TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA ASPEK PENGGUNAANBAHASA YANG INDAH DALAM KARYA SASTERA MELAYU

Disediakan oleh : Nurul Husna Binti Jamaluddin Normi Zarifah Binti Mohd Isha
Pensyarah : Puan Jaimah Binti Abdul Manaf

KESUSATERAAN MELAYU TRADISIONAL
 PROSA TRADISIONAL  PUISI TRADISIONAL

PROSA TRADISIONAL
 KONSEP : a. Satu bentuk karangan yang panjang. b. Prosa tidak terbatas kepada cerita (naratif)

sahaja tetapi termasuk juga karya-karya yang bukan cerita (bukan naratif/nonnaratif).

Mitos Lisan naratif Legenda Cerita rakyat Sastera sejarah Sastera hikayat. Sastera panji Sastera undang-undang Bukan naratif Sastera epik Sastera agama

tulisan Jenis-jenis

Sastera kitab
Sastera ketatanegaraan Ilmu tradisional

PUISI TRADISIONAL
 KONSEP :

Satu bentuk karangan berangkap yang terikat dengan peraturan sesuatu jenis puisi itu. ii. Terbahagi kepada dua: o Naratif o Bukan naratif
i.

1. Naratif
 Syair

2. Bukan naratif  Pantun  Gurindam  Endoi  Zikir  Nazam  ghazal

Fungsi Prosa tradisional
 Sebagai alat hiburan  Sebagai alat mengkritik  Sebagai alat perhubungan

PROSA MODEN
 Cerpen  Novel  Drama

cerpen
 Cerpen atau cerita pendek

dapat didefinisikan sebagai kisah rekaan yang ringkas, panjangnya antara 500 hingga 15,000 patah kata.  mempunyai kesatuan yang dicapai, terutamanya melalui plot di samping banyak mempunyai unsur lain seperti tema, latar, watak, gaya dan sebagainya.

novel
 kisah rekaan yang panjang dalam bentuk

prosa.  suatu bentuk cereka yang mengisahkan peristiwa yang benar-benar berlaku atau yang imaginatif dengan penyertaan watak yang kesemuanya digarap menurut suatu pola tertentu.

drama
 suatu kisah yang diceritakan dalam bentuk

lakonan oleh para pelakon yang memegang peranan sebagai watak-watak dalam kisah tersebut.  Aksi dan dialog penting dalam drama, baik sebagai isi mahupun sebagai cara persembahan.