PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM

OLEH

MUHAMAD BUSTAMAN BIN HAJI ABDUL MANAF
JABATAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM LATIHAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 03-61056100/019-9060524

Matlamat Utama Sesi Perancangan Strategik Kokurikulum ialah supaya semua peserta dapat menguasai kemahiran perancangan KK secara strategik

Perancangan program
 Perancangan

program bermaksud merancang, merangka,menyusun aktiviti dan menyelaras tugas bagi melaksanakan sesuatu program atau aktiviti yang telah dirancangkan.

4 SOALAN STRATEGIK
3 1

Dimana kita sekarang?
STATUS QUO

Bagaimana cara untuk sampai ke tempat tujuan?
PELAN / STRATEGI

2

Ke mana hendak tuju?
MATLAMAT

4

Bagaimana kita tahu kita capai?

Definisi Pelan Strategik
A strategic plan is a written document which describes where your school wants to be in the future (usually three to five years), and the broad areas of activity that it will undertake to achieve this vision. It is different from an operational plan (or workplan), which details activities over the next 12 months (at least).  These two types of plan are closely connected, however, as the operational plans should be moving the school towards the vision defined in the strategic plan. (Davies, 2002)

MANAGERS & LEADERS SPEND THEIR TIME (A,B,C & D) MANAGEMENT MODEL (Kurstedt & Tompkins)
A. ADMINISTER THE BUSINESS, DO THE JOB B. BUILD THE BUSINESS, IMPROVE C. CATER TO CRISES, FIGHT FIRE D. DO THE DUMB THINGS

PARETO PRINCIPLE
20% OF ACTIVITIES ACCOUNT 80% OF THE VALUE (SERIOUS CONSEQUENCES FOR COMPLETION OR NON COMPLETION

Aktiviti Persediaan Perancangan

Mengadakan satu sesi taklimat kepada semua staf terhadap tujuan dan faedah pembinaan perancangan strategik bagi meningkatkan tahap kesediaan dan komitmen semua anggota organisasi untuk proses membina dan melaksanakan perancangan strategik atau perubahan baru. Menubuh jawatankuasa kerja untuk membina perancangan strategik dan senarai tugas setiap ahli jawatankuasanya.    

Mengumpul maklumat tentang: i. Latar belakang organisasi ( bagi yang pertama kali: organisasi atau ketua jabatan baru) ii. Pencapaian organisasi yang lepas (dalam semua aspek) iii. Pencapaian terbaik dalam sejarah organisasi iv Laporan analisis prestasi program/projek (strategi) tahun sebelum v. Laporan status prestasi semasa. vi. Pencapaian terbaik setiap bidang utama organisasi lain di peringkat zon, daerah, negeri atau kebangsaan untuk penandaarasan vii. Analisis prestasi perancangan strategik kokurikulum lepas

– Mengenalpasti mandat dan arahanarahan terkini dari pihak yang berkepentingan? – Memberi latihan peningkatan kefahaman dan kemahiran perancangan strategik secara khusus dan mendalam kepada semua staf. – Bina plan kerja/aktiviti bagi strategik (termasuk program ‘retreat’ jika ada)

Garis Panduan Umum
 Penyertaan

wajib bagi semua pelajar  Setiap murid harus menerima latihan dan pengajaran supaya dapat menjalankan fungsi GKK  Semua murid diberi peluang saksama untuk mencapai kecemerlangan dalam penyertaan GKK.  Mewakili pasukan sekolah dianggap sebagai pengkhususan dan kecemerlangan dalam peringkat itu merupakan perkara yang ada kelebihan

(Sambungan)

 Rancangan

KK mesti dirancang dan dilaksanakan spt kurikulum formal untuk memupuk minat murid  Semua guru adalah KK, maka perlu mengajar KK (Pekeliling Ikhtisas)

(Sambungan)

 Perancangan

haruslah menyeluruh. Pencapaian purata pada tahap persekolahan selaras dengan matlamat KK dan FPN peringkat-peringkat tahun 4 - 6 peralihan - tingkatan 3 tingkatan 4 - 5

(Sambungan)
 Perancangan

untuk setiap peringkat penting. Rancangan kegiatan kelas/sekumpulan murid bagi setiap peringkat persekolahan pada setiap perjumpaan.  Jenis & bilangan aktiviti KK boleh diubahsuai, asalkan objektifnya selaras dengan matlamat KBSR/KBSM dan keperluan semasa.

PRINSIP MERANCANG
 Kegiatan

KK boleh saling melengkapi pelajaran di kelas  Memberi peluang kpd semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu, kumpulan + beramai-ramai  Melibatkan murid dari semua kumpulan sosio-ekonomi dan semua kaum  Mencerminkan fungsi KK

(Sambungan)
 Faktor-faktor

utama diambil kira luas bidang bilangan aktiviti kompleksiti kemahiran kesesuaian tempatan motivasi luaran dan dalaman

JADUAL PERANCANGAN INDUK
Bil

ACARA OLAHRAGA MERENTAS DESA BOLA SEPAK BOLA JARING

MSSD (TARIKH & PENGELOLA)

MSSN (TARIKH & PENGELOLA)

MSSM (TARIKH & PENGELOLA )

12

15

18

1 2 3 4 5 6 7 8

SENARAI SEMAK PENGURUSAN KOKURIKULUM
BIL LANGKAH PROSES TINDAKAN

1

MESYUARAT J/K KK
PENDAFTRAN AHLI

1.1 1.2
2.1 2.2 3.1 3.2

PENGETUA

2.

PK KO PENYELARAS GURU PENASIHAT

3.

MESYUARAT JK

4

PERLAKSANAAN, 4.1 REKOD & PEMANTAUAN 4.2 4.3
PENILAIAN/ PELAPORAN DOKUMENTASI 5.1 5.2 6.1

GURU PENASIHAT
GURU PENASIHAT

5

6

1. ANALISIS MANDAT
Apakah itu Mandat? Mandates are written and unwritten rules that govern and guide an institution and its stakeholders. Its maybe directly tied to laws, by laws, ordinances, acts and charters (Sevier, 2000) + Tauliah (punca kuasa) +Apa yang mesti dibuat bagi tujuan memenuhi tanggungjawab dan misinya -+ Garis panduan tanggungjawab umum sesebuah organisasi

 Semua

polisi tersebut akan menentukan ‘nature’, skop dan arah tujuan perancangan institusi terutama strategi-strategi yang boleh dilaksanakan atau skop kawalan membuat keputusan dan tindakan.  Menjadikan perancangan ada ‘validity’ dan ‘reliability’ yang tinggi.

Sumber Mandat
 


 


 
1. 2. 3. 4.

Akta Pendidikan 1996 Dasar-Dasar Kerajaan cth DPN Laporan JK Kabinet 1979- Kokurikulum Peraturan Pendidikan 1997 + Persatuan sekolah 1998 Pekeliling Ikhtisas KPM Surat siaran dari JPN/PPD/Seolah Buku perkhidmatan awam Cth: Pekeliling 1/85

GKK di sekolah wajib 3 bidang GKK-wajib disertai GKK boleh ditambah berdasarkan minat & kemudahan Jenis GKK diluar bilik darjah boleh perbanyakkan

Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; seperti dalam Warta Kerajaan, PU (A) 531/97

 Kegiatan

kokurikulum’ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan drpd. proses p + p dalam bilik darjah yg. M’mberi murid peluang utk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.

Contoh MISI
UNTUK MEMBERI PENDIDIKAN YANG TERBAIK BAGI MELAHIRKAN INSAN CEMERLANG YANG SEIMBANG DAN MENYELURUH SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

Contoh -VISI
 MENJADIKAN

SK PERBANDARAN NO. 4, SIBU, SEBUAH SEKOLAH YANG CEMERLANG DALAM SEMUA BIDANG DI PERINGKAT NEGERI MENJELANG TAHUN 2011.

MOTO

PENDIDIKAN CEMERLANG ASAS KEMAJUAN

LOGO

TAFSIRAN LOGO
WARNA MERAH –MELAMBANGKAN BERDAYA TAHAN SELARAS DENGAN MISI SEKOLAH.  BIRU – MELAMBANGKAN KEHARMONIAN DAN KERJASAMA WARGA SEKOLAH UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI SEKOLAH.  OBOR YANG MENYALA –MELAMBANGKAN CERAHNYA POTENSI UNTUK MENCAPAI ASPIRASI.

TAFSIRAN LOGO
 BUKU

– MELAMBANGKAN USAHA MEMPEROLEH ILMU BAGI MENCAPAI VISI DAN MISI.  BENTUK MANUSIA – SEBAGAI LAMBANG KECEMERLANGAN DALAM BIDANG KOKURIKULUM.

PIAGAM PELANGGAN
KEPADA MURID:  1. MEMPASTIKAN MURID-MURID DI SEKOLAH INI MENDAPAT TEMPAT DAN MULA BELAJAR PADA HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN.  2. SENTIASA MEMPASTIKAN KEMUDAHAN, PERALATAN, JADUAL WAKTU, BUKU-BUKU TEKS DAN SEGALA URUSAN BERKAITAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAPAT DISEDIAKAN SEBELUM HARI PERTAMA SESI PERSEKOLAHAN DAN SENTIASA BERTERUSAN.

PIAGAM PELANGGAN
 3.

MEMPASTIKAN PELAJARAN YANG DISAMPAIKAN BERKUALITI DAN MEMBERI KEPUASAN KEPADA PELAJAR BERTERASKAN PIAWAIAN YANG DITETAPKAN.

PIAGAM PELANGGAN

UNTUK STAF
1. MENGADAKAN SESI PERKEMBANGAN STAF DAN BENGKEL ILMU PENGETAHUAN TERKINI KEPADA STAF SECARA BERTERUSAN. 2. MENGAMBIL BERAT HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERJAWATAN, GAJI, DAN KEBAJIKAN STAF. 3. MEMBERI PENILAIAN PRESTASI YANG ADIL DAN SAKSAMA KEPADA STAF. 4. MENYEDIAKAN PELUANG UNTUK MENINGKATKAN DIRI UNTUK MEMAKSIMUMKAN POTENSI DALAM PROFESIONNYA.

 

PIAGAM PELANGGAN
 KEPADA

IBU BAPA  1. MENDAPAT LAYANAN BERKAITAN DENGAN PENDAFTARAN DAN PERPINDAHAN MURID DALAM TEMPOH 15 MINIT.  2. MENERIMA, MENELITI DAN MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP SETIAP ADUAN DARIPADA IBU BAPA

PIAGAM PELANGGAN
KEPADA PPDK/PPG/JPN/KPM  1. MEMPROSES DAN MENYELESAIKAN SEGALA URUSAN RASMI DALAM TEMPOH YANG DITETAPKAN.  2. MEMBERI KERJASAMA DAN LAYANAN MESRA KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI YANG MELAWAT SEKOLAH.  3. BERUSAHA DAN MEMBERI SOKONGAN TERHADAP PROGRAM DARI JABATAN DAN KEMENTERIAN PELAJARAN.

PIAGAM PELANGGAN
 KEPADA

KOMUNITI  1. SENTIASA BEKERJASAMA DENGAN PIBG, DAN KOMUNITI TEMPATAN

NILAI
T

A
B A H

- TERBAIK - AMANAH - BERDAYA TAHAN - ASPIRASI TINGGI - HARAPAN TERLAKSANA

ANALISA STRATEGIK PENILAIAN PERSEKITARAN
 KEKUATAN
  

  

S1. 91% GURU TERLATIH. S2. BILIK DARJAH YANG DILENGKAPI DENGAN KEMUDAHAN ASAS. S3. MEMPUNYAI MAKMAL SAINS, MAKMAL KOMPUTER, BILIK SUMBER, BENGKEL K.H. YANG LENGKAP. S4. TERDAPAT 1 ORANG PEMERIKSA KERTAS MATEMATIK UPSR. S5. MEMPUNYAI 2 ORANG JURULATIH UTAMA BAHASA INGGERIS DAN MATEMATIK. S6. SEMUA PELAJAR CELIK HURUF DAN ANGKA.

KELEMAHAN
W1. PENCAPAIAN AKADEMIK MURIDMURID DALAM UPSR 53%.  W2. MURID TERLALU RAMAI MENYEBABKAN DIWUJUDKAN SEKOLAH 2 SESI.  W3. 9% GURU TIDAK TERLATIH  W4. TIADA PELAJAR MEWAKILI NEGERI DALAM BIDANG KOKURIKULUM  W5. 80% KAWASAN SEKOLAH SEBAGI TAPAK BANGUNAN,KAWASAN LAPANG TERHAD.

