You are on page 1of 37

PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17
ZULKIFLY HASHIM
PEMBANTU TEKNIK

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENGAJARAN
 

Membantu Pensyarah dan pelajar dalam mengendalikan peralatan makmal Membantu Pensyarah dan pelajar dalam menyediakan sampel dan peralatan makmal. Membantu Pensyarah dalam mengendalikan makmal serta mengajar pelajar secara praktikal di dalam mengendalikan alatan dan ujikaji makmal dengan kaedah yang betul. Membantu Pensyarah dan pelajar bagi mengendalikan projek tahun akhir. Membantu Pensyarah mengendalikan kursus Amalan Kejuruteraan. Membantu Pensyarah dan pelajar dari masa ke semasa di dalam semua hal yang berkaitan dengan makmal dan urusan rasmi.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN
Membantu Pensyarah di dalam kerja-kerja penyelidikan.


PERUNDINGAN DAN PERKHIDMATAN TEKNIKAL
Membantu Pensyarah di dalam kerja-kerja perundingan, ujian-ujian makmal dan perkhidmatan teknikal daripada ajensi kerajaan dan swasta serta masyarakat luar.


PERKHIDMATAN KEPADA MASYARAKAT DAN PROFESIONAL
Membantu Pensyarah di dalam mengendalikan kursus dan seminar. Perkhidmatan terbaik kepada masyarakat luar

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN
 

  

Memastikan makmal sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan teratur. Memastikan ciri-ciri keselamatan makmal sentiasa di utamakan kepada kakitangan dan pelajar. Memastikan peraturan makmal dan sistem manual prosedur kerja yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan bertanggungjawab. Menyelenggara mesin dan alatan makmal. Memastikan keperluan makmal mencukupi. Mengkalibrasi alatan makmal. Membaiki kerosakan kecil alatan/mesin jika boleh. Menguruskan servis peralatan dengan syarikat luar. Mendaftar dan mengemaskini serata menjaga inventori makmal.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN
   

  

Menyediakan sebutharga pembelian bahan / peralatan. Memastikan semua peralatan makmal berada di dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Membuat laporan kerosakan bangunan. Merekodkan ke dalam buku / komputer keluar masuk alatan, pinjaman, penyelanggaraan, kerja-kerja ujian makmal dan lain-lain. Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh peringkat Pengurusan, Pensyarah, Guru dan Juruteknik J22 yang berkaitan dengan urusan rasmi dari masa ke semasa. Membuat perancangan kerja harian dengan teliti dan terancang. Merekodkan kerja-kerja yang dijalankan ke dalam buku/dairi supaya senang dirujuk. Membuat CV untuk tujuan rekod dan kenaikan pangkat

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN
 

 

Membuat Sasaran Kerja Tahunan (SKT) yang disarankan dalam Sistem Saraan Malaysia (SSM) Sentiasa merujuk laman web yang disediakan seperti SPICK, web planner, laman juruteknik dan laman rasmi pusat pengajian. Mengadakan sistem fail yang efisen Mempastikan pintu dikunci selepas waktu pejabat untuk keselamatan Membuat pembelian Vot27000 (barang guna habis), Vot26000 (alat ganti) dan menggunakan Vot28000 untuk servis alat.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENGAJARAN

1.

Membantu Pensyarah dan pelajar dalam mengendalikan peralatan makmal
Mengetahui selok belok penggunaan peralatan tersebut. Peralatan sentiasa bersedia dan berfungsi dengan baik Mengaitkan fungsi peralatan dengan teori yang diajar oleh pensyarah

2.

3.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENGAJARAN

1.

Membantu Pensyarah dan pelajar dalam menyediakan sampel dan peralatan makmal.
Sampel haruslah disediakan terlebih dahulu sebelum ujiakaji dijalankan Sentiasa mengetahui stok sampel yang ada dan jika perlu membuat pembelian untuk ujian akan datang

2.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENGAJARAN

Membantu Pensyarah dalam mengendalikan makmal serta mengajar pelajar secara praktikal di dalam mengendalikan alatan dan ujikaji makmal dengan kaedah yang betul.
Mendalami teori dan mempunyai ilmu untuk disampaikan kepada pelajar Faham akan proses setiap ujiakaji supaya tidak memberikan ilmu yang salah Sentiasa merujuk kepada rujukan yang sah seperti JKR standard. BS, ASTM dan sebagainya Bertanya kepada pensyarah terlibat untuk mendapatkan kesamaan dari segi penerangan yang diberikan kepada pelajar Sentiasa peka kepada perubahan program akademik.

