You are on page 1of 16

LAPORAN PENCAPAIAN KPI UPSR AR1-3 DARI SK

Oleh (Nama Guru Besar) Tarikh:............... Tempat: .

Maksud Istilah dan Singkatan


Istillah/ SIngkatan TOV OTI Maksud Markah mula murid pada awal tahun. Markah yang disasarkan murid capai pada satu-satu ujian sekolah. Istillah/ SIngkatan BMF BMP Maksud Bahasa Malaysia Pemahaman Bahasa Malaysia Penulisan

AR
ETR GP GPMP % ABC % SEMUA A UPSR

Markah sebenar yang murid dapat dalam suatu ujian/peperiksaan.


Markah yang disasarkan murid capai di akhir tahun. Gred purata. Gred purata mata pelajaran. Peratus murid menguasai dengan penguasaan minimum gred C. Peratus murid yang memperolehi gred A semua mata pelajaran. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah.

BI
BCF BCP TH AR1 AR2 AR3

Bahasa Inggeris
Bahasa Cina Pemahaman Bahasa Cina Penulisan Tidak hadir Keputusan Ujian 1 Keputusan Pertengahan Tahun Peperiksaan Percubaan UPSR

UJIAN 1
PPT PERCU UPSR

Ujian yang dilaksanakan pada bulan Mac.


Peperiksaan Pertengahan Tahun dijalankan pada Mei 2012. Peperiksaan Percubaan UPSR dijalankan pada bulan Julai 2012.

OTI-1
OTI-2 OTI-3

Sasaran pada bulan Mac


Sasaran pada bulan Mei Sasaran pada bulan Julai

PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM AR1 HINGGA AR3


JUMLAH CALON DAFTAR UPSR 2012 UPSR 2011 = ORANG

PERKARA

TOV

OTI-1

AR1

OTI-2

AR2

OTI-3

AR3

ETR

GP

% ABC

% SEMUA A

PENCAPAIAN BMF
PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2


OTI3 AR3 ETR

PENCAPAIAN BMP
PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2


OTI3 AR3 ETR

PENCAPAIAN BI
PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2


OTI3 AR3 ETR

PENCAPAIAN SAINS
PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2


OTI3 AR3 ETR

PENCAPAIAN MATEMATIK
PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2


OTI3 AR3 ETR

PENCAPAIAN BCF
PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2


OTI3 AR3 ETR

PENCAPAIAN BCP
PER KAR A BIL. CAL AMB A B C ABC D E TH GP MP

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2


OTI3 AR3 ETR

ANALISIS ITEM
Semua Guru Besar dimohon untuk menyediakan analisis item bagi setiap mata pelajaran. Contoh analisis item bagi Matematik Kertas 1 dan Kertas 2 diberikan dalam slaid berikutnya.

Analisis Item: Kertas 1 Matematik


66.96 69.64 80.00 70.00 60.00 75.89

55.36

54.46 47.32

38.39 37.50

39.29 38.39

30.36 33.04 28.57 34.82

35.71

33.93

30.36

27.68

32.14

40.00 30.00
20.00 10.00 0.00
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

33.04

12.50 19.64

16.96 17.86 22.32

11.61

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40
WHOLE NUMBERS FRACTIONS PERCENTAGE MONEY SHAPES AND SPACE TIMES VOLUME OF LIQUID WHOLE NUMBERS FRACTIONS FRACTIONS S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 DECIMALS DECIMALS PERCENTAGE WHOLE NUMBERS MONEY WHOLE NUMBERS FRACTIONS DECIMALS MONEY LENGTH S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 MASS DATA HANDLING WHOLE NUMBERS FRACTIONS FRACTIONS MONEY MONEY TIMES TIMES LENGTH S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 MASS MASS VOLUME OF LIQUID DATA HANDLING DATA HANDLING SHAPES AND SPACE SHAPES AND SPACE SHAPES AND SPACE MONEY SHAPES AND SPACE

11.61

12.50

22.32 18.75 18.75 25.89

20.54

18.75 19.64

41.07

50.00

43.75

54.46

55.36

Analisis Item: Kertas 2 Matematik


75.89

% MURID SKOR PENUH 70.54 62.50

% MURID SKOR 1=<SKOR<PENUH

76.79

90.00 80.00 70.00

% MURID SKOR 0 71.43

60.71

81.25

50.89

49.11

49.11

50.89

46.43

37.50

39.29

37.50

35.71

50.00
29.46

45.54

34.82

30.36

27.68

24.11

26.79

16.07

12.50

12.50

18.75

20.00 10.00 0.00 S1 S2 S3 S4 S5 S6

S7

S8

S9

S10

S11

5.36

S12

S13

S14

S15

S16

6.25

S17

12.50

S18

20.54

30.00

21.43

24.11

29.46

S19

S20

1 2 3 4 5

WHOLE NUMBERS FRACTIONS

6 7

WHOLE NUMBERS FRACTIONS DECIMALS MASS TIMES

11 12 13 14 15

VOLUME OF LIQUID WHOLE NUMBERS WHOLE NUMBERS WHOLE NUMBERS MONEY

16 17 18 19 20

LENGTH MONEY WHOLE NUMBERS VOLUME OF LIQUID MASS

PERCENTAGE 8 VOLUME OF LIQUID SHAPES AND SPACE 9 10

30.36

40.00

32.14

36.61

49.11

60.00

51.79

53.57

PROGRAM INTERVENSI SEKOLAH


Nama Program/ Aktiviti
(Sila jelaskan pengisian program secara ringkas)

Tarikh /Tempoh Laksana

Kumpulan Sasar
(Nyatakan kelompok murid dan mata pelajaran)

Bil. Murid terlibat

Impak program/ Aktiviti


(Nyatakan dalam bentuk yang boleh diukur)

Selepas AR1 Selepas AR2 Selepas AR3

ISU DAN CABARAN DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM DI SEKOLAH


Sila senaraikan isu-isu dan cabaran (jika ada) yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah dan nyatakan tindakan yang telah diambil. BIL. ISU TINDAKAN DI AMBIL

SEKIAN TERIMA KASIH