PELUANG
 O1.

HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA SEKOLAH AKRAB.  O2. PIBG MEMPUNYAI KEWANGAN YANG KUKUH.  O3. HUBUNGAN IBU BAPA DENGAN SEKOLAH BAIK.

ANCAMAN
 T1.

TERLALU DEKAT DENGAN JALAN RAYA YANG SIBUK.  T2. DIKELILINGI OLEH KAWASAN PERUMAHAN.  T3. KERAP DILANDA BANJIR KILAT.

PEMBINAAN PELAN STRATEGIK
ISU STRATEGIK
TERDAPAT 9% GURU TIDAK TERLATIH PENCAPAIAN AKADEMIK MURID-MURID DALAM UPSR 53% PENCAPAIAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM RENDAH KERAP BERLAKUNYA KES PONTENG SEKOLAH KAWASAN SEKOLAH TIDAK CERIA

MATLAMAT STRATEGIK
MEMASTIKAN GURU-GURU DIBERI LATIHAN YANG BERKESAN MENINGKATKAN KECEMERLANGAN UPSR MEMASTIKAN PENYERTAAN AKTIF DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM MEMASTIKAN LANGKAH MENANGANI KES PONTENG DILAKSANAKAN MEMASTIKAN TAHAPKECERIAAN YANG UNGGUL

INDIKATOR PRESTASI
SEMUA GURU CEKAP DAN MAHIR DALAM P&P PERATUSAN MENINGKAT. MENCAPAI KELULUSAN 80% PADA TAHUN 2010. BEBERAPA ORANG MURID MEWAKILI NEGERI

SIFAR KES PONTENG

MENDAPAT TEMPAT DALAM PROGRAM 3K

OBJEKTIF
CIRI-CIRI OBJEKTIF YANG BAIK: • Specific (khusus) • Measureable (boleh diukur)

• Attainable (boleh dicapai)
• Reliable (boleh dipercayai/konsisten) • Time frame (berjangkamasa)

Penilaian Tahap Kecekapan: @ Hak Cipta Terpelihara

PEMBINAAN OBJEKTIF
BIDANG KOKURIKULUM
SUKAN

2006

2007

2008

2009

2010

WAKIL DAERAH – 6 ORANG

WAKIL DAERAH – 9 ORANG

WAKIL DAERAH – 11 ORANG WAKIL BAHAGIAN2 ORANG

WAKIL DAERAH – 12 ORANG WAKIL BAHAGIAN3 ORANG

WAKIL DAERAH – 12 ORANG WAKIL BAHAGIAN – 4 ORANG WAKIL NEGERI – 2 ORANG

BIL

AKTIVITI

CONTOH OBJEKTIF JP
TAHUN 2005 TAHUN 2006 JOHAN (D) TAHUN 2007
KEEMPA T (n)

TAHUN 2008
KETIGA (N)

TAHUN 2009
KEDUA (N)

TAHUN 20010 JOHAN (N)

I

NASYID

KEDUA (d)

2

KUIZ SAINS

KETIGA (d)

JOHAN (D)
KETIGA (d)

JOHAN (D)
JOHAN (D)

KETIGA (N)

KEDUA (N)

JOHAN (N)
JOHAN (N)

3

CORAL SPEAKING

KEEMPA T (d)

KETIGA (N)

KEDUA (N)

4

BAHAS (bm & E)

KETIGA (d)

KEDUA (d)

JOHAN (D)

KETIGA (N)

KEDUA (N)

JOHAN (N)

ANALISIS STRATEGI SEKARANG / LEPAS
STRATEGI SEKARANG/ LEPAS ADAKAH BERKESAN

PERTANDINGAN KURANG BERKESAN/ ANTARA RUMAH SUKAN TIADA PELAJAR MEWAKILI NEGERI, HANYA 2 MEWAKILI DAERAH.AKAN DITERUSKAN DAN DIBAIKI DAN DIUBAHSUAI FORMATNYA

TOWS
THREATS
- KAWALAN KESELAMATAN DI LUAR KAWASAN SEKOLAH

OPPORTUNITY
- SUMBER KEWANGAN DARI PIBG, LEMBAGA SEKOLAH.

WEAKNESS
- KAWASAN LATIHAN TERHAD

- LATIHAN DI STADIUM

- MENYEWA BAS SEKOLAH

STRENGTH
- SEORANG GURU SUKAN DAN PASUKAN JURULATIH DI KALANGAN GURU.

- PENGKHUSUSAN DALAM BIDANG OLAHRAGA DAN PERMAINAN.

- BANTUAN DARI KEPAKARAN AHLI PIBG.

PEMBINAAN STRATEGISTRATEGI UTAMA
ISU STRATEGI STRATEGI YANG DICADANG KAN FAKTA YANG MENYOKONG STRATEGI INI HALANGAN UNTUK MELAKSANKAN STRATEGI INI PENDORONG UNTUK MEMILIH STRATEGI INI

PENCAPAIAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM RENDAH

PROJEK PELAPIS 2010

-KEPAKARAN

GURU -KEWANGAN PIBG -SOKONGAN AGENSI LUAR

-TIADA

TEMPAT YANG SESUAI

-UNTUK MENJADI SEKOLAH YANG CEMERLANG DALAM BIDANG OLAHRAGA

PEMBINAAN PELAN TINDAKAN
ISU STRATEGIK PENCAPAIAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM RENDAH
MENINGKATKAN PENYERTAAN AKTIF SETIAP PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM

MATLAMAT STRATEGIK

INDIKATOR PRESTASI

% (100) PENYERTAAN AKTIF DALAM AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN % pelajar mewakili daerah & Negeri % perlaksanaan program-program yang dirancang.

OBJEKTIF

2 MURID MEWAKILI NEGERI SARAWAK DALAM SUKAN & PERMAINAN TAHUN 2006 PROJEK PELAPIS 2010

STRATEGI

PELAN TINDAKAN
BIL. PELAN TAKTIKAL T/JAWAB TEMPOH SUMBER OUTPUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI/ CATATAN

1

PROJEK PELAPIS 2010 FASA 1

PK KK GURU SUKAN GURUGURU RUMAH SUKAN

3 BULAN FEB.APRIL 2006.

RM 2000 (PIBG & LPS)

-

PASUKAN PELAPIS DIKENALPASTI

TEMPOH PELAKSANAAN AKAN DILANJUTKAN SEKIRANYA TERGANGGU.

PELAN OPERASI
PROJEK PELAPIS 2010 FASA 1
LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA PERBINCANGAN PIHAK PENGURUSAN MESYUARAT AJK TINDAKAN MESYUARAT RUMAHRUMAH SUKAN T/JAWAB GURU BESAR & SEMUA PK GURU BESAR & PK KK PK KK & GURU RUMAH SUKAN TEMPOH 1 JAM SETENGAH HARI 2 JAM STATUS

4
5

MENETAPKAN JADUAL PELAKSANAAN
SURAT-MENYURAT -PINJAMAN STADIUM
-KEBENARAN IBU BAPA -PERMOHONAN KEWANGAN -PINJAMAN PERALATAN -PPG/POLIS/LPS

SETIAUSAHA SUKAN
SETIAUSAHA SUKAN

6

PEMILIHAN

PK KK, GURU SUKAN, GURUGURU RUMAH SUKAN

3 HARI

LANGKAH 7

PROSES KERJA PERJUMPAAN GURUGURU RUMAH SUKAN - PENYENARAIAN PELAJAR DAN PEMBENTUKAN PASUKAN PELAPIS PERJUMPAAN DENGAN PASUKAN PELAPIS LATIHAN

T/JAWAB PK KK

TEMPOH SETENGAH HARI

STATUS

8 9

PK KK & JURULATIH PK KK & JURULATIH

2 JAM

Cth format kertas kerja
            

Pendahuluan/Rasional Matlamat & Objektif Tema Tempat/Lokasi Tarikh & tempoh perlaksanaan Jemputan perasmian (jika ada) Bilangan penyertaan & kategori Jawatankuasa pelaksana Jawatankuasa kecil Perbelanjaan/pelaburan/modal Pendapatan yang dijangkakan (jika ada) Penutup Lampiran: Jadual aktiviti keseluruhan, senarai JK pelaksana dll berkaitan

Tambahan utk senarai semak koku
        


1. struktur pengurusan koku 2. Sukatan latihan koku 3. Pelan perancangan strategik koku 4. Pelan Taktikal koku 5. Pelan operasi 6. Pelan Pelaksanaan A. Pelan Pengawalan B. Pelan Penilaian &Pelan penambahbaikan C.Pelan penglibatan komuniti 7. Pelan belanjawan 8. Guna pendekatan sistem pengurusan kualiti MSISO 9000 dalam dokumentasi prosedur kerja KOKU.

