You are on page 1of 29

1 12 = Labuh Baju

3 13 = Ukuran Bahu 2

3 13 = 24

35 = Ukuran Panjang Lengan

36 = Ukuran Keliling Ketiak 2 atau (Ukuran Bahu 2)

5 57 = 36

3 A 6 9

Tandakan jarak bagi A dan B A(69) = 1.5 hingga 3 (bergantung kepada tubuh badan seseorang) B(410) = 3 hingga 5 (bergantung kepada tubuh badan seseorang)

B 2

10

3 A 6 9

910 = Gariskan Menyerong

B 2

10

3 C 6 D 12 911(C) = 3.5 912(D) = 3.5 9 11

B 2

10

3 C 6 D 12 9 11

1112 = Gariskan Menyerong

B 2

10

9 12

11

8 7

58 =Keliling Pergelangan Tangan 2

B 2

10

9 12

11

8 7

B 2

10

01 = Labuh Kain

02 = Punggung 2

0 2 = 13

4 2 4 = 12.5

4 3 5 = 12.5

2.5 inci 0 2 4

Tandakan garisan selebar 2.5 seperti gambar ini

2.5 inci 0 2 4

Buatkan Garisan Menyerong menandakan lipatan susunan kain

A 0

0A = inci

SITI FATIMAH DZULKIFLI

A 0

AB = 2 @ Keliling Leher bahagi 6

SITI FATIMAH DZULKIFLI

A 0

B C

CD = 2 + 2cm atau 3 cm

SITI FATIMAH DZULKIFLI

A 0

B C

SITI FATIMAH DZULKIFLI

A 0

B C

SITI FATIMAH DZULKIFLI