Filosofia politică a lui Platon: - Republica (cartea a IV-a)Sasu Alexandra

” . nici o formă de stat dintre cele existente acum nu este demnă de natura filosofului.În cartea a IV-a din ..Republica” lui Platon regăsim etapele de formare a unei cetăți ideale (mitul orașului-suflet) și Î decăderea politică a acesteia deoarece ..

] deoarece nimeni dintre noi nu este autonom. practicate în folosul tuturor. a locuinței.. . Negoț: Dezvoltarea unei piețe bănești.. etc.Formarea cetății : . Meserii: Fondate pe baza nevoilor. ci duce lipsă de multe . “ Nevoi: Asigurarea hranei . a îmbrăcămintei.. importul și exportul de alte bunuri necesare cetății. O cetate se naște [.

să adopte orice alte trăsături sau caracteristici ce i-ar face nefolositori în slujba de paznici.. iar dacă printre ceilalți s-ar naște vreunul vrednic.. să-l trimită în altă clasă.. .. să-l aducă în rândul paznicilor’’. Dacă dinte paznici s-ar naște vreun copil nevrednic. Asigurarea randamentului paznicilor are loc prin interzicerea lor să se asocieze cu orice altă muncă. care să activeze în scopul apărării cetății. .Educația paznicilor’’ Activitatea militară este tratată ca fiind o meserie. . astfel fiind nevoie de oameni bine instruiți.Cetatea razboinică (paznicii) “.

.. tuturor celorlalți însă nu li se dă voie să mintă. Se cuvine deci ca doar cârmuitorii cetății să mintă. fie pe cetățeni.’’ . având în vedere folosul cetății..Minciuna de stat’’ . fie pe dușmani.

. însă datorită slăbiciunii sexului lor vor primi sarcini mai ușoare. ..Paznicii trebuie să primească simbrie îndestulătoare din partea cetățenilor. . - . pentru a se naște copii vrednici de a fi crescuți și educați.Educația comună’’. ...Familiile trebuie alcătuite din cei mai buni membrii ai cetății.Femeile pot fi educate în arta războiului și pot deveni paznici la fel ca bărbații. înafară de strictul necesar.Familia’’ Paznicii nu trebuie să posede avere proprie..Comunismul paznicilor’’. .

Puterea filosofilor și cele 4 injustiții . OLIGARHIA. .Constituțiile sunt văzute ca niște . . care oferă cetății cele mai multe drepturi și libertăți.boli” sau stadii ale bolii ce afectează o cetate. cea mai tolerantă. pentru ca mai apoi să poată să prescrie legi și să implementeze constituții. DEMOCRAȚIA și TIRANIA.Democrația: poate fi considerată cea mai frumoasă formă de conducere dintre toate. . .. - Aceștia vor curăța cetatea și caracterele oamenilor.Filosofii trebuie să dețină puterea politică.Cele 4 injustiții sunt TIMOCRAȚIA .

ucide. căci el.[…] atunci când un tiran crește..’’ .Tirania . […] La fel și cel care ținând tare în ascultare gloata. aruncând învinuiri nedrepte se pătează cu sânge. care îl urmează. el se dezvoltă din rădăcina unei președinții și nu din altă parte. promite oamenilor ca datoriile să fie șterse și pământul să fie reîmpărțit. făcând moarte de om […] exilează. nu se va înfrâna să verse sângele celor de un neam.

În concluzie. filosofia politică a lui Platon este orientată înspre perfecțiune. . încercând să găsească o metodă de guvernare specifică conducătorului – filosof și punând în evidență imperfecțiunile metodelor de guvernământ deja existente.

Bibliografie: ► Vasile Muscă. Alexander Baumgarten – Filosofia politică a lui Platon .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful