Kaedah Perbincangan

Kekuatan

Kelemahan

- Idea / pendapat yang banyak - Ada pelajar yang tidak dan pelbagai. memberikan idea. Sleeping partner. - Penglibatan pelajar secara aktif. - Percanggahan pendapat.

- Melatih murid bercakap di hadapan umum, membuang sifat malu. - Menggalakkan komunikasi dalam kumpulan.

- Kurang bimbingan dan tunjuk ajar guru.

- Suasana yang bising jika tidak dikawal oleh guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful