir obećaje pomoći prodoru rimske hijerarhije na tlo bizantske Dalmacije  .Papin legat Majnard  Krešimirova titula 1061.

Bizant je čvrsto vladao nad Dalmacijom sve do 1069.1.po Račkome. i te je godine Petar dobio vlast te ujedinio Dalmaciju i Hrvatsku . Petar Krešimir zavladao je Dalmacijom uz pristanak Bizanta još 1059.po Šišiću.) ujedinjenje Hrvatske i Dalmacije u jedno kraljevstvo pod nazivom Regnum Croatiae et Dalmatiae proveo je Petar Krešimir kojem je Bizant priznao vlast nad Dalmacijom . .

.) Petar Krešimir nije imao nikakvu vlast nad Dalmacijom.po Baradi. On se je sam tako prozvao . Petar je zavladao 1060.po Stipišiću je Bizant vladao nad Dalmacijom do 1069.. te je nakon toga Petar Krešimir preuzeo stvarnu vlast bez priznanja Bizanta 3. .