1.

2.

3.

4.

5.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENGAJARAN

1. 2. 3.

Membantu Pensyarah dan pelajar bagi mengendalikan projek tahun akhir.
Projek tahun akhir adalah pada peringkat 400 Membantu dari segi pembelian barang keperluan projek Sentiasa peka dari aspek keselamatan semasa projek berjalan Merancang penggunaan ruang di makmal supaya sentiasa teratur Memberikan bantuan dan bekerjasama untuk menyiapkan projek mereka pada waktu yang ditetapkan.

4.

5.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENGAJARAN

1. 2. 3.

Membantu Pensyarah mengendalikan kursus Amalan Kejuruteraan.
Dijalankan semasa cuti panjang Membantu dari segi pembelian barang keperluan projek Mengawasi perjalanan kelas dan ujian Menyediakan peralatan yang diperlukan sepeti meja lukisan dan drawing board Mengawasi pelajar di makmal komputer Menguasai perisian AutoCAD Membantu pensyarah mengajar di mana perlu

4.

5. 6. 7.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17


1. 2.

PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN
Membantu Pensyarah di dalam kerja-kerja penyelidikan.
Kerja penyelidikan selalunya dijalankan oleh pensyarah Menyediakan keperluan penyelidikan tersebut samada sampel, ruang bekerja dan sebagainya Sentiasa pandai membahagikan tugas penyelidikan dan tugas utama iaitu pengajaran kepada pelajar

3.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

1.

PERUNDINGAN DAN PERKHIDMATAN TEKNIKAL
Membantu Pensyarah di dalam kerja-kerja perundingan, ujianujian makmal dan perkhidmatan teknikal daripada ajensi kerajaan dan swasta serta masyarakat luar. Memberitahu penyelia/pensyarah jika ada syarikat luar menghantar sampel untuk diuji dengan mengisi borang tertentu Jangan menerima wang tunai, gunakan wang pos dan serahkan kepada Kerani kewangan Sebarang kerja yang dijalankan mestilah melalui pusat pengajian dan USAINS. Mestilah mengutamakan kerja pengajaran dan pandai membahagi masa untuk kerja perundingan Mendapat kebenaran Dekan jika menjalankan kerja di luar kampus dan membuat perjalanan dengan mengisi borang perjalanan. Bayaran akan dikeluarkan oleh USAINS USM merupakan badan bebas dan semua data yang diberi merupakan hak USM.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

1.

PERKHIDMATAN KEPADA MASYARAKAT DAN PROFESIONAL
Membantu Pensyarah di dalam mengendalikan kursus dan seminar serta persidangan. Perkhidmatan terbaik kepada masyarakat luar Melihat anak bulan Ramadhan Memberikan sokongan dan penerangan jika terdapat lawatan-lawatan dari pihak luar seperti sekolah-sekolah , universiti lain dan sebagainya

2. 3. 4.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1. 2.

Memastikan makmal sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan teratur.
Kebersihan adalah kunci kejayaan sesebuah makmal Peralatan mestilah teratur dan ruang kerja mestilah mencukupi Penyimpanan sampel mestilah teratur dan senang di ambil Stor mestilah sentiasa kemas supaya senang mencari peralatan Jangan biarkan sampah bertaburan Habuk mestilah dibuang dan dibersihkan dan jika perlu memanggil untuk gotong royong

3. 4.

5. 6.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

Memastikan ciri-ciri keselamatan makmal sentiasa di utamakan kepada kakitangan dan pelajar.
Mengetahui peraturan yang telah ditetapkan oleh JKKP Mengawasi pelajar menggunakan alat pelindung diri di mana perlu Mempastikan makmal mempunyai kotak pertolongan cemas dan ubatan dan pekakas yang mencukupi Mempastikan semua aspek keselamatan dipatuhi supaya tidak terjadi kemalangan. Ruang menyelamat diri sentiasa ada jika adanya kebakaran.

 

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

Memastikan peraturan makmal dan sistem manual prosedur kerja yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan bertanggungjawab.
Mengadakan peraturan makmal serta memastikan semua pihak mematuhi peraturan termasuk diri sendiri Menjalankan kerja dengan amanah Memastikan semua peralatan dalam keadaan selamat dari kecurian Memastikan supaya segala pembaziran termasuk persediaan sampel tidak dilakukan

1.

2. 3.

4.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1.

Menyelenggara mesin dan alatan makmal.
Peralatan dan mesin perlulah sentiasa diselenggara dengan baik Mesin mestilah sentiasa bersih, berfungsi dengan baik dan tahan lama. Merekodkan semua aktiviti selenggara di kad penyelenggaraan/buku penyelenggaraan Jika perlu, panggil syarikat luar atau pembekal untuk servis atau menukar alatganti Sentiasa menyimpan rekod alat seperti manual penggunaan Juruteknik komputer akan menyelenggara semua peralatan komputer di pusat pengajian

2.

3.

4.

5.

6.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

Memastikan keperluan makmal mencukupi.
Sentiasa memastikan keperluan makmal mencukupi. Ini termasuklah dari segi staf yang terlibat, barang guna habis, perabut yang perlu, barang mentah, sampel dan sebagainya. Jika perlu buat pembelian secepat mungkin Buat aduan ke Jabatan pembangunan jika ada kerosakan kuasa elektrik, bangunan, pintu, lampu dan sebagainya melalui talian 5678

 

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1.

Mengkalibrasi alatan makmal.
Kalibrasi amat penting untuk mempastikan peralatan yang digunakan berfungsi dengan jitu Senaraikan peralatan yang perlu dikalibrasi dan serahkan kepada juruteknik J22 Jika perlu, panggil badan dari luar untuk kalibrasikan peralatan makmal

2.

3.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

Membaiki kerosakan kecil alatan/mesin jika boleh. Menguruskan servis peralatan dengan syarikat luar.
Kerosakan kecil perlulah ditangani segera supaya tidak membesar Senaraikan dan serahkan kepada Juruteknik J22 untuk tindakan selanjutnya Jika perlu hantar untuk servis

1.

2.

3.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17


1. 2. 3.

Mendaftar dan mengemaskini serta menjaga inventori makmal.

PENTADBIRAN

4. 5. 6. 7.

Daftar peralatan menggunakan borang SH01 semasa pembelian Pastikan semua proses penghantaran, pemasangan dan komisyen serta alat berfungsi barulah mendaftar Sila kemaskinikan daftar harta jika ada pindaan pada alat dengan menggunakan borang kemaskini. Sila rujuk laman web SPICK Segala rekod penyelenggaraan mestilah di simpan di makmal dan dimasukkan kedalam SPICK Audit dalaman akan memeriksa peralatan dan daftar penggunaan dan penyelenggaraan Setiap peralatan mestilah dilabel no. daftar harta dengan terang. Menjaga inventori atau peralatan daripada hilang atau dicuri.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1.

Menyediakan sebutharga pembelian bahan / peralatan.
Membantu pensyarah menyediakan spesifikasi peralatan melalui rekod pembelian yang lepas, buku katalog pembekal, maklumat dari internet dan sebagainya supaya sesuai dengan penggunaan di makmal dan kehendak kursus dan USM dengan menggunakan format tertentu daripada Kerani kewangan. Mestilah tidak menyatakan jenama tertentu. Membantu pensyarah membuat tender (250,000.00 dan ke atas) Membantu pensyarah membuat sebutharga (250,000.00) Membantu pensyarah membuat pembelian terus (250,000.00)

2.

3. 4.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1.

Membuat laporan kerosakan bangunan.
Kerosakan bangunan mestilah dilaporkan kepada Jabatan Pembangunan di talian 5678 Di Jabatan pembangunan doket akan dikeluarkan dan pekerja meraka akan datang dan memperbaiki kerosakan tersebut. Pengguna/pelapor akan menandatangani doket selepas selesai kerja.

2.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

Merekodkan ke dalam buku/komputer keluar masuk alatan, pinjaman, penyelenggaraan, kerja-kerja ujian makmal dan lain-lain.
Semua aktitivi makmal mestilah direkod untuk rujukan dan audit nanti. Pinjaman peralatan keluar kampus – borang mestilah diisi dalam 5 salinan, disahkan Dekan barulah dibawa keluar. Kad penyelenggaraan dan penggunaan mestilah ada pada setiap peralatan dan akan disemak oleh Juruteknik J22 Untuk makmal dan bengkel yang tiada kelas amali, perlulah mempunyai buku rekod penggunaan dan pelajar mestilah mengisi setiap kali penggunaan makmal tersebut Sistem fail yang efisen

1.

2.

3.

4.

5.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh peringkat Pengurusan, Pensyarah, Guru dan Juruteknik J22 yang berkaitan dengan urusan rasmi dari masa ke semasa.
Selagi tidak bercanggah dengan peraturan USM Sentiasa bersedia untuk kepentingan bersama Menjalankannya dengan rasa bangga dan cekap

1.

2.
3.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1.

Membuat perancangan kerja harian dengan teliti dan terancang.
Harus merancang aktivi harian supaya memenuhi sasaran yang ditetapkan. Perlu supaya tidak terlepas program-program yang penting Mengutamakan program akademik Merekodkan setiap aktiviti Jika perlu, ambil gambar untuk tujuan rekod Perancangan ini mestilah selari dengan hasrat dan misi pusat pengajian dan USM

2.

3. 4. 5. 6.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1. 2.

Merekodkan kerja-kerja yang dijalankan ke dalam buku/dairi supaya senang dirujuk.
Rekodkan setiap kerja yang dibuat supaya senang dirujuk Rekod ini penting untuk menunjukan kita telah membuat pekerjaan tersebut Boleh juga digunakan semasa membuat tuntutan lebih masa dan sebagainya Rujukan untuk kenaikan pangkat

3.

4.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1.

Membuat CV untuk tujuan rekod dan kenaikan pangkat
Curriculum vitae penting untuk memperkenalkan diri kita dan seterusnya menunjukan kerja yang telah kita jalankan. Orang lain akan mengetahui prestasi kita berdasarkan CV ini. Menunjukan kita bersemangat dalam melakukan kerja Untuk kenaikan pangkat

2.

3. 4.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1.

Membuat Sasaran Kerja Tahunan (SKT) yang disarankan dalam Sistem Saraan Malaysia (SSM)
Menetapkan sasaran kerja pada awal tahun, menilai dan mengubah jika ada pada pertengahan tahun dan menilai serta permarkahan pada hujung tahun Mengisi borang tertentu dan berjumpa Pegawai Penilai 1 untuk berbincang tentang sasaran kerja Anugerah khidmat cemerlang jika mendapat markah yang tinggi Tujuan kenaikan pangkat Mencari kerja di tempat lain

2.

3.

4. 5.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

Sentiasa merujuk laman web yang disediakan seperti SPICK, web planner, laman juruteknik dan laman rasmi pusat pengajian.
SPICK –Sistem Pengurusan Inventori seCara berKomputer Web planner – diari aktiviti yang dijalankan di pusat pengajian Laman juruteknik – senarai tugas dan maklumat berkaitan juruteknik serta panduan-panduan Laman rasmi – program pusat pengajian

1. 2.

3.

4.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1. 2. 3. 4.

Sistem fail yang efisen
Mengadakan fail-fail untuk pentadbiran di makmal Fail peribadi Fail pentadbiran makmal Fail Vot27000, Vot26000, Vot28000 Fail penyelenggaraan peralatan Fail inventori setiap harta (termasuk Borang Pesanan, invois, nota penghantaran) Fail lain yang difikirkan perlu

5.
6.

7.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

Mempastikan pintu dikunci selepas waktu pejabat untuk keselamatan
Kunci tidak boleh diberi kepada orang lain, ianya perlu didaftarkan pada buku kunci di Pejabat Am Kad pintar perlu digunakan untuk masuk ke makmal dan tidak boleh bertukar tangan Juruteknik perlu menjaga kunci dengan baik.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

Membuat pembelian Vot27000 (barang guna habis), Vot26000 (alat ganti) dan menggunakan Vot28000 untuk servis alat.
Dapatkan sebutharga yang sesuai dan buat pembelian dengan cekap. Rancang pembelian dengan baik supaya mencukupi dan tidak membazir.

1.

2.

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1. 2. 3.

Menghadiri latihan, kursus dan sebagainya untuk menambah kecekapan
Penambahan ilmu penting untuk staf Percambahan fikiran Penambahbaikan di mana perlu

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

PENTADBIRAN

1. 2.

Menghadiri peperiksaan untuk Penilaian Tahap Kecekapan
Kenaikan gaji Kenaikan pangkat

PERANAN DAN TUGAS JURUTEKNIK J17

Tamat Sekian, terimakasih