YANG SEDIA ADA / DIAMALKAN
Matlamat pendidikan kurang dititik beratkan Ibubapa dan masyarakat tidak terlibat Kurang hubungan dengan pembelajaran akademik Keberkaitannya dengan hidup sebenar tidak jelas

AD HOC
Kurang terancang

GERAK KERJA KO-KURIKULUM YANG ADA

Lebih mirip kepada pertandingan

Sebilangan pelajar terlibat secara aktif

Mengikut keperluan MSSM jika sukan

YANG SEPATUTNYA (INSTITUTIONALIZED
Aktiviti perlu baru dan menarik (kepelbagaian)

Terancang

Mesti mempunyai matlamat secara sedar

Ibubapa dan masyarakat perlu dilibatkan
Pelaporan pelajar dalam gerak kerja Penilaian ditegaskan Sebagai program pendidikan (saling lengkap melengkapi)
Objektif perpaduan, perseimbangan

Penyertaan beramai pelajar

GERAK KERJA Ko-Kurikulum mengikut semangat baru

Khidmat masayarakat Alam dan masyarakat kaya dengan ilmu, pengalaman dan kepakaran
Pentingnya “content’ bukan “form”

Realiti dalam masyarakat

Setiap pelajar mesti terlibat

Perancangan Stor
Pekeliling Perbendaharaan bil.2 1991  Stor adalah tempat penerimaan, merekodkan, penjagaan, pengawalan, penyimpanan,pengenalian dan pengurusan borang.  Tubuh jawatankuasa  Kenalpasti tugas/t’jawab utk menyelenggara rekod utama harta modal, inventori & bekalan pejabat

istilah
 Harta

modal: nilai < RM500.00  Inventori: nilai < RM500.00  Bekalan Pejabat: barang luak & alat tulis kelengkapan pejabat tidak luak yang rendah nilai & tidak ekonomik

Aliran Penyelenggaraan Rekod Stor
 

Jadual Perancangan pembelian stok

1. terima borang pesanan invois  2. jika ya, semakan kualiti, kuantiti & harga barang  3. Cop masuk stok pada invois  4. Pastikan pengkelasan barang-barang (Kew 313, 312 &314) & no. siri pendaftaran  5. Rekodkan dengan lengkap  6. a. Kad 312, 313, bd 414 b. pesanan, invois- hantar utk pembayaran. 7. Rancang jadual utk verifikasi stok ( lantik petugas) 8. Rancang layout lokasi stok termasuk keselamatan 9. Jadual Perancangan pelupusan & hapuskira

Why strategic plans either failed or did not live up to expectations
 

The need for planning was not widely felt on institution. The leader (headmaster/principal) did not aggressively, actively,& vocally support the planning process. The planning structure was too complicated, took too long, & focused too squarely on processes and not on people. Plans fails when they are on paper rather than imprinted in people’s minds. Think final results of planning is not a product, but an on going process (good planning does not have finality)

Why strategic plans either failed or did not live up to expectations (2)
     

The plan was not built on a realistic situational analysis. The goals were unrealistic or unmeasurable The plan was not well funded Key people were not in place to help implement the plan. The demands of day-to-day activities got in the way of implementing the plan Senior administrators dislike making tough choices and shy away from making unpopular decisions; and The plan did not capture the imagination of the institutions and its stakeholders.

Conclusion
 Planning

succeed when planning becomes part of nature, an element in meetings and conversations with colleagues, a natural part of our lives. In short, planning should so infuse what we do that it is noticed only b its results: tangible, incremental progress toward clearly articulated goals.

Sekian dan Terima Kasih

Anda memerlukan bantuan konsultansi (free) berkaitan pengurusan strategik?. Sila hubungi Muhamad Bustaman bin Haji Abdul Manaf Tel: 0361005028 atau 019-9060524 Email: bustaman@iab.moe.gov.my atau mbustaman@hotmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful