MINGGU 11

SKEMA TATACARA PEMBENTUKAN

ISTILAH BAHASA MELAYU

DISEDIAKAN OLEH : NORSHAWALDILA BT MOHD SHAMSUDDIN NURSYAHIDA BT MOKHTAR

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN ISTILAH
1. Kata atau frasa yang dipilih sebagai istilah adalah yang paling tepat untuk mengungkap konsep yang

dimaksudkan dan yang stabil dari segi maknanya dalam
bidang ilmu. 2. Kata atau frasa yang dipilih hendaklah yang paling ringkas

antara pilihan yang ada dan mempunyai rujukan yang
sama.

dan hubungan antara bangsa. Kata atau frasa haruslah mempunyai konotasi yang baik. norma suku kaum. iaitu tidak berbau lucah atau boleh membawa implikasi buruk dari segi agama. .

. Kesimpulannya. Kata atau frasa mestilah memiliki bunyi yang disedap didengar iaitu mempunyai ciri keindahan bunyi atau eufoni.SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN ISTILAH Dari aspek bunyi pula : 1. Kata ini dibentuk berdasarkan kaedah yang diterima. syarat-syarat pembentukan istilah merupakan salah satu garis panduan dalam membentuk istilah baru bagi memastikan istilah yang dibentuk bolehditerima masyarakat dan setaraf dengan istilah yang lain.

Langkah 2: Mencari kata dalam bahasa Melayu yang sudah tidak lazim digunakan. Langkah 3: Mencari kata dalam bahasa serumpun yang lazim digunakan.Tatacara pembentukan istilah telah ditetapkan sebagaimana yang berikut: Langkah 1: Mencari kata dalam bahasa Melayu yang lazim digunakan. Langkah 4: Mencari kata dalam bahasa serumpun yang sudah tidak lazim digunakan. .

Langkah 5: Mencari kata dalam bahasa Inggeris. dan singkat. tepat. Langkah 6: Mencari kata dalam bahasa asing lain yang bersifat antarabangsa. tidak berkonotasi buruk. Pilihan-pilihan tersebut haruslah maknanya tidak menyimpang daripada konsep istilah. sedap didengar. Langkah 7: Memilih istilah yang terbaik daripada pilihan 1 hingga 6. .

PRINSIP PEMBENTUKAN ISTILAH DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk Istilah  berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan Indonesia.  .

 bertanggungjawab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus. abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia jawatankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun  .

ISTILAH BOLEH DIBENTUK DENGAN MENGGUNAKAN. Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan.  .  Kata terbitan.  Kata gabungan.  Kata ganda.

seperti kata nama. dan kata adjektif . kata kerja.ISTILAH KATA TUNGGAL (TANPA IMBUHAN)  Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama.

CONTOH:  Kata nama: buruj rawan cahaya  Kata kerja: pecut Imbas reka  Kata adjektif: kenyal Rawak Cemas constellation gristle light accelerate scan invent elastic random anxious .

 Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:26) menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf – huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. .

 Contoh : Cerpen cereka tabika kugiran pawagam RISDA MARA ADUN BERNAMA PLUS KOBENA BERNAS .

akhiran.ISTILAH KATA TERBITAN  Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan awalan. Arab dan Jawa. Istilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit. sisipan atau apitan. .

 a. Paradigma dengan Penambah me(N)Menulis penulis mengajar pengajar mengamal pengamal membesar pembesar mengubah pengubah mengairi – penulisan pengajaran pengamalan pembesaran pengubahan pengairan tulisan ajaran amalan - . Paradigma kata dengan imbuhan berbelajar bertapa bertani pelajar pertapa petani pelajaran pertapaan pertanian b.

c. pemersatu. Paradigma dengan me(N)-. bermemberhentikan pemberhentian perhentian perkecualian pembelajar pelajaran d. pemeroleh. perMempersatukan. perolehan . pemersatuan. pemerolehan. persatuan  Memperoleh. Paradigma kata dengan me(N)-.

-inGigi gerigi susu tenusu tapak telapak kuncup kemuncup sambung sinambung . -em-. Paradigma kata dengan ke – an saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian f. Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-. -el-. -er.e.

.ISTILAH KATA GANDA  Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi.

Ganda Suku Kata Awal Tetikus rerongga Cecair Rerambut gegua jejari . Ganda Penuh langit-langit kanak-kanak labi-labi paru-paru buku-buku guru-guru b.a.

c. Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan dedaunan pepohonan jejarian d. Kata Ganda Berentak Warna-warni Batu-batan Serta-merta Bengkang-bengkok Bolak-balik Hingar-bingar Dolak dalih Mudar mandir Pupu poyang rempah ratus .

Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas. sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan. .ISTILAH BENTUK GABUNGAN  Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih.

Tanpa Imbuhan: garis lintang daftar masuk mesin kira tangan ganda tiga atas aras laut mesin atur huruf segi empat tepat kamera laut dalam .i.

Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya saksi pendakwa pelarasan gaji dalam talian atas talian mengambil alih menerima pakai penerima janji gelombang melintang iii.ii.kedudukan anggaran  Perjanjian meluluskan .perbelanjaan terealisasi . Dengan Imbuhan pada Kedua-dua Unsur Jagaan perlindungan .

Kata bahasa Melayu yang lazim dan tak lazim Contoh: Lazim hospital fisiologi Tak Lazim rumah sakit kaji tugas organ .MENGAPLIKASI PEMBENTUKAN ISTILAH MENGGUNAKAN SKEMA TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH BM 1.

Kata serumpun yang lazim dan tak lazim gambut (Banjar) nyeri (Sunda) engkabang (Iban) awet (Jawa) .MENGAPLIKASI PEMBENTUKAN ISTILAH MENGGUNAKAN SKEMA TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH BM 2.

MENGAPLIKASI PEMBENTUKAN ISTILAH MENGGUNAKAN SKEMA TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH BM 3. Kata bahasa Inggeris dan bahasa asing yang lain atom electron professional psychology structure atom elektron profesional psikologi struktur .

com/2009/10/bahasa-melayu-modenperancangan.my/lamandbp/main.RUJUKAN http://wadahbm.com/doc/20778959/Sejarah-Bahasa-Melayu-PenterjemahanJawi-Istilah http://pgsrkent08.scribd.pdf .html http://www.blogspot.my/fst/data/istilah/pedoman.gov.edublogs.org/2012/01/29/pembentukan-istilah-bahasa-melayu/ http://dbp.php?Content=articles&ArticleID=1581&IID= http://www.ukm.

Terima kasih atas perhatian anda .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful